×
367 Переглядів

Проєкт ЄС Еразмус+ “Посилення співпраці між університетами і громадами” / Project EU Erasmus+ “Universities-Communities: strengthening cooperation” (UNICOM) (2023-2027)

Університети – Громади: посилення співпраці

­

Тривалість проєкту: 4 роки (01.02.2023 – 31.01.2027)
Програма фінансування ЄС: Erasmus+: КА2 CBHE
Фінансування: 988,435.00 €вро

Загальна мета:

підвищити соціальну роль університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні.

Конкретизовані цілі:

 • розробити та обговорити національну політику щодо посилення третьої місії університетів і співпраці між університетами (індикатори: аналітичний документ; дорожня карта, національні рекомендації, опубліковане дослідження);
 • розробити типові стратегії взаємодії  між університетами та громадами на основі їхніх потреб, спрямовані на підвищення громадянської активності та залучення громадян на основі принципів рівності, солідарності, недискримінації та інклюзії, а також пілотувати їх у закладах вищої освіти й залучених громадах (індикатори: 7 центрів співпраці українських університетів з громадами щодо їх соціальної відповідальності та стратегій розвитку університетів;
 • розвивати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадою на основі європейського досвіду та практик у сфері інклюзії та гендерної рівності, кібербезпеки та цифровізації, екології та громадянської освіти тощо (індикатори: програма розширення можливостей громади), 3 хакатони, 2 волонтерські програми);
 • підвищити соціальну відповідальність та залученість університетів до громад через підвищення їх спроможності у сфері розвитку громад та місцевого лідерства (індикатори: спільні звіти про потреби громад та їхні очікування від співпраці з закладами вищої освіти);
 • підсилювати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадами на основі європейського досвіду та практики (індикатори: обмін дослідницькою діяльністю/обмін досвідом під час візитів до європейських та внутрішніх (українських) партнерів задля обміну досвідом та співпраці; кількість учасників в заходах проєкту та під час мобільності, навчальні програми та відповідні навчальні матеріали для навчального компоненту проєкту, майбутній саміт);
 • забезпечити якісну реалізацію проєкту відповідно до найкращих європейських практик щодо змісту навчання та управління проєктом;
 • забезпечити належну співпрацю між партнерськими інституціями, цільовими групами та зацікавленими сторонами з метою своєчасної реалізації проєкту та вчасного звітування перед європейськими та національними органами влади;

­

Консорціум проєкту

З країн програми:

З країни – партнера (Україна):

Контакти

Олена Оржель
o.orzhel@ihed.org.ua

Наталія Шофолова
n.shofolova@ihed.org.ua

­

Новини проєкту

Міжнародна конференція «Університет та інклюзія»
Узагальнюючим дисемінаційним заходом першого року проєкту UNICOM стала міжнародна конференція «Університет та інклюзія», організаторами якої стала Fondazione Sicurezza e Liberta у Римі (Італійська Республіка) 14 та 15 грудня 2023 року.
Учасники конференції представили результати досліджень щодо ролі університетів та асоціацій з європейського співробітництва, особливостей їх взаємодії з громадами та стейкголдерами, а також імплементації закордонного досвіду в роботу університетів з громадами.
Завдяки змішаному формату проведення конференції, онлайн учасники мали можливість долучатись до жвавої дискусії та поділитися власним досвідом імплементації проєкту впродовж року та взяти участь в обговоренні нагальних проблем. Експертний досвід від європейських та українських партнерів щодо третьої місії університетів, діяльності університетів в інклюзивному просторі, взаємної інтеграції переміщених студентів, викладачів та приймаючої громади, перспективи співпраці в Європейському просторі вищої освіти є суттєвим напрацюванням проєкту для соціально-економічного розвитку України.
Інститут вищої освіти НАПН України був представлений презентаціями Олени Оржель (Третя місія очима внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів: результати впровадження проєкту UNICOM) та Наталії Шофолової (Фінансова інклюзія у вищій освіті: підходи та кроки впровадження).

Більше про конференцію https://unicom.community/news/
Програма
Фото

Навчальний візит до Лундського університету (Швеція ) 6-9 листопада 2023 року
Значним внеском у розуміння ролі університетів у розвиток громади та суспільства запам’ятається учасникам українських проєктних команд проєкту UNICOM навчальний візит до Лундського університету (Швеція ) 6-9 листопада 2023 року.
Учасники візиту від Інституту вищої освіти Ольга Петроє та Наталія Шофолова ознайомились з найцікавішими кейсами та проєктами взаємодії університету та громади, що ініціює Університет Лунду в рамках третьої місії не лише для громади Лунду, а усієї країни.
Проєктні менеджери від Університету Лунду Анамарія Дутчеак Сегестен (Anamaria Dutceac Segesten) та Ніклас Бернсанд (Niklas Bernsand) привітали команди партнерів та ознайомили з науковими дослідженнями, відмітивши визначну роль Університету в соціально-економічному розвитку країни. На важливості кооперації університету з громадою наголошували всі спікери.
Патрік Ріден (Patrik Rydén) – проєктний менеджер офісу з кооперації, розповів про плідну працю з кооперації та відзначив про необхідність залучення зовнішніх стейкголдерів для підвищення ефективності третьої місії та її відповідності запиту громади.
Завдяки здобуткам HumTank, що об’єднала 14 університетів Швеції та створена для дослідження тем гуманізму, розвиток громад на національному рівні сягнув нових висот і за свідченням голови HumTank Ловіси Бреннштедт (Lovisa Brännstedt) зробив голос університетів потужним під час прийняття важливих для громад рішень.
Впродовж тематики Майкл Босетта (Michael Bossetta) – дослідник з медіа та комунікацій, -розповів про переваги університетського подкасту як одного із сучасних інструментів комунікації з громадою та донесення новітніх знань. Жвава доповідь спікера надихнула українських учасників на ідею створення подкасту проєкту з метою дисемінації власного досвіду та найкращих світових практик.
Підтвердженням раціональності даної ідеї стала доповідь прес-офіцера Ульріки Оредссон (Ulrika Oredsson), яка розповіла про існуючі мережі комунікації Університету, їх роль в залученні інвестицій на підтримку досліджень та їх просування аж до висування кандидатур на Нобелівську премію. 2023 став роком визнання плідної 30-ти річної роботи Енн Л’Хіл’є в області фізики та приніс їй Нобелівську премію та затвердив за Лундським Університетом статус потужного дослідницького університету.
За роки заснування починаючи з 1666, з університету вийшли лауреат медалі Філдса, прем’єр-міністри, десятки бізнес-лідерів, а також численні новатори та дослідники на користь розвитку суспільства. Існування давньої традиції інновацій та їх поєднання з мистецтвом та наукою підтверджують існуючі в Університеті музеї, до яких завітали і українські делегати.
Вивчення досвіду університету креативно узагальнила Анамарія Дутчеак Сегестен (Anamaria Dutceac Segesten) координаторка проєкту UNICOM в Лундському університеті та доцент кафедри європейських студій та стратегічних комунікацій. В роботі в командах українські учасники проєкту запропонували проєктній команді Університету Лунду теми для наступного опрацювання. Тож, наступний візит до Швеції в рамках проєктних тренінгів має відкрити не лише нові сторінки історії та культури Скандинавської країни, а й допомогти в розробці власних стратегій взаємодії університету і громад в Україні.
План навчального візиту
Фото 1, 2, 3, 4

Від національної політики Німеччини до університетського досвіду реалізації третьої місії університетів
Навчальний візит до Професійної вищої школи середнього бізнесу в місті Білефельд було організовано в змішаному форматі, що дало можливість більшій кількості представників проєктних команд вивчити протягом чотирьох днів (16-19 жовтня 2023) інноваційний досвід реалізації третьої місії університетів Німеччини.
Програма була насичена візитами в інноваційні локації та інтерактивними воркшопами, що супроводжувались палкими дискусіями між учасниками проєктних команд.
Вражаючим став візит до кампусу Лемго (Lemgo Campus), де об’єдналисьпрофесійно-технічні коледжі, університети,  виробничі компанії, винахідники. Сучасні будівлі містечка містять простори для співпраці, інновацій, набуття навичок і вмінь, випробувань, пілотування технологій, творчості та самореалізації.
Інформація, представлена в презентаціях концепту відкритого інноваційного міста та ініціатив цифрової взаємодії університетів з громадянським суспільством, стане в нагоді під час відбудови промислового комплексу України і зараз для збереження людського капіталу країни і згуртованості суспільства.
За допомогою професора Ральфа Трейдела (Rulf Treidel) та доктора Мірко Петерсона (Mirko Petersen) команди українських університетів, в тому числі онлайн, в рамках воркшопу «Місто відкритих інновацій» отримали нові ідеї та інсайти для подальшого розвитку третьої місії університетів на містах.
Після повернення проєктні команди проведуть серію зустрічей з фокус групами на містах з метою визначення як університети України та їх основні стейкголдери розуміють та готові розвивати третю місію університетів.
Фото 1, 2, 3, 4

Третя місія Чеського університету природничих наук в Празі
02-06 жовтня 2023 року партнери проєкту UNICOM отримали можливість ознайомитись та перейняти досвід реалізації третьої місії Чеським університетом природничих наук у Празі.
Навчальний візит організовано факультетом тропічних сільськогосподарських наук, координував роботу доцент та лідер дослідницької групи Біогаз Гинек Рубік (Hynek Roubík), який висвітлив основні положення з Національної стратегії розвитку третьої місії закладів вищої освіти та ознайомив з найкращими практиками взаємодії Європейських закладів вищої освіти з розвитку третьої місії на прикладі Чеського університету природничих наук в Празі.
Завдяки дослідниці Стейсі Деніс Гамонд (Stacy Denise Hammond) учасники мали нагоду опрацювати шляхи посилення третьої місії університетів спираючись на активну комунікацію з громадою.
В результаті плідної роботи під час практичних сесій за цілями сталого розвитку в сфері енергетики, економіки та екології, учасники мали можливість опрацювати поточні виклики та можливості забезпечення продовольчої безпеки в Україні в поточному та прогнозованому періоді.
Фото 1, 2, 3

18 вересня наукові співробітники Інституту вищої освіти НАПН України зібрались для обговорення стану реалізації третьої – соціальної – місії.
Захід проходив  в рамках проєкту «UNICOM: посилення співпраці університетів і громад» (https://ihed.org.ua/internationalization/project-unicom-ua/), зокрема виконання Робочого пакету № 1, що передбачав заповнення опитувальника щодо реалізації третьої місії закладами вищої освіти України. Проєктна команда UNICOM запросила колектив до обговорення соціальної відповідальності та соціальної місії Інституту.
Дискусія відбулась у невимушеній атмосфері і продемонструвала зацікавленість темою, наявність здобутків у реалізації соціальної місії Інститутом, а також певну специфіку, притаманну Інституту як науковій установі.
Проєктна команда UNICOM мала можливість більше розповісти про проєкт та дізнатись думку своїх колег щодо того, як вони бачать соціальну відповідальність та соціальну місію Інституту вищої освіти НАПН України.
Фото 1, 2, 3, 4, 5, 6

Навчальний візит до Університету Латвії­
Навчальний візит в Університет Латвії (м. Рига) 22-25 серпня 2023 виявився надзвичайно теплим та емоційно зворушливим, адже проходив в дні святкування Дня прапору та 32-ї річниці Незалежності України.
Ректор університету Індрікіс Муйжнієкс привітав команду Еразмус+ проєкту «Університети-Громади: посилення співпраці» та висловив свою підтримку українському народу, а також зацікавленість у подальшій співпраці в сфері удосконалення вищої освіти, наголосив на соціальній значущості проєкту UNICOM.
Про необхідність роботи з громадою та розвиток української вищої освіти в умовах війни розповідав Посол України в республіці Латвія Анатолій Куцевол, відзначивши видатність ролі університетів в підтримці зв’язків між Україною та Латвією.
Навчальний візит організовано Факультетом Бізнесу, Менеджменту та Економіки Університету Латвії. Завдяки досконалій організації заходів літньої школи менеджером проєкту в Університеті Латвії Байбою Шавріною учасники мали нагоду поспілкуватись під час воркшопів зі спікерами стосовно співпраці з соціальними партнерами в реалізації Третьої місії університету, системи та критеріїв оцінки Третьої місії, а також її акредитації.
Надзвичайно інформативною та змістовною була зустріч в Парламенті Латвії з заступником спікера та депутатом парламенту Латвії доктором З. Кальніня-Лукашевич.
В результаті плідної роботи всі учасники навчального візиту отримали неоціненні знання та враження щодо співпраці університету та соціальних партнерів. Механізм національного регулювання третьої місії університету Латвії за певних корегувань відповідно українських реалій може бути використаний університетами України.
Фото 1, 2, 3, 4

­Міжнародна літня школа в Італії: «Культурологічні дослідження та культурний діалог у міжкультурному середовищі з метою залучення громад»
Інтернаціональна команда Еразмус+ проєкту «Університети-Громади: посилення співпраці» під час літньої школи, що відбувалась у Генуї 24 – 28 липня 2023 року, ознайомилась з новими робочими інструментами з кращих європейських практик в сфері впровадження соціальної згуртованості та міжкультурного діалогу.
Літню школу організовано Факультетом педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія), Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова спільно з Українською асоціацією дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE), Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького.
Літня Школа проведена в змішаному форматі. До заходу долучилось понад 250 здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних спільнот та громадянського суспільства.
Учасники отримали нові робочі інструменти з кращих європейських практик в області впровадження соціальної згуртованості, міжкультурного діалогу, ідей соціальних інновацій та принципів залучення спільноти для сталого розвитку суспільства.
З вітальним словом виступили:
Гвідо Аморетті – директор ДІСФОР, Університет Генуї.
Володимир Лавриненко – проректор з міжнародної роботи УДУ імені Михайла Драгоманова
Наталія Фалько – ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького (онлайн).
Професор Марко Інверніцци, представив кращі практики управління третьою місією та її визначення та оцінку з огляду на сучасну діяльність університетів.
Програма, модераторами якої виступили професор Університету Генуї Діана Спулбер та Мар’я Нестерова, була насичена інтерактивним тренінгами з соціальної згуртованості викладачів та громади, дозволила побудувати діалог з укріплення згуртованості соціуму і розкриття потенціалу сталого розвитку громад та університетів.
В рамках роботи Літньої школи успішно реалізовані та висвітлені спікерами основні напрями:

 1. Сталий розвиток через третю місію: університети як ініціатори глобальних змін.
 2. Широка інклюзія та залучення спільнот.
 3. Європейські культурні студії та міжкультурні комунікації.
 4. Цінності ЄС: різноманітність у розвитку спільнот.
 5. Міжкультурний діалог, соціальна згуртованість та безпека спільнот.

Фото 1, 2, 3

Майстерня “Третя місія університетів: виклики та європейські перспективи” 10-12 липня 2023 року

У рамках реалізації проєкту Еразмус+ ЮНІКОМ 10-12 липня 2023 року відбудеться майстерня “Третя місія університетів: виклики та європейські перспективи” (онлайн формат).
Метою майстерні є обговорення кращих міжнародних і національних практик реалізації третьої місії університетів. Особливу увагу буде приділено візії третьої місії університетів як частини університетського життя, культури і стратегій забезпечення якості.
Захід відбуватиметься за підтримки Національного Еразмус+ Офісу в Україні.

Докладніше

 

Координаційна зустріч партнерів та Міжнародна конференція «Intercultural Education: Daily Life and Crisis Time», Department of Education Sciences University of Genoa, Італія (Disfor, UNIGE).

11-15 квітня 2023 року в Генуї відбулася координаційна зустріч партнерів Проєкту Еразмус+ “Посилення співпраці між університетами і громадами” / Project Erasmus+ “Universities-Communities: strengthening cooperation” (UNICOM) (2023-2027) та Міжнародна конференція «Міжкультурна освіта: щоденне життя та кризові часи», Факультет Педагогічних Наук Генуезького Університету, Італія (Disfor, UNIGE).

Координатор Проєкту Department of Education Sciences University of Genoa, Італія (UNIGE, https://disfor.unige.it/ ) гостинно зустрів партнерів проєкту з Міністерства освіти і науки України, університетів та установ з України, Німеччини, Латвії, Чехії та Швеції.

За 3 дні інтенсивної роботи учасники Проєкту ознайомились з Розвитком Національного агентства забезпечення якості вищої освіти Італії (AVA), італійським досвідом трансферу знань та забезпечення якості освіти, дізнались історію UNIGE та Department of Education Sciences (DisFor). Учасники Проєкту представили бачення та досвід своїх університетів щодо впровадження соціальної ролі та залучення громад. В процесі обговорення стратегії спільної роботи та досягнення цілей проєкту команда проєкту усвідомила, що в різних країнах та університетах існує різний підхід до розуміння «третьої» місії університетів: університети Італії та Швеції розглядають соціальну місію як застосування знань, здобутих у результаті досліджень, у виробництві та розв’язанні суспільних проблем, для латвійських та чеських університетів – це діяльність за межами університетських стін, пов’язана з бізнесом, громадами, школами, дитячими садочками. Кращі європейські практики у сфері вищої освіти допоможуть українським університетам виробити дієві рішення для підвищення їхньої соціальної ролі та третіх місій у сучасних українських реаліях на інституційному, національному та міжнародному рівнях для посилення їх спроможності спільно будувати краще майбутнє для громадян України.

Конференція продовжила дискусію учасників Проєкту Еразмус+ “Посилення співпраці між університетами і громадами” щодо соціальної місії університетів та міжкультурної освіти в звичайному житті та кризових ситуаціях. Насичений науковий діалог учасників з багатьох країн Європи був корисний для розуміння та вирішення проблем міжкультурної освіти, ринку праці та культурної різноманітності.

Програма координаційної зустрічі
Презентація
Програма конференції
Презентація
Фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

01.03.2023
Перша організаційна зустріч
Перша інформаційно-планувальна зустріч проекту відбулася 1 березня 2023 року.
Ця зустріч стала можливістю для всіх партнерів зустрітися один з одним, отримати інформацію про проект, цілі та очікувані результати, уточнити організаційні питання, звітність, фінансування та методи управління.
Фото 1, 2, 3