×
1 Переглядів

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на посаду

по відділу дослідницької діяльності університетів:

· науковий співробітник (0,5) – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду;
· молодший науковий співробітник (0,5) – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Строк прийняття заяв – 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; 2) копію документа, що посвідчує особу; 3) заповнену особову картку (встановленого зразка); 4) автобіографію; 5) копію трудової книжки (за наявності); 6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти. 8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Документи подавати за адресою: 01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901), emailt.stefanska@ihed.org.ua
Телефон для довідок: (044) 285-71-24(093) 093-22-00
Контактна особа – Стефанська Тетяна Володимирівна.