×
3463 Переглядів

Профіль організації

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України створено   
7 червня 1999 р. (Постанова Кабінету Міністрів України № 988)

Місія Інституту – сприяння стійкому та інноваційному розвитку університетів України задля зростання їх впливу на суспільний прогрес та утвердження модерної Української держави у європейському та світовому співтовариствах.

Місія Інституту реалізується через здійснення дослідницької, освітньої та експертної діяльності:
– на принципах академічної свободи, доброчесності, досконалості, соціальної відповідальності та розподіленого лідерства;
– відповідно до кращих національних і міжнародних взірців.

Візія Інституту – провідний національний науковий, освітній та експертний центр України з питань розвитку вищої освіти, колектив якого формують фахівці міжнародного рівня, які:
– об’єднані цінностями довіри, творення та гідності;
– спрямовують свої зусилля на реалізацію місії Інституту.

Базові цінності колективу Інституту:
– довіра;
– творення;
– гідність.

Ключові принципи діяльності Інституту:
– принцип академічної свободи;
– принцип доброчесності;
– принцип досконалості;
– принцип соціальної відповідальності;
– принцип розподіленого лідерства.

Основні напрями діяльності Інституту:
– забезпечення якості вищої освіти;
– інтеграція вищої освіти і науки;
– дослідницька діяльність університетів;
– взаємодія університетів та суспільства.

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Google Scholar

Профілі науковців Інституту вищої освіти НАПН України у Google Scholar

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Бібліометриці української науки

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Рейтингу університетів і НД установ у національному сегменті проекту Ranking of Google Scholar Profiles «Ranking Web of Researchers».

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Scopus (відображається за умови реєстрації у Scopus). Копія для незареєстрованих користувачів.

Довідка про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту вищої освіти НАПН України за 2015-2019 рр.

Стратегія розвитку Інституту вищої освіти НАПН України на 2020-2025 роки

Iнформаційні матеріали для проведення державної атестації Інституту вищої освіти НАПН України як наукової установи

Програма кандидата на посаду директора Інституту вищої освіти НАПН України Драч Ірини Іванівни

Звіти про роботу Інституту