×
2 Переглядів

З 10 до 21 червня 2024 р. в Інституті вищої освіти НАПН України відбулась сесія для аспірантів освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» першого року навчання.

Під час залікової сесії аспіранти закріпили результати навчання з навчальних дисциплін «Філософія освіти та методологія освітніх досліджень», «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті», «Політика і врядування у вищій освіті», «Організація освітнього процесу у вищій освіті України». Під час іспитів аспіранти отримали рекомендації провідних науковців Інституту щодо підходів, принципів та методології дисертаційного дослідження. Сесія була наповнена змістовною взаємодією викладачів та аспірантів на засадах довіри та поваги.