×
420 Переглядів

Мєлков Юрій

Старший науковий співробітник
Відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті
Інституту вищої освіти НАПН України

Email: y.myelkov@ihed.org.ua

Науковий ступінь Доктор філософських наук, диплом ДД №004552
Основні професійні здобутки Автор понад 170 наукових і методичних публікацій.

Філософські дослідження динаміки розвитку та сьогоденних форм наукового пізнання, зокрема формулювання концепції людиномірності  як форми наукової об’єктивності за сучасної доби розвитку наукової раціональності

Обґрунтування феномена людиномірності та постнекласичної методології нелінійного мислення як актуального та доречного у царині не лише науки, але й інших форм культури

Філософський аналіз ідеалів і цінностей вищої освіти, зокрема в контексті дослідження гуманістичного виміру вищої освіти та особистісного підходу

Досвід викладання у вищій школі, зокрема, таких курсів, як «Філософія (для аспірантів», «Методологія наукових досліджень», «Теорія пізнання», «Історія та теорія демократії» та ін.

Адміністративний досвід: робота на посаді завідувача кафедри філософії, кафедри філософії та політології

Досвід керування науково-дослідними проектами, участь у міжнародному міждисциплінарному дослідному проекті INTAS «Human strategies in complexity»

Досвід викладання в університетах України та за кордоном 2015 – 2021 рр.
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Основні наукові публікації  Mielkov Yu. Human-Dimensionality and Values of Higher Education: Strategies for The Future of Complexity and Sustainable Development // Філософія освіти / Philosophy of Education: науковий журнал. 2019, т. 24, № 1. С. 79–96. DOI

Mielkov Yu. Workplace Democracy and the Ideal of Self-Governance // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія. Вип. 806. 2018. С. 43–51.

Mielkov Yu. Human Personality in the Complex World: Pluralism of Identities and the Problem of World-Attitude // Врачебное дело. / Likarska Sprava. 2017. №. 7 (1144). С. 168–174.

Мєлков Ю. О. Єдність, множинність і фрактальність культури в сучасному світі // Гуманітарні візії. 2016. №2(4). С. 93–98. DOI