×
359 Переглядів

Отич Олена

Головний науковий співробітник
Відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.otych@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (ДД № 007874 від 16.12. 2009 р.)
Вчене звання Професор (Атестат професора 12 пр №006740 від 14.04. 2011 р.)
Інші звання Почесний доктор Академії педагогічної майстерності (2014)

Дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки

Основні професійні здобутки Наукові інтереси: обґрунтування методологічних, теоретичних і методичних засад педагогіки мистецтва, мистецької педагогіки та арт-педагогіки як педагогічних субдисциплін.

Автор понад 500 наукових праць.

Засновник наукової школи «Естетичні та етичні засади розвитку педагогічної майстерності фахівців освітньої галузі» (підготовлено 1 доктора та 14 кандидатів педагогічних наук).

Переможець конкурсів наукових праць серед вчених НАПН України (2005, 2008, 2011 роки).

Лауреат Національних конкурсів «Визначні наукові досягнення» (2013) та «Національне визнання наукових досягнень» (2019).

Лауреат звань: «Кращий освітянин року» (2014, 2016, 2017) за версією Всеукраїнського тижневика «Освіта»; «Автор року» (2019) за версією Всеукраїнської газети «Освіта і суспільство.

Започаткування видання збірника наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» (категорія Б), до 2015 р. – заступник головного редактора

Заступник головного редактора «Післядипломна освіта в Україні»

Член редколегій збірників наукових праць:

«Теорія і методика управління освітою»;

«Імідж сучасного педагога»;

«Педагогіка і психологія професійної освіти»;

Стажування за кордоном Вересень 2017 р.
Varna Free University
Болгарія
Досвід викладання в університетах України та за кордоном 2015 – 2019 рр.
Університет менеджменту освіти НАПН України2019 – 2021 рр.
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління2020 р. – до цього часу
Національний авіаційний університет

2020 р. – до цього часу
Державний університет інфраструктури і технологій

Основні наукові публікації  Отич О. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти: монографія. м. Чернівці, 2008 р.

Отич О. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти:  монографія. м. Чернівці, 2009 р.

Отич О. Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва: монографія. м. Чернівці, 2011 р.

Отич О. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи : підручник, 2014 р.

Отич О. М. Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: комплекс навч.-метод. забезпечення викладання психолого-педагогічних дисциплін у 3-х ч. Полтава, 2006 р.

https://lib.iitta.gov.ua/2778/; https://lib.iitta.gov.ua/2782/; https://lib.iitta.gov.ua/2784/

Кремень В.Г., Бех І.Д., Отич О.М., Кевішас Йонас та ін. Горизонт духовності виховання.  Вільнюс, 2019 р