×
480 Переглядів

Луговий Володимир

Перший віце-президент НАПН України,
головний науковий співробітник відділу
забезпечення якості вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: v.lugovyy@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДН № 001772 від 19 квітня 1995 р.)
Вчене звання Професор (АР № 000590 від 20 червня 1996 р.)
Інші звання Дійсний член (академік) НАПН України (обраний 11 квітня 2003 р.)
Заслужений працівник освіти України (Указ Президента України від 2 жовтня 2004 р. № 1165)
Основні професійні здобутки 1988-1992 рр. – Заступник Міністра народної освіти України з питань підготовки кадрів освітньої сфери, розвитку педагогічної освіти і науки (розробник навчальних планів педагогічних спеціальностей нового покоління, концепції інформатизації освіти, першого національного закону «Про освіту»)
1995-2006 рр. – Ректор Національної академії державного управління при Президентові України (теоретико-методологічне обґрунтування та практична реалізація в Україні освітньої і наукової галузей з державного управління)Починаючи з 1992 р. сформував наукову школу із закономірностей організації та розвитку освіти та науки, зокрема науки про університети (університетології), підготував 10 докторів наук і 12 кандидатів наук.

Керівник і виконавець наукових досліджень з проблем вищої освіти:
2021–2023 рр.: Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»
2018-2020 рр.: Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції
2016-2017 рр.: Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти
2013-2015 рр.: Автономія та врядування у вищій освіті

Член спеціалізованої вченої ради Д.26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України

Член редакційних колегій / наукових рад періодичних наукових видань:
Міжнародного наукового журналу «Університети і лідерство»
Наукового часопису «Філософія освіти»
Scientific journal “Education: Modern Discourses
Вісника НАПН України
Edukacja Międzykulturowa

Член Національної команди експертів з реформування вищої освіти (з 2009 р.)

Досвід голови міжнародної Конкурсної комісії з обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2018-2021 рр.)

Досвід члена Державної акредитаційної комісії (1996-2008 рр.), ради Державного фонду фундаментальних досліджень (2010-2015 рр.), позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2013-2019 рр.).

Активний учасник розроблення законів України «Про освіту» (1991, 2017 рр.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), Національної рамки кваліфікацій (2011 р.), інших актів освітньо-наукового законодавства.

З 2010 р. Голова спеціалізованої секції з наукових досягнень в галузі освіти Комітету з Державної премії України в галузі освіти

Упродовж 1970-2020 рр. досвід стажування, навчання, співпраці у 24 університетах світового класу Північної Америки і Європи, 6 університетах субсвітового класу Канади, Іспанії та Фінляндії, 40 інших закладах вищої освіти 22 країн, понад 100 університетах, академіях, інститутах України.

Стажування за кордоном Травень 2017 р.
Tampere University, ФінляндіяТравень 2017 р.
University of Milan, Італія

Листопад 2017 р.
University of Latvia, Латвія

Травень 2018 р.
University of Montenegro, Чорногорія

Вересень 2018 р.
King’s College London
London School of Economics and Political Science, Велика Британія

Жовтень 2018 р.
Yerevan State University,
American University of Armenia, Вірменія

Основні наукові публікації Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку: монографія. Київ: МАУП, 1994. 196 с.

Луговий В. І. Управління освітою: навч. посіб. Київ: УАДУ, 1997. 302 с.

Луговий В. І. Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління). Київ: НАДУ, 2005. 355 с.

Автономія та врядування у вищій освіті: монографія / О. Воробйова та ін. Київ: ІВО НАПН України, 2015. 192 с.

Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти: монографія / О. Воробйова та ін.; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: ІВО НАПН України, 2017. 229 с.

Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: монографія / О. Воробйова та ін.; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН України, 2020. 220 с.

Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України: монографія / В. Ю. Биков та ін.; наук. ред.: В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. Київ: Компринт, 2019. 214 с.

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»: препринт (аналітичні матеріали) / В. Луговий та ін.; за ред. В. Лугового, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2022. 147 с.