×
2920 Переглядів

Аспірантура

Діяльність аспірантури забезпечує Відділ науково-організаційної та кадрової роботи

Система дистанційного навчання

Оголошення

Програма візиту 19.05.2021 – 21.05.2021 експертної групи для проведення акредитаційної експертизи в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України освітньо-наукових програм 27083, 27084.

26-30 квітня 2021 р. Сесія аспірантів ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті” (дистанційний формат). Розклад занять.
16-27 листопада 2020 р. Сесія аспірантів ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті” (дистанційний формат). Розклад занять.
13-24 квітня 2020 р. Сесія аспірантів ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті” (дистанційний формат). Розклад занять.

Акредитація
Відомості про самооцінювання ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті”
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті”
Відповіді на зауваження звіту експертної групи щодо ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті”
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті”
Відповідь на проєкт експертного висновку ГЕР щодо “ОНП Політика і лідерство у вищій освіті”
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті”
Сертифікат про акредитацію ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті”

Відомості про самооцінювання ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті”
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті”
Відповіді на зауваження звіту експертної групи щодо ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті”
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті”
Відповідь на проєкт експертного висновку ГЕР щодо ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті”
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті”
Сертифікат про акредитацію ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті”

Документи
Ліцензія на освітню діяльність
Сертифікат про акредитацію ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті”
Сертифікат про акредитацію ОНП “Викладання і навчання у вищій освіті”

Прийом на навчання
Правила прийому на навчання 2019
Правила прийому на навчання 2017
Правила прикріплення на навчання до аспірантури
Положення про приймальну комісію

Організація освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність
Положення про проходження практики викладання у закладах вищої освіти (для здобувачів наукового ступеня доктора філософії)
Положення про Раду молодих вчених

Стипендія, матеріальна допомога та заохочення
Положення про стипендіальну комісію
Положення про використання коштів, передбачених для наданні матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантів

Угоди про співпрацю з ЗВО 
Угода з НПУ ім. М.П. Драгоманова
Угода з Барським гуманітарно-педагогічним коледжем ім. М. Грушевського


Освітньо-наукова програма «Політика і лідерство у вищій освіті»

Гарант Програми – Жаннета Таланова

Освітньо-наукова програма (2016 рік)
Навчальний план (2016 рік)
Освітньо-наукова програма (2019 рік)
Навчальний план (2019 рік)

Описи навчальних дисциплін
Програмні навчальні дисципліни
Філософія освіти і методологія освітніх досліджень
Іноземна мова та академічне письмо
Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті
Викладання і навчання у вищій освіті: політика і нормативне забезпечення
Політика і врядування у вищій освіті
Лідерство у вищій освіті
Практика викладання у закладах вищої освіти

Вибіркові навчальні дисципліни
Організація освітнього процесу у вищій освіті України
Досконалість викладання у вищій освіті
Кар’єра та персональна ефективність дослідника
Забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО та Україні
Інтернаціоналізація вищої освіти
Інтеграція вищої освіти і науки
Моделі фінансування у вищій освіті ЄПВО
Особистість студента та освітнє середовище закладу вищої освіти
Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

Програма практики викладання у закладах вищої освіти (для здобувачів наукового ступеня доктора філософії)
Відповідність тем аспірантів напрямам наукової діяльності наукових керівників

Рецензії та відгуки
Рецензія Отич О.М.
Рецензія Міляєвої В.Р.
Рецензія Гузар О.В.
Відгук Гожика А.П.
Відгук Грищенка І.М.
Рецензія Vuokko Kohtamäki на навчальну дисципліну «Політика і врядування у вищій освіті»

Опитування аспірантів та випускників ОНП
Анкета випускника ОНП Інституту
Результати опитування випускників ОНП Інституту
Анкета щодо якості освітнього процесу
Результати опитування аспірантів щодо якості освітнього процесу
Результати опитування аспірантів по завершенню сесії:
  31.10-04.11.2016 р.
  23.10-03.11.2017 р.
  16-27.04.2018 р.
  04-08.11.2019 р.
  16-27.11.2020 р.

Зауваження /пропозиції стейкхолдерів
Форма для зауважень /пропозицій для всіх стейкхолдерів щодо вдосконалення ОНП


Освітньо-наукова програма «Викладання і навчання у вищій освіті»

Гарант Програми – Юрій Скиба

Освітньо-наукова програма (2017 рік)
Навчальний план (2017 рік)
Освітньо-наукова програма (2019 рік)
Навчальний план (2020 рік)

Описи навчальних дисциплін
Програмні навчальні дисципліни
Філософія освіти і методологія освітніх досліджень
Іноземна мова та академічне письмо
Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті
Викладання і навчання у вищій освіті: політика і нормативне забезпечення
Організація освітнього процесу у вищій освіті України
Досконалість викладання у вищій освіті
Практика викладання у закладах вищої освіти

Вибіркові навчальні дисципліни
Політика і врядування у вищій освіті
Лідерство у вищій освіті
Кар’єра та персональна ефективність дослідника
Забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО та Україні
Інтернаціоналізація вищої освіти
Інтеграція вищої освіти і науки
Моделі фінансування у вищій освіті ЄПВО
Особистість студента та освітнє середовище закладу вищої освіти

Програма практики викладання у закладах вищої освіти (для здобувачів наукового ступеня доктора філософії)
Відповідність тем аспірантів напрямам наукової діяльності наукових керівників

Рецензії та відгуки
Рецензія Міронець Л.П.
Рецензія Розсохи А.П.
Рецензія Шиян Н.І.
Рецензія Варецької О.В.
Відгук Савчука П.Н.

Опитування аспірантів та випускників ОНП
Анкета випускника ОНП Інституту
Анкета щодо якості освітнього процесу
Результати опитування аспірантів щодо якості освітнього процесу
Результати опитування аспірантів по завершенню сесії:
 23.10-03.11.2017 р.
 16-27.04.2018 р.

Зауваження /пропозиції стейкхолдерів
Форма для зауважень /пропозицій для всіх стейкхолдерів щодо вдосконалення ОНП

Електронна бібліотека імені В.О. Сухомлинського НАПН України 


Кандидатські іспити

○ Питання до кандидатських іспитів (філософія, 09.00.03, 09.00.05, 09.00.1013.00.0413.00.06)