×
10 Переглядів

Приходькіна Наталія

головний науковий співробітник
Відділу дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: n.prykhodkina@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук (диплом ДД №011938 від 29 червня 2021 року)
Вчене звання Професор (атестат АП №005012 від 27 квітня 2023 року)
Основні професійні здобутки 1. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03
2. Заступник головного редактора наукового фахового видання «ScienceRise: PedagogicalEducation»
3. Член редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник післядипломної освіти» (серія «Педагогічні науки»)
4. Член редакційної колегії наукового фахового видання «Наукові інновації та передові технології»
5. Учасний міжнародних проєктів:

 • Нерезидентська програма для іноземних дослідників (м. Блумінгтон, США, 2022-2024) – запрошений професор
 • Україно-австрійський проект «Цифровізація викладання» (Австрія–Україна, 2021-2023 рр.) – член творчої групи.
 • Тренінги для тренерів з медіаграмотності (АУП (Україна), DW Akademie (Німеччина)) (Німеччина–Україна, 2018-2019 рр.) – сертифікат тренера з медіаграмотності.
 • Україно-австрійський проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України» (Австрія–Україна, 2013-2016 рр.) – член творчої групи, сертифікат тренера з проектного менеджменту.
Стажування за кордоном 1. International Remote Scientific and Pedagogical Internship «Use Of The Opportunities Of Cloud Services In The Online Learning During The Covid-19 Pandemic: Experience Of The European Union Countries» (series and registration number: ESN №11206, 180 hours, 6 ECTS credits, 20.10.2022-20.12.2022)
2. International Internship under the program «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience» (series and registration number: SZFL-000846, 180 hours, 6 ECTS credits, 09-10. 2021)
Підвищення кваліфікації 1. Освітньо-професійна програма «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» (15.05.2023-15.12.2023, СП 35830447/3017-23)
2. Науково-педагогічні працівники університетів, академій, менеджменту освіти та лідерства Свідоцтво (2020 р., СП № 358360447/2730-20)
Досвід викладання в університетах України та за кордоном 15 років науково-педагогічної роботи на посадах старшого викладача, доцента та професора
Основні наукові публікації
 1. Медіаосвіта здобувачів середньої освіти у розвинених англомовних країнах. Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : моногр. / [Нічуговська Л. І., Ніколенко Л. М. та ін.]; уклад. : Криворотько А. О. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. С. 276-329.
 2. Приходькіна Н. О. Управління розвитком медіаграмотності та критичного мислення учнів у процесі медіаосвіти в закладах загальної середньої освіти. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики XXI століття: монографія. Київ : Цедос, 2021. С. 67–94.
 3. Приходькіна Н. О. Медіаосвіта учнів у шкільництві англомовних країн: монографія. Київ; Тернопіль : Крок, 2020. 412 с.
 4. Tumalavičius, V., Prykhodkina, N., Vovk, M., Mytych, S., & Kustovska, O. (2024). Legal impacts of digitization on intellectual property.Amazonia Investiga13(74), 214–226. https://doi.org/10.34069/AI/2024.74.02.18 (Web of Sciencе)
 5. Rozhnova, T. ., Sholokh, O. ., Kapinus, O. ., Makhynia, T. ., & Prykhodkina, N. (2024). Formación del personal científico y pedagógico en instituciones de educación superior: calidad y requisitos.Revista Eduweb18(1), 164–179. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2024.18.01.12 (Web of Sciencе)
 6. Shumilova I., Kubitskiy S., Bazeliuk V., Rudyk Y., Hrechanyk N., Rozhnova T., Prykhodkina N. (2023) The system of forming the emotional and ethical competence of the future education manager in the conditions of transformational changes. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research: open access journal. 13/02-XXXVIII. P. 82-89. URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130238/papers/A_13.pdf (Web of Sciencе)
 7. Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Sholokh, O., Makhynia, T., Koroliuk, S., & Genkal, S. (2022). Peculiarities of Professional Training of Educational Managers in Conditions of Transformation Processes. Postmodern Openings13(2), 254-272.https://doi.org/10.18662/po/13.2/452 (Web of science)
 8. Lytvynov, A., Topolnyk, Y., Chumak, L., Prykhodkina, N., Antoniuk, L., & Kramska, S. (2022). E-Learning Technologies for Future Teachers: Introduction of Educational Innovations in Higher School Practice.  Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience13(1Sup1), 403-421. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/327 (Web of science)
 9. Lytvyn V., Khlystun O., Prykhodkina N., Poluboiaryna I., Bevz M., Kopeliuk O. (2021) Model Of Formation Of Digital Competence On The Basis Of Pedagogical Proceedings At The Present Stage Of Development Of Digitalization Of Society. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21(No.8. August), 219-223. https://doi.org/22937/IJCSNS.2021.21.8.29 (Web of science)
 10. Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Zuieva A., Sholokh, O., Noskova M., Lebid Y. (2021) Priorities And Problems In The Development Of Modern Information Technologies In Education. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21(No.6. June), 231-236. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.6.30 (Web of science)