×
11 Переглядів

Саюк Марія

молодший науковий співробітник
Відділу дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: m.saiuk@ihed.org.ua

Науковий ступінь
Вчене звання
Інші звання
Посада
Основні професійні здобутки Аспірантка Інституту вищої освіти НАПН України, освітня програма «Політика і лідерство у вищій освіті».

Протягом останніх 10 років працювала в закладах вищої освіти, а також підрозділах органів виконавчої влади з освітніх та соціальних питань.

З 2014 по 2017 працювала в Національному університеті «Одеська юридична академія» у Центрі організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи.
2020-2022 – асоційований член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

З 2023 року по теперішній  – експерт з числа здобувачів вищої освіти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Досвід викладання в університетах України та за кордоном 2022-2023 рр. – викладач кафедри івент-менеджементу і соціальних комунікацій Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
Основні наукові публікації  М. Саюк Перспективи застосування в Україні досвіду Нідерландів щодо підготовки магістрів у сфері освіти. – Матеріали VI Міжнародної наукової конференції: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу. – 2022 р. – с.241-243

Саюк, М. (2023). Підготовка магістрів у сфері управління вищою освітою в Україні. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (16), 172-188. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2023-16-172-188

М. Саюк Підготовка освітніх лідерів в умовах магістратури в Нідерландах: основні підходи. – Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2023: горизонти інновацій: матеріали VІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 25 травня 2023 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. – Київ–Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2023. – 326 с. DOI:https://doi.org/10.32405/  С. 254–257

Регейло І., Саюк М. (2024). Професійна підготовка освітніх лідерів. Досвід Утрехтського університету (Нідерланди) Continuing Professional Education: Theory and Practice,78(1), 99-112. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2024.1.8

Саюк, М. (2024). Особливості підготовки освітніх лідерів за магістерською програмою в Університеті прикладних наук Стендена (Нідерланди). Український Педагогічний журнал, (1), 34–44. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-34-44

Саюк, М. (2024). Системи вищої освіти країн Співдружності Королівства Нідерландів: загальна характеристика. У Освітній альманах ІX -ої Міжнародної студентської наукової конференції «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти». Львівський національний університет імені Івана Франка,. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/Osv-tn-y-almanakh_2024_.pdf