×
274 Переглядів

Слюсаренко Олена

Заступник директора з наукової роботи
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.slyusarenko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 005263)
Вчене звання Старший науковий співробітник зі спеціальності філософія освіти (АС № 007860)
Основні професійні здобутки Участь у реалізації міжнародного проекту «Програма з розвитку лідерства для закладів вищої освіти України» Британської Ради, Фундації Лідерства для вищої освіти (Лондон, Велика Британія), фасилітатор університетських проектних команд (2016 – 2018 рр.).

Викладання за освітньою програмою з підготовки докторів філософії Інституту вищої освіти НАПН України «Політика та лідерство у вищій освіті» (з 2016 р.).

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 2019 р.).

Член експертної групи МОН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямком соціогуманітарні науки (спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки).

Член Науково-методичної комісії «Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» сектору вищої освіти НМР МОН України.

Член спеціалізованої вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України (Д.26.456.02).

Автор і співавтор понад 100 наукових публікацій.

Професійні здобутки та досягнення у розвитку вищої освіти України відзначені на національному рівні:

Медаль НАПН України «Леся Українка» (2020 р.);

Почесна Грамота НАПН України (2019 р.);

Медаль НАПН України «Ушинський К. Д.» (2017 р.);

Грамота Верховної Ради України (2012 р.);

Подяка прем’єр-міністра України (2010 р.);

Грамота Академії педагогічних наук України (2009 р.).

Основні наукові публікації  Слюсаренко О. М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації : монографія. К. : Пріоритети, 2015. 384 с. – C. 27-46.

Слюсаренко О. Міжнародні та національні університетські рейтинги як механізм оцінювання якості вищої освіти. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина ІІ): препринт / О. Воробйова та ін.; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН України, 2019. С. 107-115.

Lugovyi, V., Slyusarenko, O. & Talanova, Zh. (2019). University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine. Education: Modern Discourses, 2, 60-77.

Slyusarenko, Olena (2015). The Visions of World-Class Universities. Comparative Professional Pedagogy, v 5 n 2 P. 58-67 Jun 2015.

Слюсаренко О. Цінності закладів вищої освіти світового класу. The Caucasus: Economical and Social Analysis Journal of Southern Caucasus. Referred Journal / Volume 08 Issue 02. April-June 2015. Tbilisi, Georgia. – P. 10–16.

Lugovyy, V., Slyusarenko, O. (2015). Missions and mottos of higher education institutions of the world-class. Edukacja Miedzykulturowa, nr 4, 2015. Р. 100–117.

Слюсаренко О. Стійкі групи, зразкові моделі, ефективні стратегії закладів вищої освіти світового класу. Освітологія: українсько-польський науково-методичний щорічник. – 2014. – Вип. 3. – 137 с. – 75– 81.

Слюсаренко О.М. Діяльність органів державної влади з професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку державних службовців (світовий досвід і його застосування в Україні): Автореф. дис. … канд. наук. з держ. упр. 25.00.03 / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Презид. України [Рукопис]. – Д., 2007. – 20 с.