×
292 Переглядів

Регейло Ірина

Головний науковий співробітник
Відділу дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: i.regeylo@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук, диплом ДД № 004464
Вчене звання Старший науковий співробітник, атестат АС № 001024
Основні професійні здобутки Автор і співавтор понад 140 наукових і навчально-методичних праць, з-поміж них 3 монографії, 4 навчальних посібники, методичні рекомендації.
Досвід науково-педагогічної діяльності – близько 30 років
Захист докторської дисертації (2015 рік) на тему «Тенденції підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку ХХІ століття»
Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук Інституту вищої освіти НАПН України
Відповідальний редактор Вісника НАПН України
Член редакційної ради наукового періодичного видання НАПН України «Education: Modern Discourses»
Наукові інтереси:
– нормативно-правове та організаційне забезпечення дослідницької діяльності;
– професійний розвиток академічного персоналу;
– цифровізація наукової діяльності.
Основні наукові публікації Регейло І.Ю. Розвиток ціннісної компетентності науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки. Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : монографія / Авт. кол.: О.Г. Ярошенко, О.В. Жабенко, Ю.А. Скиба, Н.О. Дівінська, І.Ю. Регейло, Г.П. Чорнойван; за ред. О.Г. Ярошенко. К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. 236 с. DOI

Регейло І.Ю., Луговий В.І., Базелюк Н.В., Базелюк О.В. Глобальна цифровізація освітньо-наукового простору і виклики модернізації наукової періодики НАПН України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 73, №5. С.264-283. DOI

Регейло І.Ю. Інституційні та професійні цінності академічного персоналу університетів США. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2 (8), 2019. International Scientific Journal of Universities and Leadership. 2019. С. 63-77.

Регейло, І. Ю., & Базелюк , Н. В. (2019). Відкритий український індекс наукових цитувань: можливості для Національної академії педагогічних наук України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1).

Регейло І.Ю. Фундаментальні цінності Європейського простору вищої освіти (2010 – 2018 рр.): пріоритетні орієнтири діяльності науково-педагогічних працівників. Педагогічний процес: теорія і практика, 2018. № 4 (63). С.7-17. DOI

Регейло І.Ю. Ціннісні орієнтири розвитку Болонського процесу в 1988 – 2009 рр. : нормативно-правовий аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2018. № 3–4 (56-57). С.43-51. DOI

Reheilo І. The System of Universities’ Academic Staff Values: Methodological Aspect. Education: Modern Discourses. 2018. № 1. Р. 89–105. DOI: 10.32405 / 2617-3107-2018-1-9. DOI