×
301 Переглядів

Шофолова Наталія

Завідувач відділу взаємодії університетів і суспільства,
Інститут вищої освіти НАПН України

Email: n.shofolova@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат економічних наук (ДК № 039318, 15.02.2007)
Вчене звання Доцент (12ДЦ № 035300, 31.05.2013)
Основні професійні здобутки Наукові і професійні інтереси: система фінансування вищої освіти, фінансове управління у закладах вищої освіти, фінансова діяльність неприбуткових організацій, фінансовий менеджмент міжнародних проєктів та грантів, університетська соціальна відповідальність.

Відомості про відзнаки та нагороди: Диплом ІІІ ступеня Міністерства економіки України за досягнення в праці (2011 р.); Подяка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (2014 р.)

Участь у Проєктах:
«Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (2020-2024)
«Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» (2021-2024)
«Посилення співпраці між університетами і громадами» (2023-2027)

Стажування за кордоном University of Rzeszow, Жешув, Польща (Січень 2016 р.)
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Версаль, Франція (Грудень 2022 р.)
Досвід викладання в університетах України та за кордоном 2002 – 2016 рр. – Національний університет біоресурсів і природокористування України;
2017 – 2021 рр. – Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Основні наукові публікації  Шофолова, Н. (2023). Фінансові аспекти реалізації соціальної відповідальності університетів // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”.  №5. DOI.

Шофолова, Н. (2023). Фінансова стійкість та соціальна відповідальність університетів: від стратегії до ролі фінансових служб. Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2022 р.) / за заг. ред. С. Калашнікової , Н. Базелюк. — Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2023. — 82 с. DOI.

Шофолова, Н. (2022). Фінансова політика закладів вищої освіти. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». Том 13, 2022. DOI.

Шофолова, Н. (2022). Фінансова стійкість у стратегії університетів. Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація».

Шофолова, Н. Фінансовий менеджмент реалізації міжнародних проєктів у ЗВО. Аграрна  галузь  сучасної  України:  проблеми  та  перспективи  розвитку:  зб. матеріалів  І  Міжнар.  наук.-практ.  конф.,  14  трав.  2021  р.  /  М-во  освіти  і науки  України,  Ін-т  модернізації  змісту  освіти,  Луган.  нац.  аграр.  ун-т, Проєкт  USAID  «Економічна  підтримка  Східної  України».  –  Слов’янськ,  2021.  – с. 403-405.

Дробот, Н. Розвиток університетських ендавментів в Україні. // Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9 листопада 2017 р. – К., 2017. – 311с., с. 202-206.

Дробот, Н. Напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні. Інтернаука., 2017, №3, с. 91-96.

Drobot, N. University Endowments in Ukraine. Topical Issues of Science and Education, July 17, 2017, Warsaw, Poland, Vol.3.