×
510 Переглядів

Разові спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада з правом присудження наукового ступеня доктора філософії ДФ 26.456.003

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.456.003 утворена відповідно до наказу Інституту вищої освіти НАПН України від 04 грудня 2023 року № 45 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки».

Наказ від 04 грудня 2023 року № 45 «Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії»
Наказ від 26 грудня 2023 року № 49 «Про внесення змін до наказу про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії» від 4 грудня 2023 року № 45»

Здобувач ступеня доктора філософії – Гулько Олена Миколаївна.

Назва дисертації: «Розвиток лідерських якостей здобувачів вищої освіти у процесі здійснення студентського самоврядування».

Науковий керівник: Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці Інституту вищої освіти НАПН України.

СКЛАД РАДИ
Голова ради:
Калашнікова Світлана Андріївна, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України.

Рецензенти:
1. Скиба Юрій Андрійович, д.пед.н., доцент, Інститут вищої освіти НАПН України.
2. Червона Леся Миколаївна, к.ф.н., Інститут вищої освіти НАПН України.

Офіційні опоненти:
1. Нестуля Світлана Іванівна, д.пед.н., доцент, Навчально-науковий інститут лідерства Полтавського університету економіки і торгівлі.
2. Мороз Володимир Петрович, к.пед.н., доцент, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ:

Дата і час проведення захисту: 14 лютого 2024 року о 14:00 год.
Місце проведення: Інститут вищої освіти НАПН України, за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 9-й поверх, зала засідань.
ID захисту – 3713

Дисертація Гулько О.М.
Рецензія (Скиба Ю.А.)
Рецензія (Червона Л.М.)
Відгук офіційного опонента (Нестуля С.І.)
Відгук офіційного опонента (Мороз В.П.)
Рішення РСВР ДФ 26.456.003

Онлайн трансляція захисту дисертації:
Онлайн відео трансляція на платформі Youtube (гостьовий вхід)
Вхід для зареєстрованих учасників захисту онлайн (платформа Zoom)
Відеозапис засідання


 

Спеціалізована вчена рада з правом присудження наукового ступеня доктора філософії ДФ 26.456.002

Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.12.2021 № 1296 в Інституті вищої освіти НАПН України створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.456.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Здобувач ступеня доктора філософії – Поберецька Вікторія Василівна.
Назва дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів».

Науковий керівник: Драч Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту вищої освіти НАПН України.

СКЛАД РАДИ
Голова ради:
Скиба Юрій Андрійович, д.пед.н., доцент, Інститут вищої освіти НАПН України.

Рецензенти:
1. Ярошенко Ольга Григорівна, д.пед.н., професор, дійсний член (академік) НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України.
2. Отич Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, Інститут вищої освіти НАПН України.

Опоненти:
1. Муковіз Олексій Павлович, д.пед.н., доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
2. Себало Людмила Ігорівна, к.пед.н., доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ:
23 грудня 2021 року о 13-00 годині відбудеться захист дисертації ПОБЕРЕЦЬКОЇ Вікторії Василівни на тему «Підготовка майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки». Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента (Муковіз О.П.)
Відгук опонента (Себало Л.І.)
Відеозапис
Аудіозапис
Наказ про видачу диплома


 

Спеціалізована вчена рада з правом присудження наукового ступеня доктора філософії ДФ 26.456.001

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2021 № 1214 в Інституті вищої освіти НАПН України створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.456.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Здобувач ступеня доктора філософії – Самборська Олена Дмитрівна.
Назва дисертації: «Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів».

Науковий керівник: Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України.

СКЛАД РАДИ
Голова ради:
Скиба Юрій Андрійович, д.пед.н., доцент, Інститут вищої освіти НАПН України.

Рецензенти:
1. Отич Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, Інститут вищої освіти НАПН України.
2. Базелюк Олександр Васильович, к.пед.н., старший науковий співробітник, Інститут вищої освіти НАПН України.

Опоненти:
1. Спірін Олег Михайлович, д.пед.н., професор, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти НАПН України.
2. Цюняк Оксана Петрівна, д.пед.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ:
06 грудня 2021 року о 14-00 годині відбудеться захист дисертації САМБОРСЬКОЇ ОЛЕНИ ДМИТРІВНИ на тему «Модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01– «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки». Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
Анотація
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента (Спірін О.М.)
Відгук опонента (Цюняк О.П.)
Відеозапис
Аудіозапис
Наказ про видачу диплома