×
1294 Переглядів

Докторантура

Діяльність докторантури забезпечує Відділ науково-організаційної та кадрової роботи
Підготовка докторів наук за науковою галуззю «13 Педагогічні науки»

ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Національної академії педагогічних наук України

Оголошує у 2024 році конкурс вступників до докторантури за науковою галуззю 13 Педагогічні науки.
Підготовка в докторантурі здійснюється за кошти юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • До заяви на ім’я директора Інституту додаються:
 • особовий листок з обліку кадрів з автобіографією (після зарахування);
 • характеристика-рекомендація;
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • наукова доповідь з теми докторської дисертації;
 • список опублікованих праць за темою дисертації;
 • копія диплома про вищу освіту;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • копія атестата доцента, професора (старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія трудової книжки;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту), вартість контрактної форми підготовки за 2 роки складає 34 000 грн.

Документи приймаються з 12 до 22 серпня 2024 року за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти НАПН України, каб. № 804, (понеділок та четвер з 9.30 до 15.30).

Додаткова інформація:

 • телефон: (044) 286-68-04; моб. тел.: 067 153 0001
 • сайт Інституту: http://ihed.org.ua – розділ Аспірантура і Докторантура;
 • електронна пошта: о.slobodianuk@ihed.org.ua