×
517 Переглядів

Базелюк Олександр

Старший науковий співробітник
Відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.bazeliuk@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук (диплом ДК № 028553 від 28 квітня 2015 р.)
Основні професійні здобутки Стаж наукової роботи – 15 років.

Член робочих груп з розробки Концепції інтернет-порталу Національної академії педагогічних наук України (2010), опису цифрової компетентності педагогічного працівника (2019).

Учасник пілотного проекту UNESCO і IFESCCO «Художня освіта в країнах СНД: Розвиток творчого потенціалу в XXI столітті» (2010)

Член Науково-методичної комісії 015-1 «Професійна освіта (інформаційні технології, автоматизація та телекомунікації)» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2016-2019 рр.)

Стажування за кордоном Грудень 2020 – квітень 2021 р.
Katowice School of Technology
Польша
Основні наукові публікації  Базелюк О. Опис цифрової компетентності педагогічного працівника (проект) / [Nataliia Morze, Oleksandr Bazeliuk, Iryna Vorotnikova, Nina Dementiievska, Olha Zakhar, Tetiana Nanaieva, Oksana Pasichnyk, Liudmyla Chernikova] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2019

Луговий, В.І., Регейло, І.Ю., Базелюк, Н.В., & Базелюк, О.В. (2019). Глобальна цифровізація освітньо-наукового простору і виклики модернізації наукової періодики НАПН України. Інформаційні технології і засоби навчання, 73(5), 264-283.

Базелюк О. В. Зміст і структура цифрової культури педагогічних працівників закладів професійної освіти // Професійна педагогіка. – 16. – 2018.

Технології дистанційного професійного навчання / [О. Базелюк, О. Спірін, Л. Петренко та ін.]. – Житомир: Полісся, 2017. – 192 с.

Базелюк О. В. Концепція Інтернет-порталу Національної академії педагогічних наук України / І. Ю. Регейло, Н. Т. Задорожна, О. В. Базелюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №3 (17).

Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті : аналітична доповідь українською, російською, англійською мовами / Л. М. Масол, О. В. Базелюк, О. А. Комаровська, В. Г. Муромець, В. В. Рагозіна ; за наук. ред. Л. М. Масол. – К. : Аура Букс, 2012. – 240 с.