×

Події

95 Переглядів

Новий сайт ІВО НАПН України

Новий сайт Інституту вищої освіти НАПН України містить оновлену інформацію про Інститут, його дослідження, видання, освітні програми, публікації та заходи. Додано нові рубрики: Позиція експерта; Рекомендуємо прочитати; Опитування; Фото; Відео;  Презентації та ін.

69 Переглядів

Відбір тренерів для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти

Списки відібраних учасників: Тренінг 16-19 жовтня 2018 р. (список 1) Тренінг 20-23 листопада 2018 р. (список 2)

Організатори конкурсу щиро вітають обраних учасників та дякують всім колегам, які надіслали свої документи для участі у конкурсі. Інформуємо, що ключовими критеріями при відборі учасників стали: високий рівень володіння англійською мовою, наявні знання і практичний досвід у сфері забезпечення якості вищої освіти, якість поданих на конкурс документів.

26 Переглядів

Конференції 2018 р.

22 березня 2018 – Методологічний семінар «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів вищої освіти». Інформаційний листРеєстраційна форма. Презентації: 123.

14 червня 2018 – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті». Інформаційний лист.

17 жовтня 2018 – IV Міжнародна конференція «Університет і лідерство»

07 листопада 2018 – VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: рамки досконалості викладання та досліджень для покращення якості»

8 Переглядів

Вересень 2018

11 вересня – Семінар «Створення агентств забезпечення якості вищої освіти: критерії та процедури відбору членів агентств та експертів із забезпечення якості». Спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні. Детальна інформація та реєстрація.

12 вересня (з 14.00 до 16.00) – Міжнародний семінар «Академічна доброчесність у вищій освіті: виклики та кращі практики». Інформаційний лист. Реєстрацію припинено (у зв’язку з досягненням максимально можливої кількості учасників).

 

1 Переглядів

Червень 2018

4−30 червня − Прийом документів на навчання здобувачів III (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) (PhD)

11 червня −  Методологічний семінар відділу економіки вищої освіти

14 червня − ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті». Інформаційний лист.

18−22 червня − Екзаменаційна сесія

20 червня (11.00, 13.00) − Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02

21 червня − відбулося засідання Президії НАПН України, на якому вчені обговорили результати наукового дослідження «Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки», виконаного в Інституті вищої освіти НАПН України в 2015-2017 рр. Доповідачем виступив завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат економічних наук Юрій Вітренко. Ключовим результатом НДР є (НМЕДВО).

25 червня − Засідання Вченої ради Інституту

1 Переглядів

Conferences of 2018

May 30, 2018 – IV International Conference “University and Leadership

June 14, 2018 – II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference “Student’s Personality and Socio-Cultural space of the University in a social Context“.
Information sheet.

November 07, 2018 – VII International Conference “European Integration of Higher Education in Ukraine

1 Переглядів

Квітень 2018

10-12 квітня – Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України (Центр розвитку)

16-27 квітня – Очна сесія для аспірантів

17 квітня (10.00-12.00) – Відкрита лекція проф. Яна Де Груфа “Про майбутнє освіти і … нації) (інформаційний лист)

23 квітня – Кандидатський іспит з філософії

26 квітня – Засідання Вченої ради (14.00)

26 квітня – Кандидатський іспит з філософії

Переглядів

Березень 2018

5-7 березня – Звітна конференція Інституту вищої освіти НАПН України (результати НДР 2017 р.)

5 березня – Загальні Збори наукових працівників Інституту

19 березня – Засідання Вченої ради

19 березня – Атестація аспірантів, докторантів і здобувачів (без PhD)

22 березня – Методологічний семінар НАПН України «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів вищої освіти». Інформаційний листРеєстраційна форма.