×
398 Переглядів

Вітренко Юрій

Провідний науковий співробітник
Відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: y.vitrenko@ihed.org.ua

Науковий ступінь Кандидат економічних наук (КД № 063104 від 17.07.1992 р.)
Вчене звання Доцент (02ДЦ № 001686 від 17.06 2004 р.)
Інші звання Заслужений економіст України (АВ № 013800 від 20.10.2007 р.)
Основні професійні здобутки 1982-2008 рр. – професійна діяльність у Міністерстві фінансів УРСР та Міністерстві економіки України

2008-2010 рр. – Заступник Міністра економіки України.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83598 Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти» («НМЕДВО»). Автор – Вітренко Юрій Миколайович, дата реєстрації – 12.12.2018 р.

Основні наукові публікації  Освіта як вид економічної діяльності. // Економіка України. – 2011. №10. – С. 4-15.

Взаємозв’язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженостей // Вища школа 2013 № 3. C. 7-18.

Вітренко Ю.М. Державне прогнозування та стратегічне планування розвитку вищої освіти. / Теоретико-методологічне обґрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи : монографія (рукопис); за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра екон. наук., проф. І.М. Грищенка. – К., 2015. – с. 260.  C.103-123.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за загал. ред. В.Г.Кременя. – Київ: Пед. думка, 2016. – 448. – Бібліогр.: с. 21. – (до 25-річчя незалежності України). – [Вітренко Ю.М., Ворона В.О., Ковтунець В.В., Лебідь Д.К. та ін.] // Розділ «Економіка освіти: основні напрями підвищення ефективності». – С. 173-182.

Вартість і ціни освітніх послуг. // Фінанси України: науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. – 2017. – № 1. –  С. 10–25.

Вища освіта України: нова модель економічної діяльності в умовах ринкової економіки. / Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики до 25-річчя НАПН України: збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 c. С. 356 -364.

Державне фінансування закладів вищої освіти України як суб’єктів сучасної ринкової економіки. // Фінанси України. 2019. № 10. С. 102-123.

Вимірювання результатів економічної діяльності державних і комунальних закладів вищої освіти України як суб’єктів сучасної ринкової економіки. // Науково-практичний журнал «Освітня аналітика» Інституту освітньої аналітики. 2019.  Випуск № 1 (5). С. 31-44.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки: економічний аспект. // Вісник НАПН України Том 2 № 2 (2020)