×
551 Переглядів

Таланова Жанна

Головний науковий співробітник
Відділу забезпечення якості вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: z.talanova@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 009328 від 22.04.2011 р.)
Кандидат наук з державного управління (ДК № 023468 від 12.05.2004 р.)
Вчене звання Професор зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (АП № 004968 від 27.04.2023 р.)
Старший науковий співробітник  із спеціальності теорія і методика професійної освіти (АС № 000608 від 30.11.2012 р.)
Доцент кафедри управління освітою (12ДЦ № 029919 від 19.01.2012 р.)
Почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України № 14/2019 р.)
Основні професійні здобутки Участь у розробленні національної законодавчої бази вищої освіти в контексті євроінтеграції та Болонського процесу на основі наукових напрацювань щодо якості вищої освіти та дослідницької підготовки, зокрема:

  • Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.);
  • Закон України «Про освіту» (2017 р.);
  • Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» (2015, 2022);
  • Методичні рекомендації із розроблення стандартів вищої освіти (накази МОН України, 2016, 2020) та методична експертиза проєктів стандартів вищої освіти (понад 200 з 2016 р.).

Автор/співавтор понад 150 (з них 54 одноосібних) науково-методичних і наукових праць, опублікованих в Україні (з них 2 статті – Sсopus і WoS) та за кордоном (11, з них 5 статей – Sсopus і WoS), зокрема: співавтор 14 колективних монографій; 2 підручників; 3 глосаріїв; 3 методичних рекомендацій (зокрема, Розроблення стандартів вищої освіти, 2016, 2020 р.); 2 енциклопедій (Енциклопедія державного управління, 2011 р.; Енциклопедія освіти, 2020 р.).

Наукове консультування/керівництво – захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеню доктора наук; три дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата наук.

Член спеціалізованої вченої ради Д.26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України
Член редакційної колегії Міжнародного журналу «Університет і лідерство» (з 2016 р.)

Участь у реалізації міжнародних проєктів з розвитку вищої освіти з 2002 р., зокрема:

Розробник і гарант освітньої програми з підготовки докторів філософії Інституту вищої освіти НАПН України «Політика та лідерство у вищій освіті» https://ihed.org.ua/education/aspirantura/

Нагороди:
– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за участь у розробленні концепції і стандартів вищої освіти на компетентнісній основі (2019 р.)
– Медаль Національної академії педагогічних наук України «К.Д. Ушинський» (2019 р.)
– Подяка Міністра освіти і науки України та Голови Комітету ВРУ з питань науки і освіти за вагомий особистий внесок у підготовку Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.)
– Цінний подарунок Голови Верховної Ради України (2014 р.)
– Почесна грамота (2014 р.) НАПН України

Основні наукові публікації  Мережа державних закладів вищої освіти України: аналітичний огляд конкурентоспроможності / В. Г. Кремень, В. І. Луговий, П. Ю. Саух, Ж. В. Таланова. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). (2022). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122

Personal Development as a Key Criterion for Higher Education Quality. O. Slyusarenko, Zh. Talanova, M. Debych, V. Levkulych, D. Shchegliuk. Wisdom, 4(3), 168–177. 2022. https://doi.org/10.24234/wisdom.v4i3.894 (Web of Science)

Міжнародний, національний та інституційний виміри запровадження механізмів оцінювання якості вищої освіти / Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: монографія / О. Воробйова, М. Дебич, В. Луговий, О. Оржель, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, К. Трима; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН України, 2020. 220 с. С.210-218. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-38-0-2020

Докторська підготовка у світі та Україні: монографія / Таланова Ж. В. – К.: Міленіум, 2010. – 476 с. https://ihed.org.ua/publications/