×

Дослідження

Наукові дослідження, що виконуються

Теоретичні основи і механізми взаємодії вищої освіти та ринку праці в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України (2023–2024)

Розвиток університетів у контексті післявоєнного відновлення: синергія соціальних і інституційних трансформацій вищої освіти, науки та економіки (2024-2025)

Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни (2024-2025)

Соціальна інклюзія у сфері вищої освіти у післявоєнний період (2024-2025)

Забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти України в контексті стійкого розвитку в умовах євроінтеграції та післявоєнного відновлення країни (2024-2025)

Наукові дослідження, що завершені в 2023

Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» (2021–2023)

Політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах України в контексті євроінтеграції та в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення країни (2021–2023)

Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності університетів України в умовах війни та під час повоєнного відновлення країни (2021–2023)

Наукові дослідження, що завершені в 2022

Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії та в умовах воєнного стану (2020–2022)

Наукові дослідження, що завершені в 2020

Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства

Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції

Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції

Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України

Наукові дослідження, що завершені в 2019

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки

Наукові дослідження, що завершені в 2017

Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій (2015-2017 рр.)

Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти (2015-2017 рр.)

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства (2015-2017 рр.)

Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки (2015-2017 рр.)

Наукові дослідження, що завершені в 2016

Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів (2014-2016 рр.)

Наукові дослідження, що завершені в 2015

Автономія та врядування у вищій освіті (2013-2015 рр.)

Наукові дослідження, що завершені в 2014

Феномен університету в контексті суспільства знань (2012-2014 рр.)

Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті євроінтеграції (2012-2014 рр.)

Теоретико-методологічні основи модернізації природничої й інженерної освіти в умовах інноваційно-технологічного розвитку суспільства (2012-2014 рр.)

Теоретико-методологічне обґрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи (2012-2014 рр.)