×

Події

348 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті

сторінка Проєкту

1 жовтня 2020 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка у межах реалізації проєкту «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» розпочалася Програма професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності»

3 жовтня 2020 року директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова провела для учасників Програми заняття на тему «Розроблення освітньої програми: політики, рамки, алгоритм, учасники, результати».

6 жовтня 2020 року у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» у межах реалізації проєкту «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» відбулося відкриття Центру професійного розвитку персоналу НТУ «Дніпровська політехніка».
Учасників заходу з побажаннями успішної діяльності команді Центру привітала директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова.

208 Переглядів

Проєкт «Структурована співпраця в області докторських досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України»

сторінка Проєкту

30 вересня 2020 року в межах реалізації Проєкту «Структурована співпраця в області докторських досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України» в Інституті вищої освіти НАПН України відбувся семінар для університетів та дослідницьких інститутів – партнерів Проєкту, присвячений питанням колегіального оцінювання (peer-review) розроблених навчальних дисциплін та питанням акредитації освітніх програм з підготовки докторів філософії.

У межах семінару директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова та завідувач відділу науково-організаційної та кадрової роботи Інна Власова зробили доповідь на тему «Забезпечення якості PhD-програм».

Заступник директора з наукової роботи Олена Слюсаренко презентувала досвід Інституту щодо акредитації освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії за спеціальностями «Політика і лідерство у вищій освіті» та «Викладання і навчання у вищій освіті»

1 жовтня 2020 року науковці Інституту взяли активну участь (у тому числі у ролі спікерів) у семінарі «Методика проведення процедури підготовки до акредитації освітньо-наукових програм третього циклу вищої освіти», що відбувся в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за участі членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

6 жовтня 2020 року у межах фінальної конференції команда Інституту представила основні результати виконання Проєкту «Структурована співпраця в області докторських досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України».

392 Переглядів

Проєкт ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (2020-2023 роки)

сторінка Проєкту
18-20 серпня 2020 р. – Тренінг з управління Проєктом (Робота 7.1).
Участь у тренінгу взяли 19 осіб – представників організацій – партнерів Проєкту.
Програма Тренінгу. Фото

382 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (навчання викладачів) – другий етап навчання

у рамках Проєкту “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки), у травні 2020 року відбулася серія вебінарів, які для учасників Програми провели тренери британської агенції Advance HE

У період з червня по липень 2020 року експерти Інституту вищої освіти НАПН України організували для учасників он-лайн зустрічі, під час яких були обговорені теми:

  • Досконале викладання: що це, як цього досягти, як це засвідчити.
  • Актуальні проблеми вдосконалення викладання у вищій освіті України.
  • Вдосконалення викладання у вищій освіті: принципи та рекомендації ЄПВО.
  • Освітній процес у вищій освіті: базові терміни.
  • Розроблення освітньої програми: політики, рамки, алгоритм, учасники.
  • Робочі програми / описи навчальних дисциплін: кращі практики.

За результатами реалізації 2-го етапу Програми учасники розподілилися на 4 групи відповідно до обраних змістовних пріоритетів:

  1. Викладач університету (Профіль викладача; Ролі викладача в університеті; Взаємодія з колегами, навички роботи в команді; Взаємодія зі стейкхолдерами; Етичний кодекс викладача; Академічна кар’єра викладача; Професійний розвиток викладача; Зв’язок викладання та досліджень (викладацької та дослідницької діяльності; Академічна доброчесність)
  2. Планування викладання / навчання (Забезпечення якості вищої освіти (національний, інституційний, індивідуальний рівні; Розроблення / дизайн освітньої програми; Розроблення / дизайн навчальної дисципліни; Розроблення навчальних матеріалів; Зв’язок викладання та досліджень (викладацької та дослідницької діяльності))
  3. Реалізація викладання / навчання (Взаємодія зі студентами (різноманітність студентської когорти, мотивація, вплив); Індивідуальна та групова робота зі студентами; Організація освітнього процесу: форми та засоби; Методи викладання / навчання; Презентація матеріалів (презентаційні навички); Комунікація зі студентами та колегами (комунікаційні навички); Е – викладання / навчання (ІТ – технології); Моніторинг якості викладання / навчання; Залучення колег до викладання)
  4. Аналіз результатів викладання / навчання (Оцінювання результатів навчання; Оцінювання якості викладання; Рефлексія; Зворотній зв’язок; Самооцінювання та колегіальне оцінювання викладання).

Наступний період (липень – серпень) учасники Програми працюють у своїх групах над аналізом кращих практик за обраною тематикою.

387 Переглядів

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (навчання викладачів)

Проект “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки)

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті реалізується Інститутом вищої освіти НАПН України у партнерстві з Британською Радою в Україні, за участі британської агенції Advance HE та за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.
Протягом трьох років (2019 – 2021 рр.) до участі у Програмі планується залучити 30 університетів України.

За результатами конкурсного відбору, що проходив на початку 2020 року, до участі у першому циклі Програми увійшли команди 10 університетів, серед яких:
– Запорізький національний університет;
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
– Львівський національний університет імені Івана Франка;
– Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
– Національний університет «Острозька академія»;
– Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
– Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
– Сумський державний університет;
– Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
– Український державний університет залізничного транспорту.

У межах реалізації Програми передбачено здійснення низки ініціатив, спрямованих на підсилення інституційної спроможності закладів вищої освіти України щодо вдосконалення викладання, зокрема:
– навчання викладачів університетів;
– професійний розвиток представників керівного складу закладів вищої освіти;
– розроблення та реалізація інституційних проектів університетів;
– розроблення Національної електронної платформи «Вища освіта України: кращі практики»;
– підготовка та видання посібника для викладачів університетів та он-лайн курсу для молодих викладачів та ін.

Навчання викладачів університетів розпочалося у травні 2020 року з серії вебінарів. Серед запропонованих для обговорення тем такі:
– Використання он-лайн технологій у навчанні.
– Вплив емоцій на ефективність навчання.
– Оцінювання результатів навчання студентів та особливості зворотного зв’язку.
– Як забезпечити інтерактивність під час викладання?
– Способи залучення студентів до активної взаємодії тощо.

Під час навчання в он-лайн режимі викладачі університетів використовують широкий спектр ІКТ-засобів, мають доступ до спеціальної електронної платформи, великої кількості корисних джерел і навчальних матеріалів, активно спілкуються між собою. За результатами реалізації даного он-лайн етапу навчання викладачі університетів – учасників Програми мають проводять для колег міні-заняття, що супроводжуються детальним аналізом і зворотнім зв’язком.

172 Переглядів

#StayHome і проводьте час з користю разом із Британською Радою! Онлайн-діалог “Чи відійдуть університетські кампуси в минуле?”(13.05.2020,16.00)

Британська Рада продовжує серію онлайн-діалогів для представників університетів про вплив та наслідки пандемії Covid-19 на навчальний процес у сфері вищої освіти.

Запрошуємо долучитися до другого діалогу на тему «Чи відійдуть університетські кампуси в минуле?», який відбудеться в середу, 13 травня, о 16.00 за київським часом.

362 Переглядів

13-24 квітня 2020 р. Сесія аспірантів ОНП “Політика і лідерство у вищій освіті” (дистанційний формат)

Розклад занять.

24 квітня 2020 р. – Модуль “Основи проектного менеджменту для реалізації дослідницьких ініціатив” (Викладач – Світлана Калашнікова)

23 квітня 2020 р. – Модуль “Університетська соціальна відповідальність у контексті університетського лідерства” (Викладач – Олена Оржель)

22 квітня 2020 р. – Модуль “Лідерство у вищій освіті: теоретичні основи”(Викладач – Світлана Калашнікова)

21 квітня 2020 р. – Модуль “Основи академічного письма та оприлюднення наукових результатів” (Викладач – Наталя Базелюк)

20 квітня 2020 р. – Модуль “Вища освіта у контексті сучасного українського суспільства” (Викладач – Володимир Рябченко)

17 квітня 2020 р. – Модуль “Дослідницьке лідерство” (Викладач – Ірина Драч)

16 квітня 2020 р. – Модуль “Філософські проблеми вищої освіти сьогодення: методологічні та ціннісні засади” (Викладач – Юрій Мєлков)

15 квітня 2020 р. – Модуль “Управління якістю вищої освіти” (Викладач – Олена Слюсаренко)

14 квітня 2020 р. – Модуль “Менеджмент економічної діяльності ЗВО” (викладач – Ігор Жиляєв)
sesiia aspirantiv 2020-04-14 covid-19

13 квітня 2020 р. – заняття для аспірантів ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті» (модуль «Автономія університету: ЄПВО та стан в Україні», викладач – С. Калашнікова)
Sesiia aspirantiv 2020-04-13 covid-19