×
78 Переглядів

Бойченко Михайло

Провідний науковий співробітник
Відділу взаємодії університетів і суспільства
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: m.boichenko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор філософських наук (диплом ДД № 001050 від 26 вересня 2012 р.)
Вчене звання Професор кафедри філософії (атестат 12ПР № 010032 від 22 грудня 2014 р.)
Старший дослідник зі спеціальності 033 Філософія (атестат АС № 000921 від 23 грудня 2022 р.)
Стажування за кордоном Вересень 2021 р.
Jagiellonian University
Польша
Основні професійні здобутки Стаж наукової та науково-педагогічної роботи – 28 років.
Професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2013 року, з 1995 року – асистент, а з 1999 року – доцент кафедри філософії тут же)

Головний редактор журналу «Філософія освіти» (категорія «Б») (2019 – по цей час).
Відповідальний секретар серії «Філософія політики» – підручник, енциклопедичний словник, хрестоматія у 4-х т. (2003)

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2013-2022); Інституті вищої освіти НАПН України (2012-2020); Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова (2022 – по цей час); Львівському національному університеті імені Івана Франка (2022 – по цей час)

Основні наукові публікації  Бойченко М. (2011). Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціональні аспекти: Монографія. Київ: ПРОМІНЬ. 320 с.

Бойченко М. (2020). Соціальна філософія. Підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 624 с.

Boichenko, M. (2022). Self-Unfolding of the Phenomenon of Hryhorii Skovoroda. Anthropological measurements of philosophical research. #22. 2022. P. 5-13. https://doi.org/10.15802/ampr.v0i22.271302 Web of Science

Zinchenko, V., Boichenko M. (2022). Buddhist economics as a return to a rational model of economic management. The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues, XV (1), 227-244. https://doi.org/10.46298/jpe.10032 Scopus

Бойченко М., Бойченко Н. (2022). Академічні і громадянські чесноти в українських містах у ХХІ столітті: феномен майдану. Університет і місто: стратегії та практики взаємодії: колективна монографія / за ред. Дмитра Шевчука, Лариси Засєкіної, Олега Лагоднюка. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». С. 74-101. https://eprints.oa.edu.ua/8795/1/TownGownBook.pdf Монографія

Boichenko, M. (2022). Functional goals and value expectations of educational agents regarding the State. S. Sztobryn, T. Leś. (Red.). Edukacja a państwo, Kraków: Libron, s. 15-25. http://libron.pl/katalog/czytaj/id/412 Монографія

Бойченко М. (2022). Виправлення іменувань речей: примус війни у освіті і суспільному житті. Філософія освіти 28(1), 11-27. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-1-1 Категорія «Б»Бойченко М. (2021). Етична відповідальність університетів: правовий, соціальний і політичний виміри. Університети і лідерство 2(12), 186-200. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-186-200 Категорія «Б»

Boichenko, M. (2021). Calling of education: challenges and achievements of independence. Philosophy of Education 27(1), 24-41. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-1-2 Категорія «Б»

Бойченко М. (2021). Наскільки формальною є етика відповідальності? Філософська думка (1), 75-95. https://doi.org/10.15407/fd2021.01.075 Категорія «Б»