×
299 Переглядів

Ворона Вікторія

Старший науковий співробітник
Відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: v.vorona@ihed.org.ua

 

 

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук (ДК № 031218, 2015 р.)
Основні професійні здобутки Наукові інтереси: нормативно-правового регулювання у сфері вищої освіти.
Основні наукові публікації  Вітренко Ю.М., Ворона В.О., Ковтунець В.В., Лебідь Д.К. та ін. Економіка освіти: основні напрями підвищення ефективності / Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / НАПН України; за заг. ред. В.Г. Кременя. – Київ, 2016. – 448 с. – с. 173-182.

Ворона В.О. Визначення організаційно-правового статусу ВНЗ відповідно до СНР 2008. // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. Частина І.  – Дніпро, 2017. – С 17-21.

Ворона В. Правові регулятори економічної діяльності закладів вищої освіти як суб’єктів (автономних інституцій) ринкової економіки: Україна у контексті Європейського простору вищої освіти // Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо механізмів фінансової автономії закладів вищої освіти (частина І): препринт (аналітичні матеріали) / Авторський колектив: Ю. Вітренко, І. Власова, В. Ворона, Д. Кірієнко, В. Ковтунець, С. Мельник; за редакцією В. Ковтунця. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2018. – 177 с. – C. 76-104

Ворона В. Правові регулятори економічної діяльності університетів як суб’єктів (автономних інституцій) ринкової економіки (аналіз провідного зарубіжного та вітчизняного досвіду) // Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо механізмів фінансової автономії закладів вищої освіти (частина ІІ): препринт (аналітичні матеріали) / Авторський колектив: Ю. Вітренко, І. Власова, В. Ворона, І. Жиляєв, В. Ковтунець, С. Мельник. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2019. – 161 с. –  С.  44-58

Вітренко Ю.М., Ворона В.О. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки: економічний аспект // Вісник Національної академії педагогічних наук України № 2 (2). – 2020. DOI