×
247 Переглядів

Шофолова Наталія

Старший науковий співробітник відділу
Науково-організаційної та кадрової роботи
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: n.shofolova@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат економічних наук (ДК № 039318, 15.02.2007)
Вчене звання Доцент (12ДЦ № 035300, 31.05.2013)
Основні професійні здобутки Наукові і професійні інтереси: система фінансування вищої освіти, удосконалення системи фінансового менеджменту у закладах вищої освіти, фінансова діяльність неприбуткових організацій, фінансовий менеджмент міжнародних проєктів та грантів.

Відомості про відзнаки та нагороди: Диплом ІІІ ступеня Міністерства економіки України за досягнення в праці (2011 р.); Подяка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (2014 р.)

Участь у Проєкті ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (2020-2023 рр.)

Стажування за кордоном Січень 2016 р.
University of Rzeszow
Польша
Досвід викладання в університетах України та за кордоном 2002 – 2016 рр.
Національний університет біоресурсів і природокористування України.

2017 – 2021 рр.
Київський кооперативний інститут бізнесу і права.

Основні наукові публікації  Дробот Н.М. Розвиток аутсорсингу фінансових та бухгалтерських послуг в Україні. // Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Фінансово-економічна наукова рада, 2018. – с. 28-30.

Дробот Н.М. Розвиток університетських ендавментів в Україні. // Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9 листопада 2017 р. – К., 2017. – 311с., с. 202-206.

Дробот Н.М. Напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні. Інтернаука., 2017, №3, с. 91-96.

Drobot, N. University Endowments in Ukraine. Topical Issues of Science and Education, July 17, 2017, Warsaw, Poland, Vol.3.

Дробот Н. М., Яцюк В. О. Впровадження системи контролінгу в аграрних підприємствах України // Бізнес Інформ. – 2017. – №10. – C. 269–273.

Shofolov, D., Drobot, N. The Motivation for the Introduction of the Environmental Management of the Higher Education Institution // [Education – Technology – Computer Science] (Rzeszow, Poland, 2016). 2016. – No/7/2016/part 1. 2016, p. 152-157