×
588 Переглядів

Ярошенко Ольга

Головний науковий співробітник
Відділу інтеграції вищої освіти і науки,
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.yaroshenko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (диплом ДД № 000377 від 11.11.1998 р.)
Вчене звання Професор (атестат ПР АР № 001990 від 24.06.1999 р.)
Інші звання Дійсний член (академік)  НАПН України
Основні професійні здобутки Автор близько 400 наукових праць, серед яких: 2 одноосібні та 7 колективних монографій, 48 підручників, 90 навчальних посібників.

Успішний досвід наукового керівництва / консультування (захищено 24 кандидатських і  4 докторських дисертації).

Створення та керівництво (12 років) спеціалізованою вченою радою за спеціальністю 3.00.02 – Теорія і методика навчання (географія, біологія, хімія).

Гарант Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки», спеціалізація  «Викладання і навчання у вищій освіті» в Інституті вищої освіти НАПН України (2016-2020 роки)

Член двох спеціалізованих учених рад (Інститут вищої освіти НАПН України,  Інститут педагогіки НАПН України)

Експерт Національного агентства  з оцінювання якості вищої освіти.

Науковий керівник досліджень: «Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів» (2014-2016 рр.) і «Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки» (2017-2019 рр.)

Досвід викладання в університетах України та за кордоном 1988 р. – до цього часу
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Основні наукові публікації  Ярошенко О.Г. Теоретичні основи розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки / International Scientific Journal of Universities and Leadership № 1(5) (2018), р 26-36. DOI

Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів : монографія / авт. : О.І. Бульвінська, Н.О. Дівінська, Н.О. Дяченко, О.В. Жабенко, І.О. Линьова, Ю.А. Скиба, Г.П. Чорнойван, О.Г. Ярошенко ; за ред. О.Г. Ярошенко. – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. – 178 с.

Ярошенко, О.Г. (2019). Research competence component structure of academic and scientific staff Неперервна професійна освіта: теорія і практика, (3), 2019. 7-12. DOI

Ярошенко О.Г. Вітчизняна практика інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах. О. Ярошенко, О. Самборська /Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2019. Вип. 92. С. 245-251.

Ярошенко О.Г., Блажко О.В. (2018). Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки. – Житомир, (95), 243-247

Ярошенко О.Г. Технологія розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників/ Іnternational Scientific Journal of Universities and Leadershipp № 2(8) (2019), р 14-24.

Ярошенко, О.Г. (2019). Розвиток дослідницької компетентності як цілеспрямований процес професійного зростання науково-педагогічного працівника. Педагогічний процес: теорія і практика, (3-4), 37-44.