×
234 Переглядів

Бородієнко Олександра

Головний науковий співробітник
Відділу дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.borodienko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат географічних наук (диплом ДК №030382 від 30.06.2005 р.).
Доктор педагогічних наук (диплом DD №007788 від 23.10.2018 р.).
Вчене звання Професор (атестат АП №005058 від 27 квітня 2023 року).
Науковий профіль кандидата освітня політика, професійна освіта і навчання, навчання на виробництві, внутрішньофірмове навчання, освіта дорослих, професійна педагогіка, освіта впродовж життя, безперервна професійна освіта, порівняльна професійна педагогіка, забезпечення якості професійної освіти.
Основні професійні здобутки 1. Керівництво науковими проєктами (керівник тем НДР «Розвиток систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу» (державний реєстраційний номер 0116U004714) (2016-2018 рр.) та «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (державний реєстраційний номер 0119U001086) (2019-2021 рр.).

2. Участь у наукових (науково-технічних) проектах:

 • Проект Програми ООН з відновлення та розбудови миру у Донецькій і Луганській областях “Ефективне управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти” (лютий 2019 – червень 2019). Мета: посилення управлінської спроможності та розвиток управлінської компетентності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Обов’язки: створення методичних матеріалів для учасників тренінгу, створення програми навчання, реалізація тренінгів, посттренінгового супроводу учасників, оцінювання розроблених проектів, надання рекомендацій щодо впровадження орієнтованого на результат управління (result-based management) у діяльність закладів.
 • Проект Програми ООН з відновлення та розбудови миру у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях “Створення наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти” (грудень 2020 – грудень 2021). Мета: посилення спроможності та конкурентоздатності закладів професійної (професійно-технічної) освіти цільових областей шляхом створення дієвих наглядових рад. Обов’язки: створення методичних матеріалів для учасників тренінгу, створення програми навчання, реалізація тренінгів, посттренінгового супроводу учасників, надання рекомендацій керівникам закладів щодо організації ефективної діяльності наглядових рад.
 • Проект програми ЕРАЗМУС+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (14 жовтня 2016 р. – 14 жовтня 2018 р.). Мета проекту– покращення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості практико-орієнтованої підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання. Проект ITE-VET спрямований на обмін досвідом підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання в університетах України та країн ЄС. Участь у якості члена проектної команди від Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Обов’язки: здійснення наукового та організаційного супроводу проекту, здійснення зв’язків із зарубіжними партнерами проекту.

– Проект програми ЕРАЗМУС+ «Нові механізми управління на засадах партнерства та стандартизації підготовки педагогів професійного навчання/ PAGOSTE» (New mechanisms of partnership-based governance and standardization of vocational teacher education in Ukraine / PAGOSTE) (2020 – 2023 рр.). Мета проекту – започаткувати ефективні механізми партнерства між ЗВО, інституціями П(ПТ)О, іншими стейкхолдерами з метою ефективної підготовки педагогів професійного навчання. Обов’язки: участь у робочій групі із концептуалізації ідеї проекту та написання проектної заявки, здійснення наукового та організаційного супроводу проекту, здійснення зв’язків із зарубіжними партнерами проекту.

– Проект Generation U (травень 2015 р. – травень 2016 р.). Фінансування з фондів Estonian Development Cooperation. Мета проекту – розвиток в Україні інфраструктури приватно-публічного партнерства, спрямованого на покращення практикоорієнтованої підготовки студентів ЗВО. Участь у якості керівника з методології проекту від Ukrainian Venture Hub. Обов’язки: написання проектної заявки, здійснення наукового та методологічного супроводу проекту, реалізація програми дослідження поточного та перспективного контексту діяльності підприємств та вимог до компетентностей працівників, статистична обробка результатів досліджень, написання аналітичної довідки за результатами проекту.

– Проект програми ЕРАЗМУС+ Joker: My BusinessMy Identity (січень 2015 – жовтень 2015 р.). Мета проекту – розвиток підприємницької компетентності студентів закладів професійної освіти та закладів вищої освіти. Участь у якості члена команди проекту від Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Обов’язки: створення та співреалізація програми розвитку компетентностей учасників засобами неформального та інформального навчання, написання аналітичної довідки за результатами проекту.

– Проекти із впровадження систем оцінювання персоналу та розвитку його компетентності: Проект “Система галузевого навчання. Зміна векторів і орієнтирів” у ПАТ “Укрпошта”; Проект з удосконалення системи управління персоналом Приватного підприємства “Мережа”; Проект з удосконалення системи управління персоналом у компанії “DEPS Solutions”; Проект із розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів ПАТ “Укртелеком”; Проект із удосконалення управлінської компетентності керівників департаментів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації; проекти із розвитку лідерства у компаніях Метінвест, Centravis, ЮТЕМ; проект із оцінювання персоналу компаніях PLP Group та DTEK; проведення стратегічних сесій для компаній Snap Ukraine та GoIT. Компетентності: розробник авторської методики оцінювання компетентностей персоналу (опитувальники, опис процедур, методик проведення процедури оцінювання); створення авторських дистанційних курсів (контент, технічне завдання для дизайнерів, контрольні завдання); компетентності у проведенні структурованих інтерв’ю  з персоналом та оцінювання рівня розвиненості компетентності; навички у створенні тренінгів, проведенні та оцінюванні їх результативності; навички у створенні системи електронного опитування респондентів; навички у статистичному обробленні інформації; значний досвід проведення корпоративного навчання в різних форматах: тренінг, бізнес-симуляція, стратегічна сесія, форсайт-сесія; володіння сучасними інтерактивними технологіями навчання; автор методик та публікацій з питань ефективності технологій навчання в корпоративних системах; досвід створення та тьюторінгу дистанційних курсів; створення та адаптація програм навчання.

3. Винахідницька та інноваційна діяльність: загальна кількість авторських свідоцтв на винаходи – 4 (Авторське свідоцтво №56496. Літературний твір навчального характеру «Дистанційний курс «Сучасні інструменти управління діяльністю структурного підрозділу»; Авторське свідоцтво №56495. Літературний твір навчального характеру «Дистанційний курс «Якісне обслуговування як конкурентна перевага. Побудова ефективних відносин зі споживачами»; Авторське свідоцтво №56497. Літературний твір навчального характеру «Дистанційний курс «Підготовка внутрішніх тренерів в телекомунікаційній компанії»; Авторське свідоцтво №72983. Твір наукового характеру «Концепція розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку»).

4. Консультативно-дорадча та експертна діяльність: Член робочої групи з адаптації когнітивних матеріалів PISA для Програми міжнародного оцінювання студентів в Україні (2018 р.); член робочої групи з адаптації Цілей сталого розвитку ООН для України (Ціль №4 – Освіта) (розроблення показників для оцінювання рівня доступу до якісної професійно-технічної освіти) (2017 р.); член робочої групи з інтеграції України у європейський дослідницький простір ERA (2018 р.); член Наукової ради МОН (секція «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту») (2019-по т.ч.); член робочої групи з визначення концептуальних засад і підготовки проекту рекомендацій парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу: завдання освіти і науки» (2020 р.); національний консультант Програми ООН з відновлення та розбудови миру з питань управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти (2019-2021 рр.).

 Премії, нагороди, гранти та інші досягнення

 1. Грант на участь у програмі “Technical and Vocational Education and Training (TVET)”, отриманий від Міністерства закордонних справ держави Ізраїль. Програма проходила з 15 січня по 3 лютого 2017 року у Aaron Ofri Training Center, Єрусалим, Ізраїль.
 2. Грамота Національної академії педагогічних наук України за активну участь у здійсненні наукового супроводу розвитку професійної освіти і навчання (2017 р.).
 3. Ювілейна медаль “За врятовані життя” (2014 р.).
 4. Диплом ІІ ступеня Національної академії педагогічних наук України за монографію “Теорія і практика розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку”.
 5. Диплом ІІІ ступеня за практичний посібник «Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти».
 6. Подяка Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти і Донецькій області за великий внесок у розвиток системи професійної освіти, плідну співпрацю з регіональною методичною службою професійної освіти Донеччини та на честь Дня професійної (професійно-технічної) освіти.
 7. Грамота Національної академії педагогічних наук України за сумлінну працю, активну участь у науково-методичній діяльності з питань професійної (професійно-технічної) освіти.
 8. Медаль Національної академії педагогічних наук України «К.Д.Ушинський».
Основні наукові публікації  Borodiyenko O., Malykhina Ya., Kalenskyi A., Ishchenko T. (2020). Economic, psychological and pedagogical preconditions of implementation of result-based management. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 2, No 33. р. 535-546. DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.207237.
URL:  http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/207237.Borodiyenko О. (2019). Theoretical foundations of professional competence development of managers within intra-firm training: the case of Ukrainian communication companies. Education: Modern Discourses. № 2. Р. 63-69.
DOI: 
https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-14.Borodiyenko О.,Malykhina J., Radkevych O., Radkevych V. (2020). Experience of Human Capital Development in Ukrainian Communication Companies.  Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 2, No 33.
URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/200663.Borodiyenko, O., Milto, L., Kamenska І., Bokshyts, O., & Malykhina, V. (2021). Іmproving the efficiency of development of regional labor markets by solving the problem of professional training. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(38), 499–508. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237482.

Borodiyenko, O., Nychkalo, N., Malykhina, Ya., Kuz, O., & Korotkov, D. (2021). Public-private partnership in education as a prerequisite for the growth of regional labor markets: analysis of foreign experience. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice, 36 (2021). doi: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.228031.

Бородієнко О. В. (2018). Сучасні чинники розвитку професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Вип. 63. С. 18-23. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23777.

Бородієнко О. (2018). Забезпечення якості підготовки педагогів професійного навчання: аналіз зарубіжного досвіду. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Вип. 16. С.162–172.

Бородієнко О. (2018). Коучингова модель управління: впровадження шляхом навчання й розвитку персоналу. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузів. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Вип. 22. С. 22-24.
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/22_2018/part_1/20.pdf.

Бородієнко О.В., Биковський М.В. (2019). Упровадження орієнтованого на результат управління у діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. № 2(19). С.115-123. https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/342.

В. Радкевич, О. Бородієнко, Л. Пуховська, О. Радкевич, Н. Базелюк, С. Леу. (2018). Модель мережевої взаємодії в розвитку системи професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. Вип. 17. С. 123-134. https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/241.

Радкевич В., Романова Г., Бородієнко О. (2018). Концептуальні основи практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання. Науковий вісник Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. Вип.16.  С. 5–14. https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/174.