×
7 Переглядів

Ткаченко Вероніка

Старший науковий співробітник
Відділу забезпечення якості вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: v.tkachenko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук (ДК № 062709 від 27 вересня 2021 р.)
Основні професійні здобутки Голова Ради молодих вчених Інституту вищої освіти НАПН України

Участь у реалізації міжнародних проєктів з розвитку вищої освіти та запровадження результатів проєктів:

  • Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні» (проєктна менеджерка, з 2018 р.)
Основні наукові публікації Ткаченко В.П. Підготовка керівників закладів освіти у контексті європейської інтеграції. Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти: монографія / за ред. В.І. Лугового, Ж.В. Таланової. Київ, 2017. C. 191-202. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/…

Ткаченко В. Забезпечення якості підготовки керівників закладів освіти в контексті європейської інтеграції. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості: препринт (аналітичні матеріали) / за ред. В.І. Лугового, Ж.В. Таланової . Київ, 2016. С. 98-109. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/..

Ткаченко В.П. Регіональний вимір програм підготовки керівників в системі освіти Сполученого Королівства. Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. Темат. випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». Київ, 2016. № 4. Дод. 2. С.40-44.

Ткаченко В.П. Теоретичні основи підготовки фахівців з управління у галузі освіти. Збірник наукових праць Херсонського державного університету: Педагогічні науки. Херсон, 2017. Вип. 77. Том 1. С. 175-181. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Ткаченко В. П. Забезпечення якості вищої освіти в контексті підготовки управлінців у сфері освіти: досвід Сполученого Королівства. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. Вип. 2 (9). С. 144-151.

Ткаченко В.П. Розвиток врядування та кадрової автономії в контексті підготовки управлінців у сфері освіти. Автономія та врядування у вищій освіті: монографія / за ред. В.І. Лугового, Ж.В. Таланової. Київ, 2015, С. 140-159. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/..