×

Події

3 Переглядів

Презентація та експертне обговорення проєкту наукового дослідження Інституту вищої освіти НАПН України на засіданні Національного осередку CoARA в Україні

30 листопада 2023 р. на засіданні Національного осередку Coalition for Advancing Research Assessment в Україні відбулася презентація та експертне обговорення наукового дослідження «Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни», запланованого до виконання відділом дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України у 2024-2025 рр.

Науковим керівником, доктором педагогічних наук, професором Іриною Драч презентовано мету дослідження, його етапи та завдання, а також очікувані наукові результати і колектив виконавців. У ході дискусії членами Національного осередку CoARA в Україні підтримано проєкт дослідження, запропоновано можливості щодо залучення міжнародних експертів, фахово й критично оцінено запропоновані завдання, висловлено зацікавленість в очікуваних наукових результатах.

Ініціативу щодо обговорення проєктів наукових досліджень Інституту з ключовими стейкхолдерами регламентовано політикою Інституту, зокрема схваленими Вченою радою Рекомендаціями для покращення якості наукових досліджень та їх представлення (протокол № 10/1 від 31 серпня 2023 р.).

Переглядів

21 листопада для аспірантів та наукових співробітників Інституту відбулась лекція Володимира Бахрушина, голови Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, «Перспективи та тренди розвитку вищої освіти України у контексті євроінтеграції»

Володимир Бахрушин презентував основні тенденції розвитку вітчизняної вищої освіти. У фокусі уваги були питання інтеграції ЗВО України у європейський освітній простір, порівняльний аналіз забезпечення автономії університетів в ЄПВО та Україні, цифрові компетентності та можливості/ризики застосування штучного інтелекту в освітньому процесі. Важливою частиною зустрічі було обговорення новацій, запропонованих в законопроектах МОН України, які покращать управління вищої освіти України.
Дякуємо усім присутнім за активну участь у дискусії та чекаємо на пропозиції щодо спікерів для наступної зустрічі!

Переглядів

Завершилась сесія аспірантів 2-го року навчання за ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті».

Нормативно-правові основи реалізації освітнього процесу в Україні та ЄПВО, лідерство та соціальна відповідальність університетів, міжнароднІ та національнІ рейтинги ЗВО, відкрита наука  – основні питання, які опановували аспіранти. Корисним був досвід аспірантів щодо академічної комунікації та підготовки професійного резюме англійською мовою. Аспіранти також взяли участь в першій онлайн-школі «Цифровізація досліджень», яка організована Радою молодих учених у співпраці з Офісом підтримки вченого, Інститутом цифровізації освіти НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ) та Освітнім хабом «Центр неперервної освіти / Lifelong Education Centre».
Чекаємо на результати навчання!

3 Переглядів

Навчальний візит до Лундського університету (Швеція ) 6-9 листопада 2023 року

Значним внеском у розуміння ролі університетів у розвиток громади та суспільства запам’ятається учасникам українських проєктних команд проєкту UNICOM навчальний візит до Лундського університету (Швеція ) 6-9 листопада 2023 року.

Учасники візиту від Інституту вищої освіти Ольга Петроє та Наталія Шофолова ознайомились з найцікавішими кейсами та проєктами взаємодії університету та громади, що ініціює Університет Лунду в рамках третьої місії не лише для громади Лунду, а усієї країни.

Проєктні менеджери від Університету Лунду Анамарія Дутчеак Сегестен (Anamaria Dutceac Segesten) та Ніклас Бернсанд (Niklas Bernsand) привітали команди партнерів та ознайомили з науковими дослідженнями, відмітивши визначну роль Університету в соціально-економічному розвитку країни. На важливості кооперації університету з громадою наголошували всі спікери.


> Докладніше

5 Переглядів

Вітаємо аспірантів першого року навчання з першою сесією!

Впродовж двох тижнів тривала сесія аспірантів Інституту першого року навчання за ОНП «Викладання і навчання у вищій освіті». В фокусі вивчення була методологія освітніх досліджень, політика і нормативне забезпечення викладання і навчання у вищій освіті, методика розроблення стандартів вищої освіти, методи оцінювання освітніх досягнень. Сесія – це завжди не тільки опанування теоретичним матеріалом, а й аналіз актуальних документів, обмін досвідом та кращими освітніми практиками. Це можливість отримати інформацію про основні тренди в сфері вищої освіти, в дискусіях обмінятися власним баченням щодо розвитку вищої освіти в Україні.

3 Переглядів

Впровадження принципів відкритої науки вченими Інституту вищої освіти НАПН України

Для забезпечення відкритого доступу до дослідницьких даних відповідно до принципів відкритої науки 2 листопада 2023 р. на міжнародній платформі Zenodo розміщено дані опитування «Відкрита наука у закладах вищої освіти України» щодо використання штучного інтелекту.
Платформа Zenodo – це сховище для збереження та надання доступу до наукових, навчальних, інформаційних матеріалів, відкритий і безкоштовний цифровий архів, що дозволяє дослідникам з усього світу та з усіх дисциплін розміщувати свої документи, дослідницькі дані та програмне забезпечення.

Опитування проведено вченими Інституту вищої освіти НАПН України І. Драч, О. Бородієнко, О. Петроє, І. Регейло, О. Слободянюк, О. Базелюк, Н. Базелюк. В опитуванні взяли участь понад 1,5 тис. респондентів (керівники закладів та структурних підрозділів, науково-педагогічні і наукові працівники, працівники бібліотек, ІТ-працівники закладів вищої освіти) із 105 університетів (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій. Результати опитування надають змогу з’ясувати розуміння представниками університетів України впливу штучного інтелекту на сферу наукових досліджень, а також найбільших можливостей і загроз, пов’язаних з його використанням.

4 Переглядів

30 жовтня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:
– внесення змін до складу Вченої ради Інституту;
– затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів та індивідуальних планів аспірантів і докторанта на 2023–2024 навчальний рік;
– схвалення звітів:
завідувача відділу дослідницької діяльності університетів Петроє Ольги Михайлівни та завідувача відділу взаємодії університетів та суспільства Шофолової Наталії Миколаївни про результати відрядження до м. Генуя (Італія) із 22 по 31 липня 2023 року для участі у тренінгу «Соціальна інклюзія» у рамках реалізації Проєкту ЄС Ерасмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (UNICOM);
завідувача відділу дослідницької діяльності університетів Петроє Ольги Михайлівни про результати відрядження до м. Рига (Латвія) із 20 по 27 серпня 2023 року для участі у навчальному візиті-тренінгу «Національне регулювання та реалізація третьої місії у закладах вищої освіти – досвід та співпраця з соціальними партнерами» у рамках реалізації Проєкту ЄС Ерасмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (UNICOM);
– схвалення для оприлюднення на Загальних зборах Національної академії педагогічних наук України 17 листопада 2023 року науково-аналітичної доповіді Інституту вищої освіти НАПН України «Вища освіта в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України: виклики і відповіді» та рекомендація до друку її рукопису.
За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

9 Переглядів

Участь вчених Інституту вищої освіти НАПН України в ІІ Міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2023»

26-27 жовтня 2023 р. у режимі онлайн відбулася ІІ Міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2023», організаторами якої були Державна науково-технічна бібліотека України, Лейбніцький інформаційний центр науки та технологій університетської бібліотеки  за підтримки Міністерства освіти і науки України. Метою проведення Конференції  було обговорення практичних аспектів впровадження принципів відкритої науки та інновацій в Україні, зокрема пошук шляхів вирішення нагальних проблем безперебійного доступу до науково-дослідницької інфраструктури, вільного доступу до результатів наукової діяльності, необхідності реформування системи оцінки наукових досліджень та пришвидшення інтеграції української науки до Європейського дослідницького простору, шляхом узгодження політик Європейського Союзу у сфері відкритої науки та форматів обміну даними (https://conference2023.dntb.gov.ua/).

В рамках конференції сформовано 6 тематичних панелей (https://conference2023.dntb.gov.ua/documents/9/Programma-konf_20235.pdf ):
Панель 1: Розвиток та підтримка відкритої Національної дослідницької інфраструктури.
Панель 2: Реформування практик оцінювання наукових досліджень.
Панель 3: Забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень.
Панель 4: Відкриті дослідницькі дані та відтворюваність наукових досліджень.
Панель 5: Розвиток, можливості та бар’єри у досягненні наукових завдань, залучення громадян до участі в науковій та науково-технічній діяльності для реалізації в Україні.
Панель 6: Інновації в Україні: відкриття нових горизонтів.

У конференції взяли участь заступник Міністра освіти і науки України Денис Курбатов і в.о. генерального директора Директорату науки та інновацій головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій Г. Мозолевич, директор Державної науково-технічної бібліотеки України А. Жарінова, іноземні вчені та представники Єврокомісії, Європейських організацій та університетів США, з-поміж яких Лейбніцький інформаційний центр науки і технологій, Офіс доброчесності наукових досліджень Сполученого Королівства, Центральноєвропейський університет, Школа майбутніх інновацій у суспільстві Державного університету Арізони, Видавництво Bentham Science, Університет Стратклайда EuroCRIS, Державний університет Санта-Катаріни та Лісабонський університет, Словацький центр науково-технічної інформації, ORCID, Research4Life, ELSEVIER, Ганноверський університет прикладних наук та мистецтв (HsH), а також вчені НАН України, вітчизняних університетів та організацій тощо.

Від Інституту вищої освіти НАПН України у роботі конференції взяли участь вчені відділу дослідницької діяльності університетів І.І. Драч, О.М. Петроє, О.В. Бородієнко, І.Ю. Регейло, О.М. Слободянюк і Н.В. Базелюк (https://conference2023.dntb.gov.ua/documents/9/Programma-konf_20235.pdf). Результати наукового дослідження представила д. пед. н. І.Ю. Регейло. У доповіді «Ціннісні принципи та підходи до оцінювання дослідницької діяльності: досвід українських університетів» звернуто увагу на необхідність реформування оцінювання дослідницької діяльності, ключові документи Європейського Союзу з проблеми дослідження, зокрема, Угоду про реформування оцінки досліджень» Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), до якої увійшов Інститут вищої освіти НАПН України та є членом національного осередку CoARA. Розкрито ключові підходи у здійсненні оцінки (кількісний і якісний) та проведенні оцінювання дослідницької діяльності. Наведено результати всеукраїнського опитування «Відкрита наука в закладах вищої освіти України» щодо оцінювання дослідницької діяльності та обґрунтовано її ціннісні принципи, які необхідно дотримуватися в умовах Відкритої науки.

6 Переглядів

30 жовтня 2023 року запрошуємо до онлайн участі у круглому столі “Університет та інклюзія” що проводиться консорціумом з реалізації проєкту “Університет – громади: посилення співпраці” (UNICOM).

Проєкт реалізується за програмою Європейського союзу “Еразмус+.

Ключові спікери:

  • Тетяна Ломакіна, радниця – уповноважена Президента України з безбар’єрності,
  • Діана Спулбер, професор педагогічного факультету, Університет Генуї (Італія),
  • Ірина Маркусь, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Український державний університет імені Михайла Драгоманова,
  • Ганна Афузова, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Пропонуємо для ознайомлення Програму круглого столу

Реєстрація учасників круглого столу

Лінк для підключення (платформа Zoom)
ID riunione: 924 3077 8428
Codice d’accesso: 919706

18 Переглядів

Круглий стіл «Громадянська освіта як засіб формування громадянської та національної ідентичності» (Київ, 26 жовтня 2023 р., онлайн/офлайн).

26 жовтня 2023 року Інститут вищої освіти НАПН України проводить круглий стіл «Громадянська освіта як засіб формування громадянської та національної ідентичності». До участі запрошуються науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти та інші зацікавлені особи.
Програма