×
547 Переглядів

Адміністративні підрозділи

Відділ науково-організаційної та кадрової роботи
Завідувач відділу – Власова Інна (284-20-77, i.vlasova@ihed.org.ua)
Заступник завідувача відділу – Стефанська Тетяна (285-71-24, t.stefanska@ihed.org.ua)

Бухгалтерія (286-64-89)
Головний бухгалтер – Уласюк Олена (o.ulasiuk@ihed.org.ua)
Заступник головного бухгалтера – Капшукова Ганна (a.kapshukova@ihed.org.ua)

Господарський відділ (285-71-22, y.skyba@ihed.org.ua)
Завідувач відділу – Головаченко Світлана (s.golovachenko@ihed.org.ua)

Профілі наукових працівників
  • Соломко Олеся (o.solomko@ihed.org.ua)

  • Шофолова Наталія (n.shofolova@ihed.org.ua)