×

Події

14 Переглядів

Завершилась сесія аспірантів 1-го року навчання за ОНП «Викладання і навчання у вищій освіті»

Майбутні доктори філософії дискутували щодо ціннісних складових вищої освіти, продовжили аналізувати основні питання автономії університетів і їх фінансово-економічної діяльності, організації мобільності та особливостей організації освітнього процесу в умовах дистанційного/змішаного формату у вищій освіті. Важливою складовою навчання за освітньо-науковою програмою «Викладання і навчання у вищій освіті» стало опанування питань вдосконалення викладання у вищій освіті через визначення моделі та стратегії викладання, відзначення ролі та академічної кар’єри викладача та ефективного планування викладання.

Бажаємо аспірантам подальших успіхів!

2 Переглядів

Виступи з проблеми розвитку інфраструктури українських університетів: інноваційний та інклюзивний контексти

Вчена Інституту вищої освіти НАПН України Олена Отич представила до обговорення під час масових наукових заходів проблему розвитку інфраструктури українських університетів:

  • у ході проведення семінару «Формування інноваційної інфраструктури закладів вищої освіти: теоретичні основи і європейський досвід» у рамках ХV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024» (27-29 березня 2024 р., м. Київ);
  • у виступі «Інклюзивна інфраструктура у забезпеченні безбар’єрності вищої освіти» на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Виклики та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України» (04-05 квітня 2024 р., м. Київ).

Семінар організований Інститутом вищої освіти НАПН України як виставковий захід, конференція –  Державним університетом інфраструктури та технологій (ДУІТ).

У семінарі взяли участь близько 80 учасників, у конференції – понад 200. Серед учасників заходів науковці ІВО НАПН України; викладачі ДУІТу та інших закладів вищої освіти; здобувачі вищої освіти ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії.

Метою проведення заходів було обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем розвитку інноваційної та інклюзивної інфраструктури українських університетів в умовах війни та повоєнного відновлення України з урахуванням кращого європейського досвіду та положень Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, які стосуються забезпечення фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної та громадянської, освітньої та економічної безбар’єрності, а також особливостей їх реалізації у системі вищої освіти України.

10 Переглядів

Науково-практичний семінар «Штучний інтелект: філософські аспекти, ризики та переваги використання в освітній сфері та вплив на ринок праці в умовах війни та післявоєнного відновлення»

Наукові співробітнику Інституту вищої освіти НАПН України  Юрій Скиба,  Леся Червона,  Ольга  Ярошенко,  Олена Отич, Володимир Ковтунець та Олександр Жабенко взяли участь у науково-практичному семінарі  «Штучний інтелект: філософські аспекти, ризики та переваги використання в освітній сфері та вплив на ринок праці в умовах війни та післявоєнного відновлення», який відбувся 29 березня 2024 року.

Семінар організовано відділом взаємодії вищої освіти та ринку праці Інституту вищої освіти НАПН України, в рамках виконання наукового дослідження відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці на тему: «Теоретичні основи і механізми взаємодії вищої освіти та ринку праці в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України»; в рамках Угод про співпрацю Інституту вищої освіти НАПН України з Херсонським державним університетом та Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Мета семінару:

  • ознайомлення учасників з філософськими аспектами штучного інтелекту;
  • аналіз ризиків та переваг використання ШІ в освітній сфері;
  • оцінити вплив ШІ на ринок праці в умовах війни та післявоєнного відновлення;
  • обмін міркуваннями стосовно впливу ШІ на взаємодію вищої освіти та ринку праці.

Сергій Костючков (доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та соціальної роботи Херсонського державного університету) виступив з доповіддю: «Філософські обертони штучного інтелекту: нитка Аріадни або Троянський кінь?».

В  дискусії взяли участь: Юрій Скиба, Леся Червона, Ольга  Ярошенко,  Олена Отич, Володимир Ковтунець, Олександр Жабенко від Інституту вищої освіти НАПН України; Наталія Лакуша від Київського національного університету будівництва і архітектури та Сергій Костючков від Херсонського державного університету.

14 Переглядів

Виступ на V Всеукраїнській науково-практичній конференції 27 березня 2024 р.

Вчені Інституту вищої освіти НАПН України Олена Отич і Михайло Бойченко взяли участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна наука і освіта в умовах війни рф проти України та сучасних цивілізаційних викликів», яка відбулася 27 березня 2024 р., у межах ХV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024».

Конференція організована Національною академією педагогічних наук України  спільно з Національною академією наук України та Всеукраїнською газетою «Освіта і суспільство».

У конференції взяли участь понад 200 учасників, серед яких науковці Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України; представники департаментів та управлінь освіти; викладачі закладів вищої, післядипломної, загальної середньої і позашкільної освіти; представники адміністрації освітніх закладів, психологи, соціальні педагоги; аспіранти, докторанти, здобувачі вищої освіти.

Метою проведення конференції було обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем розвитку українського суспільства, зокрема науки і освіти в умовах війни рф проти України; розвитку українського соціуму на принципах свободи, рівності, поваги до людської гідності, дотримання прав людини і верховенства права; проблем розвитку обдарованих дітей і юні в умовах боротьби за незалежність і цілісність України.

→ Докладніше

5 Переглядів

25 березня 2024 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:
– результатів роботи аспірантів і докторантів за перше півріччя 2023–2024 навчального року;
– звітування Ради молодих вчених Інституту про роботу в 2023 році;
– схвалення:
плану роботи Ради молодих вчених на 2024 рік;
змін до Тематичного плану наукових досліджень Інституту за тематикою НАПН України на 2024 рік.
За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

15 Переглядів

Виступ на Міжнародній  науково-практичній конференції

Заступник директора з наукової роботи  Інституту вищої освіти НАПН України Юрій Скиба взяв участь у роботі XV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я, і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту», яка відбулася 21-22 березня 2024 р.
Конференція організована  Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова (факультет фізичного виховання,  спорту і здоров’я).
У конференції взяло участь близько 200 учасників з 9 країн (Іспанії,  Польщі, Словаччини, Латвії, Узбекистану, України та ін.).
Метою проведення конференції було обговорення актуальних наукових проблем і перспектив розвитку фізичного виховання, спорту та  здоров’я та підготовки кадрів.
На пленарному засіданні Юрій Скиба виступив з доповіддю «Відповідність soft skills бакалаврів фізичної культури та спорту за спеціалізацією «Фізкультурно-спортивна реабілітація» потребам ринку праці».
У рамках наукової дискусії, до якої активно долучилися учасники конференції, обговорювалися питання впровадження інноваційних технологій у підготовку фахівців фізичної культури, спорту та здоров’я; застосування сучасних технологій фізичної рекреації та масового спорту; перспективні  напрями розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, оздоровчого фітнесу та фізичної реабілітації.

10 Переглядів

Звіт директора Інституту вищої освіти НАПН України за 2023 рік.

18 березня 2024 року на Загальних зборах наукових працівників Інституту вищої освіти НАПН України заслухано звіт Ірини ДРАЧ про діяльність на посаді директора Інституту за 2023 рік.

У виступі Ірина ДРАЧ, доктор педагогічних наук, професор акцентувала увагу на пріоритетних напрямах діяльності на посаді директора Інституту; охарактеризувала кадровий склад Інституту; відзначила дії Інституту щодо підтримки ЗСУ та колег під час воєнного стану; охарактеризувала основні результати наукової, експертної, освітньої, міжнародної та видавничої діяльності Інституту, наукових стажувань співробітників Інституту; проаналізувала показники публікаційної активності наукових співробітників у контексті вимог до атестації наукової установи; відзначила стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення Інституту. У виступі окремо було звернено увагу на стратегічні завдання Інституту на 2024 рік.

В обговоренні звіту взяли участь Ірина Регейло, д.п.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу дослідницької діяльності університетів; Ольга Ярошенко, д.н.н., професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці; Світлана Калашнікова, д.п.н., професор, радник при дирекції Інституту.

Звіт директора Ірини Драч одностайно схвалено та високо оцінено науковим колективом Інституту.

18 Переглядів

Євген Чикаленко – державник, аграрій, меценат, який вчив любити Україну до глибини власної кишені

У рамках  плану заходів НАПН України з реалізації Концепції громадянської освіти в Україні на 2024-2030 рр. в Інституті вищої освіти НАПН України відбувся культурно-просвітницький захід на тему «Євген Чикаленко – державник, аграрій, меценат, який вчив любити Україну до глибини власної кишені», котрий презентувала Анжела Савченко, директорка туристичної агенції «Київські фрески», гідеса Україною, менеджерка по розробці проєктів з культурної спадщини Громадської організації «Центр підтримки громадської активності «Крила»», незалежна дослідниця локальної історії.

Учасники культурно-просвітницького заходу познайомилися з маловідомою постаттю Євгена Харлампійовича Чикаленка (1861-1929 рр.): умовами та обставинами формування його україноцентричної ідентичності у дитячі та юнацькі роки; тяжінням до громадської діяльності; початком ведення власного господарства на Херсонщині та упровадженням новітньої технології обробітку землі «чорний пар» і обставинами друку видання «Чорний пар і сівозмін» – української книги, що була рекомендована до використання в освітніх закладах відповідного профілю; ініціюванням та фінансуванням меценатом видання газет «Рада», «Нова Рада» та інших проєктів на підтримку українських письменників і митців; останніми роками життя в Україні й еміграції та активну участь Євгена Харлампійовича у діяльності Української господарської академії в Подебрадах (Чехословаччина); історичним забуттям його імені та поверненням до українського сьогодення через століття.

Виступ був емоційно насиченим, викликав позитивні враження, зацікавленість і  жвавий інтерес у наукових працівників Інституту.

З онлайн-версією заходу можна познайомитися за покликанням www.youtube.com/watch?v=qosrL6QC4Nw

16 Переглядів

Культурно-просвітницький захід

18.03.2024 року о 10.30 в рамках  плану заходів НАПН України з реалізації Концепції громадянської освіти в Україні на 2024-2030 рр. в Інституті вищої освіти НАПН України відбудеться культурно-просвітницький захід на тему:

«Євген Чикаленко – державник, аграрій, меценат, який вчив любити Україну до глибини власної кишені»

Мета заходу: знайомство з маловідомою постаттю Євгена Чикаленка і його внеском – фінансовим, культурним, громадським, освітнім у будівництво держави України і формування української нації.

Зміст заходу:
– українська ідентичність малого Євгена Чикаленка;
– роки навчання, малі мрії про великі справи;
– навернення до українства, членство у «Громаді»;
– «Чорний пар і сівозмін» – українська книга, що «зійшла» посеред мовних заборон і була рекомендована до використання в освітніх закладах;
– газета «Рада» і хліб херсонських степів;
– діти Чикаленків;
– проєкти Євгена Чикаленка на підтримку українських письменників і митців;
– Товариство Українських Поступовців, Центральна Рада, запрошення «на булаву»;
– еміграція,  переїзд до Чехословаччини та діяльність в Українській господарській академії в Подебрадах;
– останні роки життя (смерть, забуття) і повернення через століття.
Лекторка – Анжела Савченко – директорка туристичної агенції «Київські фрески», гід Україною, менеджер по розробці проєктів з культурної спадщини ГО ЦПГА  «Крила».

Захід відбудеться в змішаному режимі підключення за покликанням:

https://us02web.zoom.us/j/81089362420?pwd=aHRiOENsS3BjN0gvSFMvTUNlZE10dz09
Ідентифікатор конференції: 810 8936 2420
Код доступу: 173091

Контактна  особа  – Алла Гаврилюк, ПНС відділу соціальних та інституційних трансформацій у сфері вищої освіти
тел. 067 500 66-92

11 Переглядів

Неформальна бесіда з науковим співробітником Центру підвищення кваліфікації НПП Байройтського університету

Катерина Трима, старший науковий співробітник відділу взаємодії університетів та суспільства, гостьовий дослідник у Байройтському університеті (Німеччина) провела інтерв’ю з пані Anja Hager, науковим співробітником Центру підвищення кваліфікації НПП Байройтського університету (Zentrum für Hochschullehre (ZHL), Bayreuth Universität). Предметом обговорення були діяльність Центру з підвищення кваліфікації, форми та методи роботи, підтримка та консультування академічного персоналу університету.

Відео запис інтерв’ю: https://youtu.be/oy3ecJVRwP0