×
10 Переглядів

Гаврилюк Алла

Провідний науковий співробітник
Відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: A.Havryliuk@ihed.org.ua

Науковий ступінь доктор наук з державного управління (ДД № 011107 від 15.04.2021)
Вчене звання професор (АП № 005027 від 27.04.2023)
Міжнародне стажування Міжнародне стажування, Республіка Польща.
Certificate of Professional Development Nr 03/NS/2022 (Sucha Beskidzka, 20.01.2022) who participated in the professional internship according to the program «Innovative educational technologies: European experience and its implementation in the preparation of experts  with economics,  tourism, hotel and restaurant business» іn the volume of 6 credits ECTS – 180 hours (Scientific field: Education, Technical Sciences, Humanities and the Art, Mathematical Sciences and Natural Sciences, Economic Sciences the seminars, workshops, lectures, discourse, individual work, ets.)
Основні професійні здобутки Сертифікований тренер з національно-патріотичного виховання за програмою «З Україною в серці» (сертифікат №2233 від 08.04.2016 р., Міністерство освіти і науки України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді).

У 2017-2018 рр. –  членкиня спеціалізованої вченої ради К 26.142.04 при ПРаТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 374).

У 2017-2018 рр. членкиня робочої групи з розробки Концепції розвитку громадянської освіти та виховання в Україні (наказ МОН України від 12.01.2018 р. № 28).

У 2016-2020 рр. – членкиня Наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (наказ Мінекономрозвитку від 25.04.2016 № 733).

Основні наукові праці
  1. Duliba, Y., Petroye, O., Pletsan, P., Havryliuk, A., Antonenko,  , Antonova,  O.  Academic Integrity in Higher Educational Institutions in Times of the Covid-19 Pandemic: World Experience and Ukrainian Realities. Vol. 14 No. 4 Sup.1 (2022). URL: Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională | Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala (lumenpublishing.com). (Web of Science). https://doi.org/10.18662/rrem/14.4Sup1/656
  2. Гаврилюк А.М. Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. 428 с.
  3. Гаврилюк А. М. Соціогуманітарний вектор розвитку дитячого та молодіжного туризму в повоєнний період в Україні: державно-управлінський підхід. Державне управління: удосконалення та розвиток. №8. С. 1-22. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156.2022.8.2
  4. Гаврилюк А. М., Плецан, Х. В., Скаченко, О. О., Рибка, А. Т. Дозвілля молоді під час COVID-19: три творчі враження з України. Культура і мистецтво у сучасному світі, 2022. (23), 19–32. DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1915.23.2022.260746 URL: http://culture-art-knukim.pp.ua/article/view/260746
  5. Гаврилюк А., Кисельова Ю. Особливості формування та забезпечення успішної репутації фахівців туристичного бізнесу в Україні. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм, 3(2), с. 153–165. doi: https://doi.org/10.31866/2616-7603.3.2.2020.221273
  6. Гаврилюк А. Національно-патріотичне виховання українського студентства як пріоритет державної політики. Публічне урядування, 2016. (4 (5), 205-217. URL: http://journals.maup.com.ua/..
  7. Гаврилюк А. М. Національно-патріотична складова професійних компетентностей студентів туризмознавчих спеціальностей. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Київ, 2016. Вип. 20 (1). С 99-112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(1)__12