×
264 Переглядів

Калашнікова Світлана

Директор Інституту вищої освіти НАПН України

Email: s.kalashnikova@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 000412 від 22.12.2011 р.)
Вчене звання Професор (атестат 12ПР № 009398 від 03.04.2014 р.)
Інші звання Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України № 370/2017 від 16.11.2017 р.)
Член-кореспондент НАПН України (К № 71 від 18.12.2019 р.)
Основні професійні здобутки Автор 130 (80 одноосібних) наукових, навчальних, методичних та ін. публікацій, у тому числі 13 у зарубіжних виданнях.

Досвід науково-педагогічної та наукової роботи – 24 роки (Національна академія державного управління при Президентові України (1996-2007 рр.), Київський університет імені Бориса Грінченка (2007-2011 рр.), Інститут вищої освіти НАПН України (з 2011 р.), у т.ч. на управлінських посадах – 20 років.

Член Національної команди експертів з реформування вищої освіти (з 2015 року)

Радник Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич (на громадських засадах) (2016-2019 рр.)

Голова спеціалізованої вченої ради Д.26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України

Головний редактор (2015-2019 рр.) та заступник головного редактора (з 2019 р.) Міжнародного  журналу «Університет і лідерство»

Участь у понад 30 міжнародних освітніх проектах, у т.ч.:

Керівник проекту Світового банку «Глобальна мережа навчання та розвитку – Центр дистанційного навчання – Україна» (2000-2006 рр.)

Національний координатор проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку талантів» (2013-2017 рр.)

Керівник проекту «Офіс освітніх реформ – Україна» при Міністерстві освіти і науки України (2016-2019 рр.)

Координатор проекту «Формування національної мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» Чеської агенції розвитку (2018-2019 рр.)

Національний координатор проекту Британської Ради в Україні «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» (2015-2019 рр.)

Національний координатор проекту Британської Ради в Україні «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» (2019-2021 рр.)

Керівник проекту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (2020-2023 рр.)

Основні наукові публікації  Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства: монографія / С А. Калашнікова. — К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. — 380 с.

Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія / Колектив авторів: Бугров В., Гожик А., Жданова К. та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 156 с.

Калашнікова С. Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: навчальний посібник. –  К.: ДП НВЦ Пріоритети, 2016 – 44 с.

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства: монографія / Авторський колектив: Є. Балджи, І. Драч, С. Калашнікова, О. Коваленко, С. Курбатов, Н. Невмержицька, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – 205 с.

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку механізмів реалізації ефективного врядування в університетах: препринт (аналітичні матеріали) (частина І) / Авторський колектив: І. Драч, С. Калашнікова, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2018. – 147 с.

Результати загальнонаціонального опитування «Перспективи та потреби розвитку університетів України у процесі реформування вищої освіти у контексті європейської інтеграції» / Авторський колектив; за заг. ред С. Калашнікової // Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» . – 2019. – № 2 (8). – С. 144-220. DOI