×
16 Переглядів

Ковтунець Володимир

Провідний науковий співробітник
Відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: v.kovtunets@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання Доцент
Основні професійні здобутки 1. Розроблено швидкий алгоритм побудови многочлена найкращого рівномірного наближення комплекснозначних функцій
2. Побудова теорії узагальнених многочленів із зв’язками, які найменше відхиляються від нуля (k-вужі)
3. Доведено диференційовність оператора найкращого наближення комплекснозначних функцій на скінченних множинах
4. Розроблено алгоритм побудови елемента найкращого наближення елемента банахового простору елементами скінченновимірних множин
5. Розроблено системи масового навчання членів виборчих комісій, зокрема, дистанційного навчання
6. Дослідження прогностичної валідності зовнішнього незалежного оцінювання
7. Розроблено методику оцінювання вартості послуг вищої освіти
8. Співавторство у законопроєктах:
– Виборчий кодекс України
– Про вищу освіту
– Про освіту
9. Застосування інформаційної системи Big Data Labor Market Intelligence до вивчення потреб ринку праці в освітніх та професійних кваліфікаціях
10. Методика оцінювання результатів навчання здобувачів професійних кваліфікацій
Основні наукові публікації  1. Кваліфікації, результати навчання та компетентності. Термінологічні проблеми. Університет і лідерство, №2(2021)
2. Вимоги ринку праці України до освіченості працівників. Освітня аналітика України, №2(15)2021, с.5-2
3. Evaluation of higher education services cost.
Economic Annals-XXI . 2019, Vol. 178 Issue 7/8, p57-69.
4. Ukraine (Secondary Education Survey). John@Hopkins School of Education, ELA, Institute of Education Policy , 2019, 21 p. https://jscholarship.library.jhu.edu..