×
4158 Переглядів

Спеціалізована рада (педагогіка)

Д.26.456.02
•  Голова – Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, директор, Інститут вищої освіти НАПН України
•  Заступник голови –  Драч Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, перший заступник директора, Інститут вищої освіти НАПН України
•  Вчений секретар – Скиба Юрій Андрійович, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу, Інститут вищої освіти НАПН України
✐  Тел.: +38 (044) 286-06-33

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24 жовтня 2017 р. Спеціалізованій ученій раді Д 26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України надано право строком на три роки (до 24 жовтня 2020 р.) прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
13.00.06 – теорія та методика управління освітою


 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

06 липня 2020 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Дудіної Оксани Валеріївни «ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В УНІВЕРСИТЕТАХ США» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2. Дисертація.

02 грудня 2019 року об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Дебич Марії Андріївни «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ : МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2, 3. Монографія (дисертація).

18 квітня 2019 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Шитікової Світлани Петрівни «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК МЕХАНІЗМ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ» за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12. Дисертація.

14 березня 2019 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Кузько Маріанни Сергіївни «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ НА БАКАЛАВРСЬКОМУ РІВНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2. Дисертація.

14 березня 2019 року о 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Ткачук Олени Геннадіївни «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12. Дисертація.

20 червня 2018 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України ( за адресою: вул. Бастіонна 9, м. Київ, дев’ятий поверх, зала засідань) відбудеться захист дисертаційної роботи Мозуль Ірини Вікторівни на тему «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності» подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

20 червня 2018 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України (за адресою: вул. Бастіонна 9, м. Київ, дев’ятий поверх, зала засідань) відбудеться захист дисертаційної роботи Шроль Тетяни Степанівни на тему «Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики» подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

4 липня 2017 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Жихорської Оксани Володимирівни «Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

3 липня 2017 року о 13-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Письменкової Тетяни Олександрівни «Педагогічні засади діагностики результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

3 липня 2017 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Бойко Оксани Михайлівни «Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

8 червня 2017 року об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Хоменко Катерини Павлівни «Формування професійної компетентності майбутніх лікарів в університетах Польщі (1990–2015)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано у Сумському державному університеті, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

11 травня 2017 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Слободянюк Олени Михайлівни«Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

2 лютого 2017 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Трибулькевич Катерини Георгіївни «Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (1917-2010 рр.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

14 січня 2016 р. о 13-30 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Дяченко Надії Олексіївни «Формування вмінь розв’язувати педагогічні задачі у майбутніх викладачів педагогіки в умовах магістерської підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

14 січня 2016 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Свіжевської Світлани Андріївни «Розвиток системи акредитації у вищій освіті України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

23 грудня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Романюк Світлани Захарівни «Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (ХХ – поч. ХХІ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

22 грудня 2015 р. о 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Яковенко Олени Іванівни «Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

22 грудня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Нітенко Ольги Валеріївни «Іншомовна підготовка фахівців права в трицикловій системі вищої освіти: Європейський досвід» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

18 листопада 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Артемова Володимира Юрійовича «Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

17 листопада 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Давиденко Ганни Віталіївни «Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Національному авіаційному університеті, Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1234Дисертація.

15 жовтня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Варецької Олени Володимирівни«Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти НАПН України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

16 вересня 2015 р. о 13-30 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Ус Тетяни Іванівни «Розвиток підготовки фахівців з видавничої справи та редагування в Україні (друга половина XX – початок XXI століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Інституті вищої освіти НАПН України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

16 вересня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Остапенко Ельвіри Олексіївни «Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки України. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

26 червня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Крюкової Єлизавети Сергіївни «Підготовка майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти НАПН України. Докладна інформація за посиланням.

26 червня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Зайченко Наталії Іванівни «Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки в іспаномовних країнах у ХХ – на початку ХХІ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Роботу виконано в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Докладна інформація за посиланням.

25 червня 2015 р. об 13-30 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Ворони Вікторії Олексіївни «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів у вищому навчальному закладі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Докладна інформація за посиланням.

25 червня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Жук Мирослави Іванівни «Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах модернізації змісту освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Докладна інформація за посиланням.

15 квітня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Гуртового Дмитра Євгенійовича „Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Докладна інформація за посиланням.

15 квітня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Базарової Катерини Василівни „Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, МОН України. Докладна інформація за посиланням.

31 березня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Кульбашної Ярослави Аркадіївни «Теоретичні й методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, МОН України. Докладна інформація за посиланням.

31 березня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Александрової Наталії Миколаївни «Формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Роботу виконано у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», МОН України. Докладна інформація за посиланням.

18 лютого 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист докторської дисертації Хоменка Олександра Вікторовича «Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей в контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Докладна інформація за посиланням.

18 лютого 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист кандидатської дисертації Терлецької Ульяни Іванівни «Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина ХІХ – початок ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Докладна інформація за посиланням.