×
370 Переглядів

Жабенко Олександр

Учений секретар
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.zhabenko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат наук з державного управління (ДК № 021997 від 11.02.2004 р.)
Основні професійні здобутки Захист у 2004 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Тема дисертації: «Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946–2001 рр.)».

Автор 57 наукових праць, у тому числі 45 статей, 6 тез і статей у матеріалах наукових конференцій, співавтор 2 монографій, препринту (аналітичних матеріалів і методичних рекомендацій.

Із червня 2008 року по липень 2011 року – Учений секретар Спеціальної експертної ради ВАК України з питань національної безпеки.

Сферою наукових інтересів є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації та професійний розвиток науково-педагогічних працівників.

Основні наукові публікації  Жабенко О. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: моделі і технологія. Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : монографія / авт. кол.: О.Г. Ярошенко, О.В. Жабенко, Ю.А. Скиба, Н.О. Дівінська, І.Ю. Регейло, Г.П. Чорнойван ; за ред. О.Г. Ярошенко. К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. 236 с. С. 40–83

Жабенко О.В. Підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників: право чи обов’язок. Молодий вчений: наук. журнал. 2017. № 10 (50). С. 432–438.

Жабенко О.В. Дослідницька підготовка науково-педагогічних працівників у зарубіжних країнах. Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів : монографія / авт. : О.І. Бульвінська, Н.О. Дівінська, Н.О. Дяченко, О.В. Жабенко, І.О. Линьова, Ю.А. Скиба, Г.П. Чорнойван, О.Г. Ярошенко ; за ред. О.Г. Ярошенко. К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. 178 с. С. 99–122

Жабенко О. Викладач у вищому навчальному закладі України: кар’єрне зростання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя, 2010. Вип. 11 (64). С. 193–201.

Жабенко О.В. Сучасна державна політика в галузі освіти України. Зб. наук. праць УАДУ. 2000. Вип. 2. Ч. 4. С. 327–332.