×
570 Переглядів

Слюсаренко Олена

Перший заступник директора
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.slyusarenko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 005263)
Вчене звання Старший науковий співробітник зі спеціальності філософія освіти (АС № 007860)
Основні професійні здобутки Участь у реалізації міжнародного проекту «Програма з розвитку лідерства для закладів вищої освіти України» Британської Ради, Фундації Лідерства для вищої освіти (Лондон, Велика Британія), фасилітатор університетських проектних команд (2016 – 2018 рр.).

Викладання за освітньою програмою з підготовки докторів філософії Інституту вищої освіти НАПН України «Політика та лідерство у вищій освіті» (з 2016 р.).

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 2019 р.).

Член експертної групи МОН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямком соціогуманітарні науки (спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки).

Член Науково-методичної комісії «Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» сектору вищої освіти НМР МОН України.

Член спеціалізованої вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України (Д.26.456.02).

Автор і співавтор понад 100 наукових публікацій.

Професійні здобутки та досягнення у розвитку вищої освіти України відзначені на національному рівні:

Медаль НАПН України «Леся Українка» (2020 р.);

Почесна Грамота НАПН України (2019 р.);

Медаль НАПН України «Ушинський К. Д.» (2017 р.);

Грамота Верховної Ради України (2012 р.);

Подяка прем’єр-міністра України (2010 р.);

Грамота Академії педагогічних наук України (2009 р.).

Стажування за кордоном Лютий 2018 р.
Advance HE
City, University of London
Велика Британія
Основні наукові публікації  Слюсаренко О. М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації : монографія. К. : Пріоритети, 2015. 384 с. – C. 27-46.

Слюсаренко О. Міжнародні та національні університетські рейтинги як механізм оцінювання якості вищої освіти. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина ІІ): препринт / О. Воробйова та ін.; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН України, 2019. С. 107-115.

Lugovyi, V., Slyusarenko, O. & Talanova, Zh. (2019). University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine. Education: Modern Discourses, 2, 60-77.

Slyusarenko, Olena (2015). The Visions of World-Class Universities. Comparative Professional Pedagogy, v 5 n 2 P. 58-67 Jun 2015.

Слюсаренко О. Цінності закладів вищої освіти світового класу. The Caucasus: Economical and Social Analysis Journal of Southern Caucasus. Referred Journal / Volume 08 Issue 02. April-June 2015. Tbilisi, Georgia. – P. 10–16.

Lugovyy, V., Slyusarenko, O. (2015). Missions and mottos of higher education institutions of the world-class. Edukacja Miedzykulturowa, nr 4, 2015. Р. 100–117.

Слюсаренко О. Стійкі групи, зразкові моделі, ефективні стратегії закладів вищої освіти світового класу. Освітологія: українсько-польський науково-методичний щорічник. – 2014. – Вип. 3. – 137 с. – 75– 81.

Слюсаренко О.М. Діяльність органів державної влади з професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку державних службовців (світовий досвід і його застосування в Україні): Автореф. дис. … канд. наук. з держ. упр. 25.00.03 / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Презид. України [Рукопис]. – Д., 2007. – 20 с.