×
447 Переглядів

Таланова Жанна

Головний науковий співробітник
Відділу забезпечення якості вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: z.talanova@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 009328 від 22.04.2011 р.)
Вчене звання Старший науковий співробітник  із спеціальності теорія і методика професійної освіти (АС № 000608 від 30.11.2012 р.);

Доцент кафедри управління освітою (12ДЦ № 029919 від 19.01.2012 р.)

Інші звання Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України № 14/2019)
Основні професійні здобутки Участь у розвитку національної законодавчої бази вищої освіти в контексті євроінтеграції та Болонського процесу на основі наукових напрацювань щодо якості вищої освіти та дослідницької підготовки:

  • Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.);
  • Закон України «Про освіту» (2017 р.);
  • Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» (2015 р.); Методична експертиза проєктів стандартів вищої освіти (з 2016 р.) та розроблення Методичних рекомендацій із розроблення стандартів вищої освіти (2016-2020 рр.).

Участь у реалізації міжнародних проєктів з розвитку вищої освіти та запровадження результатів проєктів:

Гарант освітньої програми з підготовки докторів філософії Інституту вищої освіти НАПН України «Політика та лідерство у вищій освіті» https://ihed.org.ua/education/aspirantura/

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за участь у розробленні концепції і стандартів вищої освіти на компетентнісній основі (2019 р.)

Подяка Міністра освіти і науки України та Голови Комітету ВРУ з питань науки і освіти за вагомий особистий внесок у підготовку Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) Цінний подарунок Голови Верховної Ради України (2014 р.)

Почесна грамота (2014 р.) НАПН України

Стажування за кордоном Лютий 2018 р.
Advance HE
City, University of London
Велика Британія
Основні наукові публікації  Міжнародний, національний та інституційний виміри запровадження механізмів оцінювання якості вищої освіти / Ж. Таланова // Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина І) (препринт) / О. Воробйова, М. Дебич, І. Линьова, В. Луговий, О. Оржель, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, К. Трима; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН України, 2018. – 172 с. – С. 24–52.

Lugovyi and Z. Talanova, Reproduction and Development of Personnel Potential of Electrical and Power Engineering in Ukraine, 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2019, pp. 446-449. (індексується у Web of Science Core Collection і Scopus). DOI: 10.1109/MEES.2019.8896672.

Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. // Укладачі: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с. – [Режим доступу]

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. – [Режим доступу]

Докторська підготовка у світі та Україні: монографія / Таланова Ж. В. – К.: Міленіум, 2010. – 476 с. – [Режим доступу]: