×

Позиція експерта

Zhanneta Talanova

Таланова Жанна

Формування лідерської культури та конкурентоздатності вищої освіти грунтується на системному оцінюванні та вдосконаленні якості вищої освіти. Два основні підходи до оцінювання вищої освіти, – забезпечення якості та рейтингування, – реалізуються через різні механізми оцінювання якості вищої освіти, що по-різному поширені й застосовуються у світовій, регіональній, національній та інституційній практиці.

Детальніше: С. 7-94

Рябченко Володимир

Найсприятливішою для демократизації соціального середовища й утвердження в ньому академічної доброчесності може бути лише така модель діяльності ЗВО, управління якою забезпечує формування якісного академічного персоналу й контингенту студентів та орієнтується на створення умов для максимально можливого розвитку особистісного потенціалу всіх суб’єктів цієї діяльності. Така модель діяльності формує позитивну репутацію закладу вищої освіти.

Детальніше: — С. 5-36

Оржель Олена

Формуванню культури якості у закладах вищої освіти сприяють: лідерство, комунікація, експертна підтримка, час для рефлексії, простір для самовдосконалення, визнання  важливості викладацької діяльності нарівні із дослідницькою. Натомість, стримують формування культури якості ігнорування вимог і запитів студентів; зосередженість на перевірках та контролі; увага на дослідженнях у збиток викладанню; відсутність каналів комунікації; недостатньо налагоджений внутрішньоуніверситетський обмін кращими практиками.

Детальніше: – С. 140 – 154. 

Вітренко Юрій

Послуги у сфері вищої освіти є невід’ємною складовою  ринкової економіки і економічна діяльність у сфері вищої освіти має здійснювались на засадах сучасної ринкової економіки

Детальніше

Драч Ірина

Підвищення ефективності досліджень в Україні, зокрема, у закладах вищої освіти потребує впровадження нової управлінської парадигми, яку визначаємо як дослідницьке лідерство. Дослідницьке лідерство ґрунтується на баченні лідером стратегії та прогнозуванні очікуваних результатів дослідження, створенні і підтримці команди послідовників, здатності надавати їм енергію та надихати.
Детальніше (С. 66-87)