×

Події

1 Переглядів

З 10 до 21 червня 2024 р. в Інституті вищої освіти НАПН України відбулась сесія для аспірантів освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» першого року навчання.

Під час залікової сесії аспіранти закріпили результати навчання з навчальних дисциплін «Філософія освіти та методологія освітніх досліджень», «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті», «Політика і врядування у вищій освіті», «Організація освітнього процесу у вищій освіті України». Під час іспитів аспіранти отримали рекомендації провідних науковців Інституту щодо підходів, принципів та методології дисертаційного дослідження. Сесія була наповнена змістовною взаємодією викладачів та аспірантів на засадах довіри та поваги.

6 Переглядів

26 червня 2024 року науковий семінар «Третя місія університетів і напрями трансформації вищої освіти»

26 червня 2024 року головний науковий співробітник відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України Ю. О. Мєлков взяв участь у роботі наукового семінару на тему «Третя місія університетів і напрями трансформації вищої освіти», який був проведений кафедрою філософії та суспільних дисциплін у Навчально-науковому інституті психології та соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ), виступивши з доповіддю на тему «Третя місія університетів – кроки та обов’язки: досвід університету Генуї». У доповіді для зовнішніх стейкхолдерів відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України було представлено результати навчального візиту до Університету Генуї, що проходив у травні-червні 2024 р. у межах реалізації Проєкту ЄС Еразмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (UNICOM). Зокрема, йшлося про феномен, завдання та структуру третьої місії університетів, практична реалізація якої включає до себе сферу взаємодії закладу вищої освіти зі спільнотою, з підприємствами, програми освіти для дорослих та освіти для стійкого розвитку, культурно-просвітницьку діяльність тощо. Після доповіді проф. М.Ф.Головатий, доц. Т.В.Нич, доц. І.А.Сторожук, проф. М.Л.Яковенко та ін. учасники наукового семінару взяли участь у дискусії й обговорили напрями трансформації вищої освіти в умовах сьогодення, шляхи реалізації в освітньому процесі завдання адаптації студентів до сучасного світу, фінансові та етичні аспекти здійснення університетами «третьої місії».

6 Переглядів

24 червня 2024 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

 • затвердження результату конкурсу на заміщення посади молодшого наукового співробітника Інституту;
 • забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті;
 • схвалення звітів про результати закордонних відряджень співробітників Інституту в рамках реалізації Проєкту ЄС Еразмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (Грантова угода № 101083077 – UNICOM – ERASMUS – EDU– 2022 – CBHE).

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

4 Переглядів

З 10 до 21 червня 2024 р. в Інституті вищої освіти НАПН України відбулась сесія для аспірантів освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» першого року навчання.

Під час залікової сесії аспіранти закріпили результати навчання з навчальних дисциплін «Філософія освіти та методологія освітніх досліджень», «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті», «Політика і врядування у вищій освіті», «Організація освітнього процесу у вищій освіті України». Під час іспитів аспіранти отримали рекомендації провідних науковців Інституту щодо підходів, принципів та методології дисертаційного дослідження. Сесія була наповнена змістовною взаємодією викладачів та аспірантів на засадах довіри та поваги.

6 Переглядів

Світові освітні тренди: навчання впродовж життя в інформаційному суспільстві

Юрій Скиба, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти НАПН України взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Світові освітні тренди: навчання впродовж життя в інформаційному суспільстві», яка відбулася 20 – 21 червня 2024 року.
Конференція організована Український державним університетом імені Михайла Драгоманова, Співорганізатори конференції  Програма розвитку  ООН в  Україні, наукові установи НАПН України, заклади вищої освіти Польщі та Словацької республіки,   вітчизняні заклади вищої освіти,  асоціація вчителів України.
У Конференції взяли участь понад 300 осіб – народні депутати, представники Міністерства освіти і науки України, вітчизняні та зарубіжні науковці, магістранти, аспіранти, докторанти, молоді вчені.
Мета Конференції: об’єднати провідних вітчизняних і закордонних учених, освітян, здобувачів вищої освіти та наукових ступенів, громадських організацій, практиків для обміну досвідом і результатами досліджень в галузі освіти впродовж життя; забезпечити міждисциплінарну платформу для поширення проблематики прикладних досліджень, інновацій в системі освіти в умовах воєнного стану.
Юрій Скиба виступив з доповіддю «Тенденції на ринку праці та механізми удосконалення освітніх програм закладами вищої освіти відповідно до потреб».
За результатами конференції учасники не тільки отримали відповіді на найбільш актуальні питання стосовно сучасного стану системи освіти дорослих, але й ознайомилися з міжнародними і вітчизняними практиками використання цифрових інструментів у системі неперервної освіти.

1 Переглядів

Викривачі корупції: права та гарантії захисту

Ольга Петроє, завідувач відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України, член Комісії з оцінки корупційних ризиків Пенсійного фонду України,  взяла   участь у вебінарі “Викривачі корупції: права та гарантії захисту”, який відбувся  21 червня 2024  року організований Пенсійним фондом України в рамках Всесвітнього дня викривача. Заснований громадськими організаціями у 2019 році, цей день щорічно відзначається 23 червня.
У своєму  виступі “Імплементація стандартів Європейського Союзу щодо захисту викривачів корупції”,  Ольга Петроє   закцентувала увагу на ситуації у сфері сприйняття корупції в Україні, аналізі соціальних, політичних, економічних та екологічних втрат внаслідок корупції, розкрила особливості і загрози корупції в умовах війни та повоєнного відновлення.  Ключова роль у виступі була відведена обговоренню ролі викривача у протидії та подоланні корупції,  з’ясуванню євроінтеграційних зобов’язань України щодо захисту викривачів,   обґрунтуванню актуальності імплементації «Директиви (ЄС) про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу» (від 23 жовтня 2019 року) та необхідності виховання культури викривання корупції в організаціях на принципах  концепції «Tone At The Top»».

6 Переглядів

Обговорення проєкту Концепції розвитку відкритої науки в НАПН України на 2025-2027 роки

Співробітниками відділу дослідницької діяльності  І. Драч, О. Петроє, О. Бородієнко, І. Регейло підготовлено проєкт Концепції розвитку відкритої науки в НАПН України на 2025-2027 роки. Запрошуємо долучитися до обговорення!

6 Переглядів

10 червня 2024 р. відбулось підсумкове засідання сектору вищої освіти та представників науково-методичних комісій Науково-методичної ради МОН України.

Працівників закладів вищої освіти, наукових і науково-методичних установ відзначено відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства за вагомий внесок у розроблення стандартів вищої освіти нового покоління.
Захід відбувся за участю заступника Міністра освіти і науки України Михайла Винницького, який підвів підсумки роботи Науково-методичної ради МОН України і вручив відзнаки.
У засіданні взяли участь експерти сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України – Світлана Калашнікова, радник дирекції Інституту, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, і Жаннета Таланова, головний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти, менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні. Представники Інституту вищої освіти НАПН України залучені до методичної експертизи проєктів стандартів вищої освіти разом з Національними експертами з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.
Заступник Міністра освіти і науки України вручив нагрудний знак «Відмінник освіти» Жаннеті Талановій та Подяку Міністра освіти і науки України Світлані Калашніковій.
За 2016-2024 роки розроблено 336 стандартів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора мистецтв, з яких Міністерством затверджено 272, ще 64 проєкти стандартів знаходиться на різних стадіях експертизи.

Детальніше на сайті МОН України

21 Переглядів

25-річний ювілей Інституту вищої освіти НАПН України

07 червня 2024 року в залі засідань відбулося розширене засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України з нагоди відзначення 25-річного ювілею Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України за участі співробітників Інституту та запрошених гостей.

На початку урочистого засідання Вченої ради присутні заслухали доповідь директора Інституту, доктора педагогічних наук, професора Ірину Іванівну Драч «25 років Інституту вищої освіти НАПН України: досягнення та перспективи розвитку» (додати гіперпосилання на презентацію).

З вітальними словами з нагоди 25-річного ювілею Інституту до присутніх звернулися:

 • президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України Василь Григорович Кремень;
 • перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Володимир Іларіонович Луговий (директор Інституту вищої освіти НАПН України у 2006–2012 роках);
 • заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор філологічних наук, професор Олена Володимирівна Єременко;
 • академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України Петро Юрійович Саух;
 • учений секретар Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, професор Леся Миколаївна Панченко;
 • начальник науково-організаційного відділу апарату Президії Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Ірина Юріївна Регейло;
 • радник при дирекції Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Світлана Андріївна Калашнікова (директор Інституту вищої освіти НАПН України у 2014–2021 роках).

З нагоди свята президент НАПН України Василь Григорович Кремень вручив співробітникам Інституту відзнаки НАПН України:

Медаллю НАПН України «Леся Українка»:

 • Калашнікову Світлану Андріївну, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАПН України, радника при дирекції Інституту;
 • Таланову Жаннету Василівну, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, головного наукового співробітника відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту.

Почесною Грамотою Національної академії педагогічних наук України:

 • Оржель Олену Юріївну, доктора наук з державного управління, доцента, головного наукового співробітника відділу взаємодії університетів та суспільства;
 • Червону Лесю Миколаївну, кандидата філософських наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці.

Грамотою Національної академії педагогічних наук України:

 • Бойченка Михайла Івановича, доктора філософських наук, професора, головного наукового співробітника відділу взаємодії університетів та суспільства;
 • Бородієнко Олександру Володимирівну, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, головного наукового співробітника відділу дослідницької діяльності університетів;
 • Мєлкова Юрія Олександровича, доктора філософських наук, старшого дослідника, головного наукового співробітника відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті.
 • Уласюк Олену Василівну, головного бухгалтера Інституту;
 • Соломко Олесю Анатоліївну, старшого лаборанта відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці.

З нагоди свята директор Інституту Ірина Іванівна Драч також вручила співробітникам Інституту Почесні грамоти Інституту вищої освіти НАПН України.

Презентація. 25 років Інституту вищої освіти НАПН України

4 Переглядів

27-30 травня 2024 року пройшов навчальний візит в Університеті Генуї «Третя місія, які кроки та які обов’язки: Університет Генуї».

Візит був присвячений вивченню досвіду Університету Генуї у реалізації третьої місії, обговорення концепції облаштування Центрів взаємодії з громадою на базі університетів-членів консорціуму, розробці політики та методології оцінки його подальшого функціонування; діяльності університету щодо впровадження та посилення третьої місії.
Програма