×

Структура

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Завідувач відділу – Зінченко Віктор, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.

Індекси цитування відділу у Google Scholar

Наукове дослідження – Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства (2018–2020 рр.)

Профілі наукових працівників
 • Зінченко Віктор (v.zinchenko@ihed.org.ua)

 • Горбунова Людмила (l.gorbunova@ihed.org.ua)

 • Курбатов Сергій (s.kurbatov@ihed.org.ua)

 • Брижник Віталій (v.bryzhnik@ihed.org.ua)

 • Шипко Оксана (o.shipko@ihed.org.ua)

Відділ інтеграції вищої освіти і науки

Завідувач відділу – Ярошенко Ольга, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Індекси цитування відділу у Google Scholar

Наукове дослідження – Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки (2017–2019 рр.)

Профілі наукових працівників
 • Ярошенко Ольга (o.yaroshenko@ihed.org.ua)

 • Скиба Юрій (y.skyba@ihed.org.ua)

 • Регейло Ірина (i.regeylo@ihed.org.ua)

 • Жабенко Олександр (o.zhabenko@ihed.org.ua)

 • Муромець Вікторія (v.muromets@ihed.org.ua)

 • Чорнойван Ганна (a.chornoivan@ihed.org.ua)

 • Дівінська Наталія (n.divinska@ihed.org.ua)

Відділ політики і врядування у вищій освіті

Завідувач відділу – Оржель Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, доцент

Індекси цитування відділу у Google Scholar

Наукове дослідження – Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (2018–2020 рр.) (керівник НДР Луговий Володимир, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України)

Профілі наукових працівників
 • Оржель Олена Юріївна (o.orzhel@ihed.org.ua)

 • Луговий Володимир (v.lugovyy@ihed.org.ua)

 • Таланова Жанна (z.talanova@ihed.org.ua)

 • Слюсаренко Олена (o.slyusarenko@ihed.org.ua)

 • Воробйова Оксана (o.vorobyova@ihed.org.ua)

 • Трима Катерина (k.tryma@ihed.org.ua)

 • Дебич Марія (m.debych@ihed.org.ua)

 • Линьова Ірина (i.lynova@ihed.org.ua)

Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти

Завідувач відділу – Рябченко Володимир, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.

Індекси цитування відділу у Google Scholar

Наукове дослідження – Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції (2018–2020 рр.)

Профілі наукових працівників
 • Рябченко Володимир (v.riabchenko@ihed.org.ua)

 • Калашнікова Світлана (s.kalashnikova@ihed.org.ua)

 • Драч Ірина (i.drach@ihed.org.ua)

 • Червона Леся (l.chervona@ihed.org.ua)

 • Коваленко Оксана (o.kovalenko@ihed.org.ua)

 • Паламарчук Ольга (o.palamarchuk@ihed.org.ua)

 • Балджи Єлена (y.balci@ihed.org.ua)

 • Невмержицька Наталія (n.nevmerzhytska@ihed.org.ua)

Відділ економіки вищої освіти

Завідувач відділу – Жиляєв Ігор Борисович, доктор економічних наук

Індекси цитування відділу у Google Scholar

Наукове дослідження – Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України (2018–2020 рр.)

Профілі наукових працівників
 • Вітренко Юрій (y.vitrenko@ihed.org.ua)

 • Мельник Сергій (s.melnyk@ihed.org.ua)

 • Ковтунець Володимир (v.kovtunets@ihed.org.ua)

 • Власова Інна (i.vlasova@ihed.org.ua)

 • Ворона Вікторія (v.vorona@ihed.org.ua)

 • Кірієнко Дар’я (d.kiriienko@ihed.org.ua)

 • Жиляєв Ігор Борисович (i.zhylyaev@ihed.org.ua)

Адміністративні підрозділи

Відділ науково-організаційної та кадрової роботи
Завідувач відділу – Линьова Ірина (284-20-77, i.lynova@ihed.org.ua)
Заступник завідувача відділу – Стефанська Тетяна (285-71-24, t.stefanska@ihed.org.ua)

Бухгалтерія (286-64-89)
Головний бухгалтер – Зданович Людмила (l.zdanovich@ihed.org.ua)
Заступник головного бухгалтера – Капшукова Ганна (a.kapshukova@ihed.org.ua)

Господарський відділ (285-71-22, y.skyba@ihed.org.ua)
Завідувач відділу – Головаченко Світлана (s.golovachenko@ihed.org.ua)

Профілі наукових працівників
 • Линьова Ірина (i.lynova@ihed.org.ua)

 • Стефанська Тетяна (t.stefanska@ihed.org.ua)

 • Зданович Людмила (l.zdanovich@ihed.org.ua)

 • Капшукова Ганна (a.kapshukova@ihed.org.ua)

 • Головаченко Світлана (s.golovachenko@ihed.org.ua)