×
2611 Переглядів

Аспірантура

Діяльність аспірантури забезпечує Відділ науково-організаційної та кадрової роботи

Оголошення

16-27 листопада 2020 р. Сесія аспірантів ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті” (дистанційний формат). Розклад занять.
13-24 квітня 2020 р. Сесія аспірантів ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті” (дистанційний формат). Розклад занять.

Документи
Ліцензія на освітню діяльність

Прийом на навчання
Правила прийому на навчання 2019
Правила прикріплення на навчання до аспірантури
Положення про приймальну комісію

Організація освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність
Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Стипендія, матеріальна допомога та заохочення
Положення про стипендіальну комісію
Положення про використання коштів, передбачених для наданні матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантів

Підготовка докторів філософії за спеціальністю «011 – Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Політика і лідерство у вищій освіті»

Профіль Програми
Гарант Програми – Жанна Таланова
Навчальний план (2019-2021 навчальні роки)
План наукової складової

Підготовка докторів філософії за спеціальністю «011 – Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Викладання і навчання у вищій освіті»

Профіль Програми
Гарант Програми – Юрій Скиба.
Навчальний план (2020-2022 навчальні роки)

Система дистанційного навчання

Кандидатські іспити

○ Питання до кандидатських іспитів (філософія, 09.00.03, 09.00.05, 09.00.1013.00.0413.00.06)