×
3308 Переглядів

Профіль організації

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України створено   
7 червня 1999 р. (Постанова Кабінету Міністрів України № 988)

Місія Інституту – сприяння стійкому та інноваційному розвитку університетів України задля зростання їх впливу на суспільний прогрес та утвердження модерної Української держави у європейському та світовому співтовариствах.

Місія Інституту реалізується через здійснення дослідницької, освітньої та експертної діяльності:
– на принципах академічної свободи, доброчесності, досконалості, соціальної відповідальності та розподіленого лідерства;
– відповідно до кращих національних і міжнародних взірців.

Візія Інституту – провідний національний науковий, освітній та експертний центр України з питань розвитку вищої освіти, колектив якого формують фахівці міжнародного рівня, які:
– об’єднані цінностями довіри, творення та гідності;
– спрямовують свої зусилля на реалізацію місії Інституту.

Базові цінності колективу Інституту:
– довіра;
– творення;
– гідність.

Ключові принципи діяльності Інституту:
– принцип академічної свободи;
– принцип доброчесності;
– принцип досконалості;
– принцип соціальної відповідальності;
– принцип розподіленого лідерства.

Основні напрями діяльності Інституту:
– забезпечення якості вищої освіти;
– інтеграція вищої освіти і науки;
– дослідницька діяльність університетів;
– взаємодія університетів та суспільства.

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Google Scholar

Профілі науковців Інституту вищої освіти НАПН України у Google Scholar

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Бібліометриці української науки

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Рейтингу університетів і НД установ у національному сегменті проекту Ranking of Google Scholar Profiles «Ranking Web of Researchers».

Профіль Інституту вищої освіти НАПН України у Scopus (відображається за умови реєстрації у Scopus). Копія для незареєстрованих користувачів.

Довідка про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту вищої освіти НАПН України за 2015-2019 рр.

Стратегія розвитку Інституту вищої освіти НАПН України на 2020-2025 роки

Iнформаційні матеріали для проведення державної атестації Інституту вищої освіти НАПН України як наукової установи

Програма кандидата на посаду директора Інституту вищої освіти НАПН України Драч Ірини Іванівни