×
373 Переглядів

Петроє Ольга

Завідувач відділу
дослідницької діяльності університетів
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: o.petroye@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор наук з державного управління (ДД №002863 від 17 січня 2014р.)
Вчене звання Професор кафедри соціальної і гуманітарної політики (АП№002415 від 9 лютого 2021 р.)
Основні професійні здобутки Наукові інтереси: соціальний діалог; публічне управління;  сталий розвиток; розвиток науки

Голова спеціалізованої вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України 26.810.02 (2018 – 2021 рр.)

Заступник головного редактора наукового видання «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» (категорія «Б») (2017– 2021 рр.)

Член Комісії з оцінки корупційних ризиків Пенсійного фонду України (з 2017 р.)

Член Тристоронньої консультаційної робочої групи з напрацювання пропозицій щодо внесення змін до Конституції України стосовно визначення статусу, компетенції та повноважень Національної тристоронньої соціально-економічної ради (2014 р.)

Член робочої групи Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України (2013 р.)

Член робочої групи Мережі Глобального договору ООН в Україні «Дослідження, інтегрування та адаптація світового досвіду оцінювання корпоративної соціальної відповідальності до економічних реалій України» (2012 р.)

Член робочої групи Комітету Верховної Ради з розробки концепції корпоративної соціальної відповідальності (2011 р.) та ін.

Відзначена подяками Міністерства соціальної політики України (2020); Lech Kaczhinski National School of Public Administration (2018); Київського міського Голови (2018); Мережі глобального договору ООН в Україні (2012).

Стажування за кордоном Січень – березень 2018 р.
University of Hamburg, Німеччина

Лютий – грудень 2020 р.
University of Hamburg, Німеччина

Досвід викладання в університетах України та за кордоном 2003 р. – до цього часу
Національна академія державного управління при Президентові України
Основні наукові публікації  Петроє О. Роль і місце науки в досягненні Цілей сталого розвитку 2030 // Зб. наук. пр. НАДУ: Спецвипуск. К.: НАДУ, 2020. С. 29-33.

Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні : монографія / О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. О. М. Петроє, Л. І.Федулової. Київ: НАДУ, 2020. 552 с.

Пірен М., Петроє О., Іванчук М. Роль освіти як чинника мотивації громадян на єдність, толерантність і мир в управлінській культурі проблемного світу. Вісник НАДУ. № 4(99) (2020). С.13-20.

Petroye, O., Lyulyov, O., Lytvynchuk, I., Paida, Y., Pakhomov, V. Effects of Information Security and Innovations on Country’s Image: Governance Aspect // International Journal of Safety and Security Engineering, 2020, 10(4), pp. 459–4664.

Петроє О., Бурик З. Україна-2020: результати досягнення цілей сталого розвитку в експертних оцінках // Public Administration for Sustainable Development: New Challenges and Perspectives : Collective Monograph / The general ed. Chechel A.O., Khlobystov Ie.V., Śleziak M. Mariupol – Bielsko-Biala (Poland): University of Economics and Humanities, 2020. P. 21-52.

Петроє О.М. Еволюція моделі державного управління: від класичних бюрократій до врядування майбутнього // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2019. №2. С.92-106.

Петроє О.М. Соціальні й гуманітарні права людини та функції держави щодо їх забезпечення // Актуальні проблеми державного управління, 2016. №2. С. 192-199.URL:

Петроє О.М. Соціальний діалог у державному управлінні: європейський досвід та українські реалії: монографія. – К.: НАДУ, 2020 р. – 312 с.