×
5802 Переглядів

Спеціалізовані ради (педагогіка)

Д.26.456.02 (до 20 червня 2026 р.)
•  Голова – Драч Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, директор, Інститут вищої освіти НАПН України
•  Заступник голови – Таланова Жанетта Василівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут вищої освіти НАПН України
•  Вчений секретар – Скиба Юрій Андрійович, доктор педагогічних наук, доцент,  заступник директора з наукової роботи,  Інститут вищої освіти НАПН України
✐  Тел.: +38 (044) 286-06-33

Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня  2023 р. № 768  спеціалізованій ученій раді Д 26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України надано право, терміном до 20 червня  2026 року, прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора  педагогічних наук за спеціальністю:

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

12 травня 2021 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Ткаченко Вероніки Петрівни «ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2. Дисертація.

05 квітня 2021 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Кочерги Євгенії Володимирівни «РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ В ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2. Дисертація.

25 листопада 2020 року об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Власової Інни Володимирівни «РОЗШИРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ВИМІРИ» за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2, 3Дисертація.

06 липня 2020 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Дудіної Оксани Валеріївни «ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В УНІВЕРСИТЕТАХ США» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2. Дисертація.

02 грудня 2019 року об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Дебич Марії Андріївни «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ : МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2, 3. Монографія (дисертація).

18 квітня 2019 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Шитікової Світлани Петрівни «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК МЕХАНІЗМ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ» за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12. Дисертація.

14 березня 2019 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Кузько Маріанни Сергіївни «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ НА БАКАЛАВРСЬКОМУ РІВНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2. Дисертація.

14 березня 2019 року о 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Ткачук Олени Геннадіївни «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12. Дисертація.

20 червня 2018 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України ( за адресою: вул. Бастіонна 9, м. Київ, дев’ятий поверх, зала засідань) відбудеться захист дисертаційної роботи Мозуль Ірини Вікторівни на тему «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності» подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

20 червня 2018 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України (за адресою: вул. Бастіонна 9, м. Київ, дев’ятий поверх, зала засідань) відбудеться захист дисертаційної роботи Шроль Тетяни Степанівни на тему «Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики» подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

4 липня 2017 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Жихорської Оксани Володимирівни «Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

3 липня 2017 року о 13-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Письменкової Тетяни Олександрівни «Педагогічні засади діагностики результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

3 липня 2017 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Бойко Оксани Михайлівни «Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

8 червня 2017 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Хоменко Катерини Павлівни «Формування професійної компетентності майбутніх лікарів в університетах Польщі (1990–2015)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано у Сумському державному університеті, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

11 травня 2017 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Слободянюк Олени Михайлівни«Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

2 лютого 2017 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Трибулькевич Катерини Георгіївни «Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (1917-2010 рр.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

14 січня 2016 р. о 13-30 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Дяченко Надії Олексіївни «Формування вмінь розв’язувати педагогічні задачі у майбутніх викладачів педагогіки в умовах магістерської підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

14 січня 2016 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Свіжевської Світлани Андріївни «Розвиток системи акредитації у вищій освіті України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

23 грудня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Романюк Світлани Захарівни «Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (ХХ – поч. ХХІ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

22 грудня 2015 р. о 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Яковенко Олени Іванівни «Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

22 грудня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Нітенко Ольги Валеріївни «Іншомовна підготовка фахівців права в трицикловій системі вищої освіти: Європейський досвід» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

18 листопада 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Артемова Володимира Юрійовича «Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

17 листопада 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Давиденко Ганни Віталіївни «Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Національному авіаційному університеті, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1234Дисертація.

15 жовтня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Варецької Олени Володимирівни«Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти НАПН України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

16 вересня 2015 р. о 13-30 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Ус Тетяни Іванівни «Розвиток підготовки фахівців з видавничої справи та редагування в Україні (друга половина XX – початок XXI століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Інституті вищої освіти НАПН України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

16 вересня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Остапенко Ельвіри Олексіївни «Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

26 червня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Крюкової Єлизавети Сергіївни «Підготовка майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти НАПН України. Докладна інформація за посиланням.

26 червня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Зайченко Наталії Іванівни «Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки в іспаномовних країнах у ХХ – на початку ХХІ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Докладна інформація за посиланням.

25 червня 2015 р. об 13-30 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Ворони Вікторії Олексіївни «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів у вищому навчальному закладі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Докладна інформація за посиланням.

25 червня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Жук Мирослави Іванівни «Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах модернізації змісту освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Докладна інформація за посиланням.

15 квітня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Гуртового Дмитра Євгенійовича „Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Докладна інформація за посиланням.

15 квітня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Базарової Катерини Василівни „Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, МОН України. Докладна інформація за посиланням.

31 березня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Кульбашної Ярослави Аркадіївни «Теоретичні й методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, МОН України. Докладна інформація за посиланням.

31 березня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Александрової Наталії Миколаївни «Формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», МОН України. Докладна інформація за посиланням.

18 лютого 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Хоменка Олександра Вікторовича «Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей в контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Докладна інформація за посиланням.

18 лютого 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Терлецької Ульяни Іванівни «Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина ХІХ – початок ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Докладна інформація за посиланням.