×

Оголошення

49 Переглядів

Оголошення від 24.07.2019

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади:

по відділу науково-організаційної та кадрової роботи

– молодший науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: письмову заяву на ім`я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; копія військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов`язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.901) протягом місяця з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

9 Переглядів

Оголошується додатковий набір в аспірантуру на освітньо-наукову програму «Політика і лідерство у вищій освіті»

У зв’язку з активною участю Інституту вищої освіти НАПН України у міжнародному проекті Програми ЄС Еразмус+ «Структурована співпраця в області докторських досліджень, підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України» (2016-2020 рр.) та модернізацією освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті» на основі європейського досвіду відбудеться додатковий набір в аспірантуру здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (на контрактні місця, без відриву від виробництва). → Докладніше

166 Переглядів

Оголошення на вступ до аспірантури 2019

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Національної академії педагогічних наук України,
Оголошує у 2019 році прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізацією «Політика і лідерство у вищій освіті». → Докладніше ←

76 Переглядів

Оголошення (29.03.2019)

Список переможців конкурсу
на заміщення посад наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(конкурс відбувся 28.03.2019 р.)

№п/п

Назва відділу

Посада

Кількість ставок

ПІБ учасника конкурсу

1

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Провідний науковий співробітник

1,0

Мєлков Юрій Олександрович

2

Відділ економіки вищої освіти

Завідувач відділу

1,0

Жиляєв Ігор Борисович

3

Відділ економіки вищої освіти

Науковий співробітник

1,0

Кірієнко Дар`я Олександрівна
89 Переглядів

Оголошення (07.03.2019)

Список учасників конкурсу
на заміщення посад наукових співробітників
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 07.03.2019 р.)

№п/п

Назва відділу

Посада

Кількість ставок

ПІБ учасника конкурсу

1

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Провідний науковий співробітник

1,0

Мєлков Юрій Олександрович

2

Відділ економіки вищої освіти

Завідувач відділу

1,0

Жиляєв Ігор Борисович

3

Відділ економіки вищої освіти

Науковий співробітник

1,0

Кірієнко Дар`я Олександрівна
79 Переглядів

Оголошення (07.02.2019)

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади:

по відділу інтернаціоналізації вищої освіти:

–     провідний науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), який має вчене звання, за останні п`ять років не менше 7 публікацій, у т.ч. не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів, досвід роботи у галузі вищої освіти не менше 5 років, участь у міжнародних проектах, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

по відділу економіки вищої освіти

–     завідувач відділу – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), який має вчене звання, за останні п`ять років не менше 10 публікацій, у т.ч. не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів, досвід наукової і організаційної роботи у галузі вищої освіти не менше 5 років, вміння керувати колективом, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою);

–     науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або магістр, який має не менше 5 років досвіду, за останні п`ять років не менше 5 публікацій та/або патентів, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

по відділу науково-організаційної та кадрової роботи

–     молодший науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років, наукові праці, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: письмову заяву на ім`я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; копія військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов`язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.901) протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24,(093) 093-22-00.

49 Переглядів

Оголошення про намір передати в оренду державне майно

Орендодавець –  Інституту вищої освіти НАПНУ, м.Київ, вул. Бастіонна,9 тел.- 286-68-04;

Найменування органу управління – Національна академія педагогічних
наук України.
Найменування та  місцезнаходження об’єкта оренди – приміщення на 8-му та 9-му поверах ІВО НАПНУ, м.Київ, вул.Бастіонна, 9.
Загальна площа– 41,6 кв.м.
Вартість майна за незалежною оцінкою 788 519,00 грн.
Можливий строк оренди  12 міс.
Мета використання – офіс
Розмір гарантійного внеску( 6 орендних плат) – 12 032,76 грн.
Перерахування коштів на
Інститут вищої освіти НАПН України
ЄДРПОУ 21707620
р/р 31252240307454  УДКСУ Печерського р-ну ГУДКСУ у м. Києві
МФО 820172
призначення платежу (для сплати гарантійного внеску)

Подання заяв про оренду об’єкту приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення за адресою: 01014, м.Київ, вул. Бастіонна, 9  тел.: 286-68-04

49 Переглядів

Оголошення від 14.07.2018

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади:

        по відділу інтернаціоналізації вищої освіти:

–    провідний науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність наукових праць, вагомих проектів і розробок, авторських свідоцтв на винаходи, участь у міжнародних проектах, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

        по відділу науково-організаційної та кадрової роботи

–    молодший науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – вища освіта, досвід роботи за спеціальністю не менше 3 років, наукові праці, досконале володіння українською мовою).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію, копії всіх заповнених сторінок паспорта, довідки про ідентифікаційний код, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, копію трудової книжки, характеристику з останнього місця роботи, список наукових праць.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.811) протягом місяця з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

 


 

Список учасників конкурсу 
на заміщення посад наукових співробітників 
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 18.05.2018 р.)

№п/п

Назва відділу

Посада

Кількість ставок

ПІБ учасника конкурсу

Відділ економіки вищої освіти

Провідний науковий співробітник

0,5

Власова Інна Володимирівна
48 Переглядів

ОГОЛОШЕННЯ від 11.04.2018

Інститут вищої освіти НАПН України
оголошує конкурс на заміщення посади:

по відділу економіки вищої освіти

–     провідний науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктора або кандидата наук, наявність наукових праць, вагомих проектів і розробок, авторських свідоцтв на винаходи, участь у міжнародних проектах, досконале володіння українською мовою та володіння англійською мовою).

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію, копії всіх заповнених сторінок паспорта, довідки про ідентифікаційний код, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, копію трудової книжки, характеристику з останнього місця роботи, список наукових праць.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014 (кім.811) протягом місяця з дати опублікування оголошення. Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 285-71-24, (093) 093-22-00.

  


 

Список учасників конкурсу 
на заміщення посад наукових співробітників 
Інституту вищої освіти НАПН України
(термін подання документів завершився 23.02.2018 р.)

№п/п Назва відділу Посада Кількість ставок ПІБ учасника конкурсу
1. Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Завідувач відділу 1,0 Зінченко Віктор Вікторович
2. Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Головний науковий співробітник 3,0 Степаненко Ірина Володимирівна,Горбунова Людмила Степанівна

Курбатов СергійВолодимирович

3. Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Провідний науковий співробітник 1,0 Сікорська Ірина Миколаївна
4. Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Науковий співробітник 1,0 Шипко Оксана Миколаївна
5. Відділ інтеграції вищої освіти і науки Головний науковий співробітник 0,5 Регейло Ірина Юріївна
6. Відділ політики та врядування у вищій освіті Завідувач відділу 0,5 Оржель Олена Юріївна
7. Відділ політики та врядування у вищій освіті Головний науковий співробітник 1,5 Луговий Володимир Іларіонович,

Таланова Жаннета Василівна,

Слюсаренко Олена Миколаївна

8. Відділ політики та врядування у вищій освіті Провідний науковий співробітник 3,0 Воробйова Оксана Петрівна,

Трима Катерина Андріївна,

Дебич Марія Андріївна

9. Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Завідувач відділу 1,0 Рябченко Володимир Іванович
10. Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Головний науковий співробітник 1,0 Калашнікова Світлана Андріївна,

Драч Ірина Іванівна

11. Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Провідний науковий співробітник 2,0 Червона Леся Миколаївна,

Коваленко Оксана Миколаївна

12. Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Старший науковий співробітник 3,0 Паламарчук Ольга Федорівна,

Балджи Єлена Володимирівна,

Невмержицька Наталія Михайлівна

13. Відділ економіки

вищої освіти

Завідувач відділу 1,0 Вітренко Юрій Миколайович
14. Відділ економіки

вищої освіти

Провідний науковий співробітник 0,75 Ковтунець Володимир Віталійович,

Мельник СергійВікторович

15. Відділ економіки

вищої освіти

Старший науковий співробітник 1,0 Ворона Вікторія Олексіївна
16. Відділ економіки

вищої освіти

Науковий співробітник 1,0 Кірієнко Дар`я Олександрівна
17. Відділ науково-організаційної та кадрової роботи Молодший науковий співробітник 0,5 Мусієнко Олена Геннадіївна