×
553 Переглядів

Драч Ірина

Директор Інституту вищої освіти НАПН України

Email: i.drach@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 003204 від 03.04.2014 р.)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ № 022311 від 19.02.2009 р.)

Професор

Основні професійні здобутки Співавтор 5 колективних монографій, автор понад 160 наукових праць, опублікованих у періодичних виданнях та наукових збірниках в Україні та за кордоном

Під науковим керівництвом захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата наук (І.М. Ковальчук, О.А. Ландо, Р.С. Аронова, О.М. Слободянюк).

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України

Член редакційної колегії Міжнародного журналу «Університет і лідерство» (з 2016 р.)

Заступник головного редактора електронного фахового видання «Теорія і методика управління освітою» (2009-2011 рр.)

Член експертної групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук (наказ МОН України від 19.04.2019 № 524)

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (11 – Освітні, педагогічні науки, 73 – Менеджмент)

Учасник міжнародних проєктів:

Нагороди:

  • Знак «Відмінник освіти України» (1999 р.)
  • Медаль Національної академії педагогічних наук України «К.Д. Ушинський» (2018 р.)
  • Медаль «Народна шана українським науковцям 1918-2018» (2018 р.)
  • Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (1996, 1998, 2005 рр.)
  • Грамота Президії НАПН України (2013 р.)
  • Почесна Грамота Президії НАПН України (2018 р.)
  • Почесна грамота Інституту вищої освіти НАПН України (2018 р.)
Стажування за кордоном Лютий 2018 р.
Advance HE
City, University of London
Велика Британія
Основні наукові публікації  Драч І. І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади : монографія. К. : Дорадо-Друк, 2013. 456 с.

Драч І. І. Аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження проблеми управління освітніми системами. Теорія та методика управління освітою. К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 2016. № 1(17).

Драч І. І. Закономірності управлінської діяльності в університеті на засадах лідерства. Вища освіта України. 2016 р. № 4. Додаток 1. Тематичний випуск «Університет і лідерство». С. 55–57.

Драч І. І. Досвід управління дослідницькою діяльністю в університетах Великої Британії: філософсько-аналітичний підхід. Університет і лідерство. № 5. 2018.

Драч І. І. Філософський аналіз практики дослідницького врядування в університетах Великої Британії. Університет і лідерство. № 6. 2018.

Драч І. І. Підтримка дослідницької доброчесності в системі університетського врядування: досвід Великої Британії. Університет і лідерство. № 7. 2019.

Drach I. Policies and procedures for ensuring research integrity in Ukrainian universities. Scientific Journal of Polonia university. Periodic naukowy Akademii Polonijnej. Vol. 36 (№5). 2019.