×
443 Переглядів

Паламарчук Ольга

Старший науковий співробітник
Відділу забезпечення якості вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: O.Palamarchuk@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук (ДК № 024341 від 23.09.2014 р.)
Основні професійні здобутки
Голова Ради молодих вчених Інституту вищої освіти НАПН України

Сертифікований викладач англійської мови (Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages – CELTA)

Участь у міжнародних проєктах:

Міжнародні стажування:

  • Leadership Foundation for Higher Education (Advanced HE), London, 2018
  • Kingston University, London, 2016
  • University Duisburg-Essen (Germany, Essen), 2016
  • European Parliament, Council of Europe, European Court of Human Rights (France, Strasbourg), 2016
  •  Kaunas University of Technology (Lithuania, Kaunas), 2015
Стажування за кордоном Лютий 2018 р.
Advance HE
City, University of London
Велика Британія
Основні наукові публікації  Паламарчук О. Викладання в університеті на засадах лідерства: навч. посіб. К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 40 с.

Palamarchuk O. The leading role of teachers in the development of higher education. Universities and Leadership: K. : 2015. P.37-41.

Паламарчук О. Управління професійним розвитком сучасного викладача-лідера. Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства. Монографія, за заг. ред.: С. Калашнікової, В. Лугового. К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. С. 159-188.

Паламарчук О.Ф. Функції академічного персоналу в університетському врядуванні. Університети і лідерство. 2018. №5. С. 37-47.

Паламарчук О. та ін. Участь академічного персоналу в ефективному врядуванні університету. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо механізмів реалізації ефективного врядування в університетах. Препринт (аналітичні матеріали І): К: Інститут вищої освіти НАПН України. 2018. С. 101-114.