×
600 Переглядів

Скиба Юрій

Заступник директора з наукової роботи
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: y.skyba@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 004090 від 26.02.2015 р.)
Вчене звання Доцент кафедри ботаніки (ДЦ № 003530 від 21.12.2001 р.)
Інші звання Дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності № 00127 від 16.09.2001 р.
Основні професійні здобутки Автор понад 100 наукових праць, у тому числі автор і співавтор: трьох монографій, шести навчальних посібників, препринту (у 2-х частинах), 26 навчально-методичних праць; одноосібно підготовлено близько 60 статей, 30 матеріалів конференцій у збірниках наукових праць.
Під науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.
Сфера наукових інтересів: професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті інтеграційних процесів до Європейського простору вищої освіти; підготовка майбутніх екологів; проблеми освіта для збалансованого (сталого) розвитку.
Експерт об’єднаної конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук
Член Науково-методичної ради (сектор вищої освіти) МОН України
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (91 – Біологія)
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 256.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України
Фасилітатор у проекті «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» (2016-2019 роки)
Досвід викладання в університетах України та за кордоном 1998 – 2012 рр.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Основні наукові публікації  Скиба Ю.А. Професійний профіль і кваліфікаційні рівні науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки. Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : монографія / Авт. кол.; за ред. О.Г. Ярошенко. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. С. 4-39.

Скиба Ю.А. Професійний профіль, стандарти і кваліфікаційні рівні науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: зарубіжний досвід. Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : препринт (аналітичні матеріали) ; у 2-х частинах / Авторський колектив: Н. Дівінська, Н. Дяченко, О. Жабенко, І. Регейло, Ю. Скиба, Г. Чорнойван, О. Ярошенко ; за ред. О. Ярошенко. К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2018. Ч. 2. С.5-23.

Скиба Ю.А. Засади реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу університетів. Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів : монографія / авт. : О.І. Бульвінська, Н.О. Дівінська, Н.О. Дяченко, О.В. Жабенко, І.О. Линьова, Ю.А. Скиба, Г.П. Чорнойван, О.Г. Ярошенко ; за ред. О.Г. Ярошенко. К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. 178 с.

Скиба Ю. Досвід розроблення професійних стандартів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Великої Британії. Освітологічний дискурс. 2018. №3-4(22-23). С. 283-298.

Скиба Ю. А. Методологічні функції освіти збалансованого розвитку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2012. Вип. 15. С. 59-65.

Скиба Ю. Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку. Рідна школа 2012. Вип.3. С.13-17.