×
266 Переглядів

Литовченко Олена

Старший лаборант
Відділу науково-організаційної та кадрової роботи
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.lytovchenko@ihed.org.ua

Основні професійні здобутки Участь у міжнародних проєктах:

2002-2005 рр. Проєкт Світового банку та Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA) «Український центр дистанційного навчання Навчальної мережі глобального розвитку» у Національній академії державного управління при Президентові України

2016-2019 рр. Проєкт «Офіс освітніх реформ – Україна» при Міністерстві освіти і науки України

2018-2019 рр. Україно-чеський проєкту «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти»

З 2020 р. по т. ч. Проєкт ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад»

Основні наукові публікації  Результати загальнонаціонального опитування «Перспективи та потреби розвитку університетів України у процесі реформування вищої освіти у контексті європейської інтеграції» / Авторський колектив; за заг. ред С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. – 77 с.