×
260 Переглядів

Воробйова Оксана

Старший науковий співробітник
Відділу забезпечення якості вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.vorobyova@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат наук з державного управління (ДК № 017826 від 21.11. 2013 р.)
Вчене звання Старший дослідник (атестат АС № 000783 від 6 червня 2022 року).
Основні професійні здобутки Науково-педагогічний стаж у вищій освіті – понад 20 років

Автор і співавтор понад 70 наукових публікацій (з них 67 одноосібних)

Основні наукові публікації  Воробйова О. П. (2017). Особливості впровадження ендавменту у вищих навчальних закладах: український досвід. The Caucasus- Representation of Azerbaijan International Diaspora Center in Georgia. SCSJAR. September –October, Vol 20, Iss. 05

Забезпечення якості електронного навчання в європейському просторі вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання – Київ, 2018. – том 64, № 2 – С. 245 – 252 – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/93/showToc

Воробйова О. П. (2019). Особливості використання систем управління якості  ISO у галузі вищої освіти. Вісник Черкаського університету – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького.  Вип. 1.  С. 200 – 204. https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3258

Воробйова О. П. (2020) Ендавмент як ключовий елемент фінансової автономії закладів вищої освіти. Економіка & Держава. Серія Державне управління. – Київ, 2020. Том 1 № 2 (14) С. 9 – 14
http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/article/view/101/9

Воробйова О. П., Луговий В. І., Таланова Ж.В. (2021). Забезпечення якості електронного навчання в північноамериканському просторі вищої освіти Інформаційні технології і засоби навчання. Інформаційні технології і засоби навчання,84 (4), 285-301. https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.3862.

Vorobyova, O., Horokhova, M., Iliichuk, L., Tverezovska, N., Drachuk, O., & Artemchuk, L. (2022). ISO Standards as a Quality Assurance Mechanism in Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 73-88. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/567