×

Події

87 Переглядів

Повоєнне відновлення України: погляд із Зальцбурга

11-15 липня 2022 року у м. Зальцбург, Австрія за участі представників громадянського суспільства, засобів масової інформації, академічної спільноти України тривало обговорення стратегій та ролей громадянського суспільства під час війни, його внеску у перемогу та повоєнне відновлення України в умовах невизначеного, складного майбутнього.

Один з найстаріших аналітичних центрів Європи – Salzburg Global Seminar (https://www.salzburgglobal.org) –  зібрав  не семінарі «Комунікація та підтримка українського громадянського суспільства під час війни» (Connecting and Supporting Ukrainian Civil Society in Time of War) понад 50 українських громадян, близько двох десятків американських та європейських експертів  для обміну думками, пошуку рішень, налагодження контактів задля більш активної та ефективної взаємодії.

За результатами обговорень було ухвалено «Зальцбурзьку заяву представників громадянського суспільства України», яка визначає пріоритетні напрями діяльності громадянського суспільства,  закликає різні соціальні групи до взаємодії та діалогу, надає рекомендації з подолання травм війни, розвитку освіти і культури, підтримки громад  на окупованих та деокупованих територіях.

На найближчі кілька місяців Зальцбурзька заява може стати дороговказом не тільки для громадянського суспільства України, але й для представників та лідерів інших вітчизняних спільнот: освітян, науковців, управлінців, бізнесу, оскільки торкається суспільно важливих питань української ідентичності, національної консолідації, соціальної згуртованості, демократії, справедливості, інклюзивності.

Текст Зальцбурзької заяви представників громадянського суспільства України: англійською мовою;  українською мовою

О. Оржель
учасник Ukraine Civil Society Programme
головний науковий співробітник
відділу взаємодії університетів і суспільства
Інститут вищої освіти НАПН України

57 Переглядів

Міжнародна конференція “A cultural relations response to the war in Ukraine”

1 липня 2022 р. Радник при дирекції Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова взяла участь у міжнародній конференції “A cultural relations response to the war in Ukraine”, що відбулася в Лондоні за ініціативи Британської Ради, участі українських і британських експертів. Під час свого виступу в рамках робочої групи “Вища освіта, наука та дослідження” С. Калашнікова наголосила на ролі університетів у післявоєнному відновленні України та до пріоритетів україно-британської співпраці за цим напрямом віднесла наступні – згуртування суспільства та розбудова довіри; civic university та залучення громади; об’єднання університетів і управління змінами; university leadership transition та trust-based university governance.

62 Переглядів

Про проходження стажування професорів кафедри парламентаризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. Голубь та І. Плотницької

З 24 лютого 2022 р. по 24 червня 2022 р. професори кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія Голубь, доктор наук з державного управління, професор та Інна Плотницька, кандидат філологічних наук, професор проходили стажування в Інституті вищої освіти НАПН України, результати якого розглянуто 04 липня 2022 р. на засіданні Вченій раді Інституту вищої освіти НАПН України.

Валерія Голубь та Інна Плотницька відмітили інноваційність та високий рівень наукових праць співробітників Інституту. Особливий інтерес у доповідачів викликали монографії та аналітичні матеріали, в яких висвітлені глобальні інституційні трансформації у сфері вищої освіти, трансформативні та комунікаційні стратегії вищої освіти, проблеми забезпечення якості вищої освіти, розвиток науково-педагогічного потенціалу університетів в контексті євроінтеграції. За результатами стажування оновлено зміст навчальних дисциплін «Парламентаризм у системі публічного управління», «Методика викладання у вищій школі», «Стратегічний менеджмент у публічному управлінні» за освітньо-науковою програмою «Парламентаризм і парламентська діяльність» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти; доповнено список рекомендованих джерел науковою та методичною продукцією, підготовленою співробітниками Інституту вищої освіти НАПН України.

72 Переглядів

Про проходження стажування професора кафедри парламентаризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л. Даниленко

З 24 лютого 2022 р. по 24 червня 2022 р. професор кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лідія Даниленко, доктор педагогічних наук, професор стажувалася в Інституті вищої освіти НАПН України.
За період стажування Лідія Даниленко ознайомилася з роботою відділів та найвагомішими науковими результатами співробітників Інституту вищої освіти НАПН України. Особливу увагу приділила дослідженню ««Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»» (2021), (В. Луговий, О. Петроє, І. Драч та ін.) та монографіям «Феномен університету в контексті «суспільства знань» (В. Андрущенко, І. Предборська, Є. Пінчук, І. Степаненко та ін.), «Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції» (І. Драч, С. Калашнікова, О. Паламарчук, В. Рябченко, Л. Червона).
Результати наукових досліджень співробітників Інституту вищої освіти НАПН України імплементовані Лідією Даниленко у зміст навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» освітньо-наукової програми «Парламентаризм і парламентська діяльність» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

77 Переглядів

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ для вступників до аспірантури

21.06.2022 р. з 14.00 до 15.00 год в Інституті вищої освіти НАПН України, в онлайн форматі, відбудеться День відкритих дверей для вступників до аспірантури. за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-наукові програми “Викладання і навчання у вищій освіті” та “Політика і лідерство у вищій освіті”.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/QgSeJ4FN5Z5TxFgU7

125 Переглядів

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 2022 році:

прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізаціями:

  • «Політика і лідерство у вищій освіті»; сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2106;
  • «Викладання і навчання у вищій освіті»; сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2109 (→докладніше);

прийом до докторантури за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (→докладніше)

62 Переглядів

7.07.2022 р. — International Contact Webinar: Supporting Ukraine in Higher Education.

Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Міністерством освіти та науки України, European Association for International EducationGerman-Ukrainian Academic SocietyLeibniz University Hannover та Erasmus Student Network Ukraine у співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні та Національними Еразмус+ Агентствами країн-членів Програми запрошують взяти участь в International Contact Webinar: Supporting Ukraine in Higher Education, який відбудеться 7 липня 2022 р. (на платформі Zoom) з метою налагодження та посилення співпрацю між українськими та європейськими університетами.
Цільова аудиторія: представники відділів міжнародної співпраці, Еразмус+ координатори, викладачі та працівники університетів.
Мова: англійська (переклад не забезпечується).
Реєстрація обов’язкова. Форма для участі.
Інформаційний лист. 
Докладніше на сайті Національний Еразмус+ офіс в Україні

205 Переглядів

Опубліковано матеріали за результатами Конференції «Публічне управління та адміністрування в умовах війни та поствоєнний період в Україні», яка відбулася 15-28 квітня 2022 року.

Інститут вищої освіти НАПН України виступив одним серед ініціаторів та співорганізаторів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування в умовах війни та поствоєнний період в Україні», яка відбулася з 15 по 28 квітня 2022 року.

Цією конференцією українська наукова спільнота посилює свій Науковий  фронт протидії російській агресії, розкриває підходи до формування публічно управлінських рішень в умовах війни та пропонує напрями модернізаційної  стратегії післявоєнної відбудови нашої держави.

Метою конференції було визначено наукове обґрунтування підходів і  конкретних пропозицій щодо розв’язання проблем публічного управління та  адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період.

У конференції взяли участь близько 400 осіб з 18-ти регіонів України, з яких  понад 200 мають науковий ступінь, у тому числі більше 120 осіб є докторами наук,  докторами філософії та кандидатами наук в галузі знань публічного управління та  адміністрування.  Усі учасники конференції були одностайні в тому, що вироблення стратегії  післявоєнного розвитку України, модернізації її системи публічного управління та  адміністрування потрібно здійснювати публічно із залученням усіх заінтересованих  сторін, що забезпечить ще більшу згуртованість українського суспільства як  ключового чинника післявоєнної модернізації всіх сфер життєдіяльності України.

За результатами конференції опубліковано збірник матеріалів, який містить Резолюцію Конференції та три томи тез доповідей та виступів учасників.

Том-І містить тези доповідей, подані на секції 1-3: «Публічно-управлінський потенціал перемоги України в інформаційно-смисловій війні проти РФ»; «Безпекові аспекти вітчизняного публічного управління та адміністрування»; «Забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку регіонів та територіальних громад в Україні».

Том-ІI містить тези доповідей, подані на секції 4-6: «Економічне врядування України в умовах війни та в поствоєнний період»; «Гуманітарні та наукові детермінанти розвитку України в умовах війни та в поствоєнний період «; «Публічне управління у сфері освіти в умовах війни та в поствоєнний період».

У Томі-ІІІ розміщено тези доповідей, поданих на секції 7-9: «Соціально-культурні та психологічні аспекти публічного управління та адміністрування в умовах війни та у поствоєнний період»; «Забезпечення єдності громадянського суспільства та політико-управлінської еліти в умовах війни та у поствоєнний період»; «Сьогоднішні завдання модернізації України».

Для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків та практиків публічного управління, психологів, а також усіх, хто цікавиться особливостями публічного управління та адміністрування в умовах війни та у поствоєнний період.

79 Переглядів

Науковець Інституту здійснила віртуальний візит до Північно-Західного університету (Northwestern University), США.

З 31 травня по 14 червня 2022 р. відбувся віртуальний візит доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України Олександри Бородієнко, провідного наукового співробітника відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України до Північно-Західного університету (Northwestern University), США. Де відбулися зустрічі з колективами та провідними професорами: Інституту дизайну Сігал (Sigal Design Institute) – Брюсом Акерманом; Навчально-викладацького семінару з фізики та астрономії (Physics and Astronomy Learning and Teaching Seminar) – Бенетом Голдбергом, Центру оцінювання програм (Program Evaluation Core) – Денісом Дрейном.
Під час візиту Олександра Бородієнко презентувала результати наукового дослідження на тему “Розвиток університетської освіти Західного регіону України у післявоєнний час” (автори дослідження: М. Барановський, О. Бородієнко, І. Драч, О. Петроє) та провела серію лекцій для співробітників Північно-Західного університету (Northwestern University), США.
Звіт за результатами візиту.

73 Переглядів

Завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти М.Дебич виступила опонентом на онлайн захисті дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в університеті в Салерно (Італія).

08 червня 2022 року завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти Марія Дебич, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с. виступила в м. Салерно (Італія) опонентом на онлайн захисті дисертації Ірини Сікорської на тему «Claiming the intercultural dimension of interationalization of higher education: a comparative study in Italy and Ukraine» представлену на здобуття ступеня доктор філософії.