×
232 Переглядів

Шипко Оксана

Науковий співробітник відділу
Науково-організаційної та кадрової роботи
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.shipko@ihed.org.ua

Основні професійні здобутки Коло наукових інтересів: дослідження комунікаційної складової вищої освіти: місце і роль комунікації в освітньому просторі університету в умовах трансформації української системи освіти; комунікаційні процеси, що відбуваються в умовах інтернаціоналізації вищої освіти; комунікаційні стратегії вищої освіти для сприяння стійкому розвитку суспільства.
Основні наукові публікації Шипко О. Комунікаційні стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства: досвід країн СНД. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо стратегій вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства: препринт (аналітичні матеріали) (Частина ІІ) / Зінченко В.В., Брижнік В.М., Горбунова Л.С., Курбатов С.В., Мєлков Ю.О., Шипко О.М. К., 2019. С. 145-158.

Шипко О. Теоретичні основи комунікаційних стратегій вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо стратегій вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства: Препринт (аналітичні матеріали). Частина І. / В. Зінченко, Л. Горбунова, С. Курбатов, І. Сікорська, І. Степаненко, О. Шипко / За ред. В. Зінченка. – К.: ІВО НАПН України, 2018. С. 99-112.

Шипко О. Особливості комунікаційних процесів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – К.: Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 121 (№6). – С.174-177.