×

Структура

Відділ дослідницької діяльності університетів

Завідувач відділуПетроє Ольга Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор.

Індекси цитування відділу у Google Scholar

Наукове дослідження – Підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» (2021-2023)

Відділ інтеграції вищої освіти і науки

Завідувач відділу – Скиба Юрій, доктор педагогічних наук, доцент

Індекси цитування відділу у Google Scholar

Наукове дослідження – Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії (2020-2022)

Відділ забезпечення якості вищої освіти

Завідувач відділу – Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент

Індекси цитування відділу у Google Scholar

Наукове дослідження – Політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах України в контексті євроінтеграції (2021-2023)

Відділ взаємодії університетів та суспільства

Завідувач відділу – Рябченко Володимир, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.

Індекси цитування відділу у Google Scholar

Наукове дослідження – Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності університетів України (2021-2023)

Адміністративні підрозділи

Відділ науково-організаційної та кадрової роботи
Завідувач відділу – Власова Інна (284-20-77, i.vlasova@ihed.org.ua)
Заступник завідувача відділу – Стефанська Тетяна (285-71-24, t.stefanska@ihed.org.ua)

Бухгалтерія (286-64-89)
Головний бухгалтер – Уласюк Олена (o.ulasiuk@ihed.org.ua)
Заступник головного бухгалтера – Капшукова Ганна (a.kapshukova@ihed.org.ua)

Господарський відділ (285-71-22, y.skyba@ihed.org.ua)
Завідувач відділу – Головаченко Світлана (s.golovachenko@ihed.org.ua)

Відділ науково-організаційної та кадрової роботи