×
67 Переглядів

Аспірантура

Діяльність аспірантури забезпечує Відділ науково-організаційної та кадрової роботи

Ліцензія на освітню діяльність

Документи
Прийом на навчання
Правила прийому на навчання 2019
Правила прийому на навчання до аспірантури (прийом 2018)
Правила прикріплення на навчання до аспірантури
Положення про приймальну комісію

Організація освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність
Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Стипендія, матеріальна допомога та заохочення
Положення про стипендіальну комісію
Положення про використання коштів, передбачених для наданні матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантів

 

Підготовка докторів філософії за спеціальністю «011 – Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Політика і лідерство у вищій освіті»

Профіль Програми
Гарант Програми – Жанна Таланова
Навчальний план (2016-2018 навчальні роки)
План наукової складової

Підготовка докторів філософії за спеціальністю «011 – Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Викладання і навчання у вищій освіті»

Профіль Програми
Гарант Програми – Ольга Ярошенко
Навчальний план (2017-2019 навчальні роки)

 

Система дистанційного навчання

Оголошення