×
2285 Переглядів

Спеціалізована рада (філософія)

Д.26.456.01 (до 07 жовтня 2019 р.)

  • Голова – Степаненко Ірина Володимирівна, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу, Інститут вищої освіти НАПН України
  • Заступник голови –  Горбунова Людмила Степанівна, доктор філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу, Інститут вищої освіти НАПН України
  • Вчений секретар – Червона Леся Миколаївна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут вищої освіти НАПН України
  • тел.: +38-044-286-64-02

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07 жовтня 2016 р. Спеціалізованій вченій раді Д 26.456.01 Інституту вищої освіти НАПН України надано право строком на три роки (до 07 жовтня 2019 р.) прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями::

  • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
  • 09.00.10 – філософія освіти

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

27 червня 2019 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – філософія освіти Слюсар Вадима Миколайовича на тему «Насилля як субстанційна характеристика соціальних трансформацій». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1, 2, 3. Дисертація.

02 жовтня 2017 р. об 14.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Мірошниченка Дмитра Сергійовича на тему «Суспільна місія університету у досвіді французьких інтелектуалів»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123. Дисертація.

2 жовтня 2017 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти Коновальчук Валентини Іванівни на тему «Розвиток творчого потенціалу особистості в просторі освіти»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

31 травня 2017 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти ТРОЇЦЬКОЇ Олени Михайлівни на тему «Принципи діалогу і толерантності у розгортанні сучасного культурно-освітнього простору». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

30 березня 2017 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії КРИМЕЦЬ Людмили Володимирівни на тему «Феномен влади в управлінні науково-освітнім простором». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

31 січня 2017 р. о 12.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ГЛУШКО Тетяни Петрівни на тему «Економічна теорія нації у контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз)». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

30 червня 2016 р. о 14.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії МАТВІЄНКО Оксани Іванівни на тему «Краса як атрибут природи і культури». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

30 червня 2016 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти АНАЦЬКОЇ Наталії Василівни на тему «Екологічна освіта: знання і життєво-ціннісні орієнтації сучасної людини». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

29 червня 2016 р. о 14.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії БОЙКА Андрія Олександровича на тему «Феномен маси як атрибут суспільства і культури». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

29 червня 2016 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти ГРИВНАКА Богдана Любомировича на тему «Модернізація системи освіти України як чинник ціннісно-світоглядної визначеності суспільства». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

31 травня 2016 р. об 14.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ГЕРАСИМЕНКА Миколи Володимировича на тему «Ідея в системі суспільної життєдіяльності: соціально-філософський аналіз». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

31 травня 2016 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ТУРЕНКА Олега Станіславовича на тему «Пошук смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософський досвід Середньовіччя»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

28 квітня 2016 р.  об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 –соціальна філософія та філософія історії ГОЦАЛЮК Алли Анатоліївни на тему «Неотрадиціоналізм як соціокультурний феномен України».Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

24 березня 2016 р. об 14.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 –філософія освіти ГОРОХОВОЇ Ірини Володимирівни на тему «Мовно-комунікативні практики формування критичного мислення в сучасних університетах США». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

24 березня 2016 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 –філософія освіти КУЗЬМЕНКО Ольги Володимирівни на тему «Ідея Університету: закономірності та особливості трансформації історичних типів». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

26 лютого 2016 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти та 09.00.07 – етика БОЙЧЕНКО Наталії Михайлівни на тему «Етичні цінності сучасної університетської освіти: філософська рефлексія»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

25 лютого 2016 р. об 11.00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії КАЛУГИ Володимира Федоровича на тему «Ідентичність та самоідентичність як соціокультурні феномени суспільного буття людини: гендерні та екзистенціальні виміри»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

27 січня 2016 р. об 11-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти ЯКОВЛЕВОЇ Олени Вячеславівни на тему «Багатомовність українського суспільства як регулятивний фактор освіти і виховання в системі вищих навчальних закладіву контексті світового досвіду».Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

29 грудня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ЄГУПОВА Миколи Владленовича на тему «Ідентичність як атрибут людини і суспільства»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

29 грудня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти ФІАЛКО Наталії Анатоліївни на тему «Гуманізація вищої освіти: змістовно-функціональні аспекти».Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

28 грудня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії НЕВМЕРЖИЦЬКОЇ Наталії Михайлівни на тему «Свідомість сучасної студентської молоді України як фактор професійної і суспільно-політичної орієнтації». Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 1 , 2Дисертація.

28 грудня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії РЯБЧЕНКА Володимира Івановича на тему «Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті:  соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу»Автореферат . Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

19 жовтня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ТИМЧЕНКА Віталія Миколайовича на тему «Обмін і дарування як соціокультурні явища: порівняльний аналіз»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

19 жовтня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти ГОРБУНОВОЇ Людмили Степанівни на тему «Освіта для дорослих: когнітивно-комунікативні стратегії і практики»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

29 вересня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ЛАЗАРЄВОЇ Валентини Тимофіївни на тему «Соціотворчий потенціал філософських поглядів Пантелеймона Куліша»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

29 вересня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти КУРБАТОВА Сергія Володимировича на тему «Феномен університету в контексті глобальних трансформацій»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

28 вересня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації КОЛОТИЛО Мар’яни Олексіївни на тему «Місія університету в контексті філософсько-освітньої парадигми інформаційного суспільства», поданої н а здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти. Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 12Дисертація.

28 вересня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ПРЕПОТЕНСЬКА Марина Петрівна на тему «Буття людини мегаполісу (соціальні, культурні та екзистенціальні виміри)»Автореферат. Відгуки офіційних опонентів: 123Дисертація.

28 серпня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ЗАМКОВОЇ Наталії Леонідівни на тему «Полімовність в Україні в контексті глобалізації Європи». Докладна інформація за посиланням.

28 серпня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ВОЗНЮКА Назара Валерійовича на тему «Функціональний потенціал науки у сучасному суспільстві». Докладна інформація за посиланням.

24 червня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти ГАНГАЛА Артура Васильовича на тему «Соціально-організаційні засади інтеріоризації освітніх норм студентами (філософське осмислення)». Докладна інформація за посиланням.

28 травня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії СТАШКЕВИЧ Оксани Олександрівни на тему «Інтелектуальна цивілізація: соціально-філософський аналіз». Докладна інформація за посиланням.

28 травня 2015 р. об 11-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ЧАЙКИ Ірини Юріївни на тему «Інформаційна єдність світової спільноти: теоретико-методологічний аналіз». Докладна інформація за посиланням.

28 квітня  2015 р. об 16-30 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ГРИЦИ Юрія Юрійовича на тему «Феномен історичної свідомості: соціально-філософський аспект». Докладна інформація за посиланням.

28 квітня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ШЕВЧУКА Дмитра Михайловича на тему «Онтологічні виміри сучасного політичного світу (соціально-філософський аналіз)». Докладна інформація за посиланням.

27 квітня  2015 р. об 16-30 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії СЕНИКА Руслана Миколайовича на тему «Функціонально-інструментальні основи соціально-філософського аналізу мови». Докладна інформація за посиланням.

27 квітня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ГАНАБИ Світлани Олександрівни на тему «Дидактика у контексті цивілізаційного переходу: філософсько-методологічне обґрунтування». Докладна інформація за посиланням.

27 березня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії ПИВОВАРСЬКОЇ Ксенії Сергіївни на тему «Віртуальні соціальні мережі в континуумі Інтернету: соціально-філософський аналіз». Докладна інформація за посиланням.

27 березня 2015 р. об 16-30 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії МИКОЛЬЧЕНКО Віри Сергіївни на тему «Феномен героїзму: соціально-філософський аналіз». Докладна інформація за посиланням.

26 березня 2015 р. об 14-00 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії МАРАЄВОЇ Уляни Миколаївни на тему «Феномен народної обрядовості українців: соціально-філософський аналіз». Докладна інформація за посиланням

26 березня 2015 р. об 16-30 годині відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії СТОЛЯРЧУК Ольги Святославівни на тему «Специфіка історичного знання і пізнання в соціально-філософському дискурсі». Докладна інформація за посиланням