×

Події

14 Переглядів

Про підготовку до виконання теми наукового дослідження на 2024-2025 рр «Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни»

12 жовтня 2023 року відбулося засідання з  обговорення майбутніми виконавцями  проспекту (основних напрямів) теми  наукового дослідження «Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни», запланованого до виконання відділом дослідницької діяльності університетів на 2024-2025 роки.

Науковий керівник   теми – Ірина ДРАЧ, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої освіти НАПН України наголосила на актуальності, цілях основних завданнях та очікуваних результатах дослідження і презентувала    проспект  (основні напрями) теми    з орієнтовними темами індивідуальних досліджень.

За результатами обговорення проспект дослідження схвалено з урахуванням доповнень щодо необхідності вивчення також таких ключових його аспектів як оцінювання впливу досліджень на регіональний розвиток, врахування у пріоритетних напрямах досліджень ключових аспектів Сoalition for Advancing Research Assessment (CoARA), налагодження активної співпраці та залучення до участі на усіх етапах дослідження представників різних груп інтересів (дослідників, політиків, громадськості, фінансуючиих дослідження структур, зарубіжних партнерів та ін), забезпечення якісних та практикоорієнтованих результатів дослідження.

38 Переглядів

16-17 листопада 2023 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: кваліфікації, оцінювання та культура якості».

До участі запрошуються науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти, представники ринку праці та інші зацікавлені особи.

Напрями роботи конференції:
1. Критерії оцінювання освітніх програм: огляд університетів.
2. Академічна мобільність викладачів та якість освітнього процесу (освітніх програм).
3. Репутація університетів як чинник забезпечення якості: чи потрібен національний рейтинг?
4. Інноваційні тенденції в освітній діяльності ЗВО: micro-credential, digitalization, virtualization.

→ Докладніше

12 Переглядів

Колектив Інституту вищої освіти НАПН України щиро вітає колег Сумського державного університету із 75-річчям від дня заснування закладу!

За цей період університет став потужним освітнім та науковим центром, що має визнання не тільки в Україні, а й на світовій арені. Традиції університету в поєднанні із сучасними інноваційними підходами є прикладом підготовки висококваліфікованих, компетентних фахівців, яких потребує майбутнє нашої держави.
Бажаємо колективу університету натхнення на шляху до втілення нових ідей, вагомих здобутків, невпинного бажання рухатися вперед, талановитих студентів, перемог і процвітання!

27 Переглядів

Круглий стіл «Кваліфікаційний розрив (qualification qap): шляхи його подолання вищою освітою. Прогнози». (Київ, 17 жовтня 2023 р., онлайн/офлайн)

17 жовтня 2023 року Інститут вищої освіти НАПН України спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України проводить круглий стіл «Кваліфікаційний розрив (qualification qap): шляхи його подолання вищою освітою. Прогнози». До участі запрошуються науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти, представники ринку праці та інші зацікавлені особи.

Підключення до заходу (початок о 10 годині) за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/89264297352?pwd=YTB4N3Fmcnc4Zm5lVUtiZzJhSEFmQT09
Ідентифікатор конференції: 892 6429 7352
Код доступу: 172595

11 Переглядів

25 вересня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:
– результативності вступної кампанії до аспірантури і докторантури Інституту;
– підготовки до XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»;
– схвалення змін до Тематичного плану наукових досліджень Інституту за тематикою НАПН України на 2023 рік;
– представлення до нагородження співробітників Інституту відзнаками НАПН України.
За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

16 Переглядів

Науковці відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України взяли участь у першому засіданні Національного осередку CoARA.

20 вересня 2023 року, відбулося перше засідання Національного осередку CoARA. Серед основних питань, які було винесено на засідання:

  • Презентація місії та візії, базових механізмів, принципів та процедур  функціонування осередку.
  • Розгляд заявки Інституту вищої освіти НАПН України.
  • Презентація проєкту Open4UA.


За результатами обговорення, Інститут вищої освіти НАПН України, який один із перших з України долучився до коаліції CoARA, на сьогоднішньому засіданні, за одностайним рішенням організацій-засновників, увійшов до Національного осередку CoARA.

8 Переглядів

20 вересня 2023 р. відбулась організаційна сесія для аспірантів, які вступили до аспірантури Інституту на освітньо-наукову програму «Викладання і навчання у вищій освіті».

Із словами про війну та науку, про ціну відстоювання незалежності держави та наукові дослідження в умовах російсько-української війни до аспірантів звернувся Олександр Базелюк, старший науковий співробітник Відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту, який зараз в лавах ЗСУ боронить нашу державу.
І. Драч, директор Інституту, звернула увагу аспірантів на важливість систематичної роботи над дисертаційним дослідженням та співпрацю з науковим керівником. Ю. Скиба, гарант ОНП «Викладання і навчання у вищій освіті», відзначив специфіку публікаційної діяльності в процесі оприлюднення результатів дисертаційного дослідження. Про організацію освітнього процесу в аспірантурі доповіла О. Слободянюк, завідувач відділу науково-організаційної та кадрової роботи.

16 Переглядів

19-22 вересня 2023 р. Представники Інституту вищої освіти НАПН України беруть участь у конференції “ICTERI 2023: ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS”

19 вересня 2023 р. на Session 3A: MROL 2: Cloud Technologies in Open Learning and Research у рамках програми 6th International Workshop on Methods, Resources and Technologies for Open Learning and Research (MROL 2023) (https://easychair.org/smart-program/ICTERI2023/index.html), було презентовано результати  дослідження колективу авторів (Ірина Драч, Олександра Бородієнко, Ольга Петроє, Ірина Регейло, Наталія Базелюк, Олена Слободянюк, Олена кузьмінська) на тему «Use of Research E-Infrastructure with the Realm of Open Science: Case of Ukrainian Higher Education Institutions” https://easychair.org/smart-program/ICTERI2023/2023-09-19.html

Результати дослідження ґрунтуються на комплексному аналізі даних опитування, метою якого було вивчити поточний стан організаційного забезпечення дослідницької е-інфраструктури в українських ЗВО. Опитування охоплювало значну вибірку -1502 учасники, які представляли понад 110 ВНЗ. Аналіз отриманих даних показав, що, хоча на національному рівні було досягнуто значного прогресу в просуванні відкритої науки, все ще існує помітна фрагментація у впровадженні комплексної політики відкритої науки, зокрема щодо е-інфраструктури, на інституційному рівні.

Презентуючи результати дослідження  представник авторського колективу Наталія Базелюк, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник окрему увагу приділила  висвітленню запропонованих та обґрунтованих на основі узагальнених матеріалів пропозицій  щодо удосконалення дослідницької е-інфраструктури у ЗВО.

15 Переглядів

Наукова спільнота Інституту вищої освіти НАПН України вітає із успішним вступом до аспірантури Інституту Матвєєву Ларису, Хоменко Ангеліну, Щедріну Марію та до докторантури Інституту – Дудіну Оксану!

Щиро бажаємо новим здобувачам освіти наполегливості, самовіддачі, чесності в пошуку наукових інновацій! Переконані, ваша вмотивованість, наполегливість стануть запорукою дослідницьких досягнень!

23 Переглядів

31 серпня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:
– схвалення рекомендацій для покращення якості досліджень та їх представлення;
– внесення змін до «Положення про організацію освітнього процесу Інституту вищої освіти НАПН України», «Положення про відділ науково-організаційної та кадрової роботи», «Атестаційної форми наукового працівника Інституту вищої освіти НАПН України» (відповідно до зобов’язань Інституту в проєкті UTTERLY);
– затвердження атестації аспірантів першого та четвертого років навчання;
– відрахування з аспірантури здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Політика і лідерство у вищій освіті» (спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки) у зв’язку із закінченням терміну підготовки;
– зарахування до аспірантури на освітньо-наукову програму «Викладання і навчання у вищій освіті» за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки та призначення наукових керівників;
– зарахування до докторантури за галуззю 013 – педагогічні науки та призначення наукових консультантів;
– поновлення на четвертий рік навчання аспірантки З.В. Литвин;
– внесення змін до складу редакційної колегії журналу «Філософія освіти. Philosophy of Education».
За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.