×
705 Переглядів

Калашнікова Світлана

Радник при дирекції
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: s.kalashnikova@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 000412 від 22.12.2011 р.)
Вчене звання Професор (атестат 12ПР № 009398 від 03.04.2014 р.)
Інші звання Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України № 370/2017 від 16.11.2017 р.)
Член-кореспондент НАПН України (К № 71 від 18.12.2019 р.)
Основні професійні здобутки Автор 130 (80 одноосібних) наукових, навчальних, методичних та ін. публікацій, у тому числі 13 у зарубіжних виданнях.

Досвід науково-педагогічної та наукової роботи – 24 роки (Національна академія державного управління при Президентові України (1996-2007 рр.), Київський університет імені Бориса Грінченка (2007-2011 рр.), Інститут вищої освіти НАПН України (з 2011 р.), у т.ч. на управлінських посадах – 20 років.

Член Національної команди експертів з реформування вищої освіти (з 2015 року)

Радник Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич (на громадських засадах) (2016-2019 рр.)

Голова спеціалізованої вченої ради Д.26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України

Головний редактор (2015-2019 рр.) та заступник головного редактора (з 2019 р.) Міжнародного  журналу «Університет і лідерство»

Участь у понад 30 міжнародних освітніх проектах, у т.ч.:

Керівник проекту Світового банку «Глобальна мережа навчання та розвитку – Центр дистанційного навчання – Україна» (2000-2006 рр.)

Національний координатор проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку талантів» (2013-2017 рр.)

Керівник проекту «Офіс освітніх реформ – Україна» при Міністерстві освіти і науки України (2016-2019 рр.)

Координатор проекту «Формування національної мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» Чеської агенції розвитку (2018-2019 рр.)

Національний координатор проекту Британської Ради в Україні «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» (2015-2019 рр.)

Національний координатор проекту Британської Ради в Україні «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» (2019-2021 рр.)

Керівник проекту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (2020-2023 рр.)

Стажування за кордоном Травень 2017 р.
Tampere University, ФінляндіяЛипень 2017 р.
Tampere University, ФінляндіяЛипень – серпень 2017 р.
Kaunas University of Technology, ЛитваЛютий 2018 р.
Advance HE
City, University of London, Велика Британія

Вересень 2018 р.
King’s College London
London School of Economics and Political Science, Велика Британія

Вересень 2019 р.
Huddersfield University
University College London, Велика Британія

Основні наукові публікації  Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства: монографія / С А. Калашнікова. — К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. — 380 с.

Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія / Колектив авторів: Бугров В., Гожик А., Жданова К. та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 156 с.

Калашнікова С. Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: навчальний посібник. –  К.: ДП НВЦ Пріоритети, 2016 – 44 с.

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства: монографія / Авторський колектив: Є. Балджи, І. Драч, С. Калашнікова, О. Коваленко, С. Курбатов, Н. Невмержицька, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – 205 с.

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку механізмів реалізації ефективного врядування в університетах: препринт (аналітичні матеріали) (частина І) / Авторський колектив: І. Драч, С. Калашнікова, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2018. – 147 с.

Результати загальнонаціонального опитування «Перспективи та потреби розвитку університетів України у процесі реформування вищої освіти у контексті європейської інтеграції» / Авторський колектив; за заг. ред С. Калашнікової // Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» . – 2019. – № 2 (8). – С. 144-220. DOI