×
1067 Переглядів

Аспірантура

Діяльність аспірантури забезпечує Відділ науково-організаційної та кадрової роботи

Оголошення

Оголошення на додатковий набір до аспірантури 2019
Оголошення на вступ до аспірантури 2019

Програма вступних іспитів:
○ іноземна мова (англійська)
○ спеціальність 011 — Освітні, педагогічні науки
графік складання вступних іспитів в аспірантуру у липні 2019

Ліцензія на освітню діяльність

Документи
Прийом на навчання
Правила прийому на навчання 2019
Правила прикріплення на навчання до аспірантури
Положення про приймальну комісію

Організація освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність
Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Стипендія, матеріальна допомога та заохочення
Положення про стипендіальну комісію
Положення про використання коштів, передбачених для наданні матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантів

Підготовка докторів філософії за спеціальністю «011 – Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Політика і лідерство у вищій освіті»

Профіль Програми
Гарант Програми – Жанна Таланова
Навчальний план (2016-2018 навчальні роки)
План наукової складової

Підготовка докторів філософії за спеціальністю «011 – Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Викладання і навчання у вищій освіті»

Профіль Програми
Гарант Програми – Ольга Ярошенко
Навчальний план (2017-2019 навчальні роки)

Система дистанційного навчання

Кандидатські іспити

○ Графік складання кандидатських іспитів в Інституті вищої освіти НАПН України у жовтні 2019 р.
○ Питання до кандидатських іспитів (філософія, 09.00.03, 09.00.05, 09.00.1013.00.0413.00.06)