Відділи

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Завідувач відділу – Зінченко Віктор Вікторович, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

Відділ інтеграції вищої освіти і науки

Завідувач відділу – Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія) Інформація про відділ

Відділ політики і врядування у вищій освіті

Завідувач відділу – Оржель Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, доцент.

Керівник НДР "Світоглядні пріоритеті гуманізації вищої освіти" - Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти

Завідувач відділу – Рябченко Володимир Іванович, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)

Відділ економіки вищої освіти

Завідувач – Вітренко Юрій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент

Індекси цитування відділу у міжнародній пошуковій наукометричній системі і бібліометричній базі даних "Google Scholar" (Google академія)