×
1038 Переглядів

Профіль організації

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України створено   
7 червня 1999 р. (Постанова Кабінету Міністрів України № 988)

Місія – сприяння розвитку вищої освіти України відповідно до національних пріоритетів і світових стандартів шляхом здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, надання консультаційної та науково-експертної підтримки, а також професійної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для органів державної влади та інституцій вищої освіти.

Візія – національний освітній та науково-експертний центр у галузі вищої освіти, колектив якого формують фахівці міжнародного рівня, об’єднані цінностями відкритості, чесності та толерантності.

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Google Scholar

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Бібліометриці української науки

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Рейтингу університетів і НД установ у національному сегменті проекту Ranking of Google Scholar Profiles «Ranking Web of Researchers».