×

Події

1 Переглядів

Вересень 2016 р.September 2016

Події вересня 2016 року

8.09 – Дирекція (14.00)

8.09 – Нарада щодо реалізації освітньої програми “Політика і лідерство у вищій освіті” з підготовки докторів філософії (15.00)

22.09 – Міжнародний круглий стіл “Інтеграція вищої освіти та наукових досліджень задля підвищення якості вищої освіти”(9.30 – початок реєстрації) Національний Еразмус+ Офіс в Україні (Зал Президії НАПН України, вул. Січових Стрільців 52а) Програма

28.09 – Вступна сесія для аспірантів освітньої програми “Політика і лідерство у вищій освіті” з підготовки докторів філософії (10.00-14.00)

28.09 – Крулий стіл “Академічна свобода: актуальний сучасний принцип з довгоюісторією” (15.00). Реєстрація обов`язкова

26.09 – Засідання Вченої ради (14.00)September 8, 2016. – Directorate (14.00)

September 8, 2016. – Coordination Meeting on implementation of the PhD Programme “Policy and Leadership in Higher Education” (15.00)

September 26, 2016. – Session of the Academic board (14.00)

September 27, 2016. – Entry Session for PhD students of theProgramme “Policy and Leadership in Higher Education” (11.00-14.00).

September 28, 2016. – Round Table “Academic Freedom: an Ultra-Modern Principle with Old Roots” (15.00) Sign in

1 Переглядів

Липень – серпень 2016 рокуJuly – August 2016

Інститут вищої освіти НАПН України

Запрошуємо на нову освітню програму підготовки докторів філософії 
Спеціальність "Науки про освіту"
Спеціалізація "Політика та лідерство у вищій освіті"
Інформація
Аспірантура

Запрошуємо на навчання в докторантуру (програма підготовки докторів наук)
Спецільність "Науки про освіту"
Інформація
Докторантура

Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine invites to enter the new PhD Programme “Policy and Leadership in Higher Education”, specialty 011 Educational Sciences

Information 

Department of postgraduate and postdoctoral study 

Invites to enter the postdoctoral studies, specialty 011 Educational Sciences

Information

Department of postgraduate study

4 Переглядів

Червень 2016 р.June 2016

Події червня 2016 р.:

7-9 червня 2016 р. – Звітна наукова конференція “Наука і вища освіта” (програма).June 7-3, 2016. – Reporting Academic Conference of the Institute of Higher Education “Science and Higher Education (series of round-tables)

9 Переглядів

Тренінги для НМК

Тренінги для НМК, 19-26 квітня 2016 р. (джерела):

Роздатковий матеріал; Методичні рекомендації з розроблення стандартів вищої освіти

ESG; ISCED 2011; ISCED 2013

Закон України “Про вищу освіту“; Національна рамка кваліфікацій; Перелік галузей і спеціальностей

TUNINGQAA – UK;

Національний глосарій вищої освіти 2014

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні

ЄКТС довідник користувача

Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм 2015

Ю. Рашкевич: презентаціямонографія

Відеозапис тренінгу від 26 квітня 2016 р. (Педагогічна преса)

1 Переглядів

Конференції 2016 р.Conferences of 2016

15-16 квітня – IV Морозівські читання “Академічні свободи і автономія університетів” (сайт)

26-28 травня – Міжнародна наукова конференція “”Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні” (сайт)

1-3 червня – Звітна наукова конференція Інституту “Наука і вища освіта” (серія круглих столів)

Вересень – XV Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і доля нації”

Жовтень – ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Університет і лідерство”

Жовтень – VI Міжнародна науково-практична конференція “Ефективність організації економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України” (сайт)

Листопад – V Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”April 15-16, 2016. – IV Morozov’s readings “Academic freedoms and autonomy of universities”

May 26-28, 2016. – II International Conference “Creative Destruction: innovative practices in academic research and teaching” (Chernivtsi) (http://www.edu-trends.info/cher-ukraine-conference-2016/)

June 1-3, 2016. – Reporting Academic Conference of the Institute of Higher Education “Science and Higher Education (series of round-tables)

November 9, 2016. – ІІ International Academic-Practical Conference «University and Leadership»

November 28-29, 2016. – XV International Academic-Practical Conference «Education and Fate of the Nation»

November 23, 2016. – V International Academic-Practical Conference «European Integration of Higher Education of Ukraine in the Context of Bologna Process»(http://ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html)

1 Переглядів

Травень 2016 рокуMay 2016

3-7 травня 2016 р. – Координаційна зустріч за Проектом ELITE (м. Кунас, Литва)

10-11 травня 2016 р. – Модуль 1 Компоненту FLP Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України

16 травня 2016 р. – Дирекція (початок о 13.00)

20 травня 2016 р. – Щорічний науково-методичний семінар для молодих учених (у рамках Фестивалю науки) (початок о 11.00). Теми доповідейЗаявка на реєстрацію.

26-28 травня 2016 р. – ІІ Міжнародна конференція “Креативна деструкція” (м. Чернівці)

30 травня 2016 р. – Засідання Вченої ради Інституту (початок о 14.00)

31 травня 2016 р. – Засідання Спеціалізованої Вченої ради Д 26.456.01 (11.00; 14.00)May 3-7, 2016. – Coordination Meeting, Tempus project “ELITE” (Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) (http://ihed.org.ua/ua/diialnist/proekty.html)

May 10-11, 2016. – Future Leaders Programme, Module I, Ukraine Leadership Development Programme (http://ihed.org.ua/ua/diialnist/programa-z-rozvitku-liderstva.html)

May 16, 2016. – Directorate meeting.

May 20, 2016. – Annual academic and methodic seminar for young researchers (in terms of the Science Festival)

May 26-28, 2016. – II International Conference “Creative Destruction: innovative practices in academic research and teaching” (Chernivtsi) (http://www.edu-trends.info/cher-ukraine-conference-2016/)

May 30, 2016. – Session of the Academic board

May 31, 2016. – Session of the Specialized Academic board Д 26.456.01 (http://ihed.org.ua/ua/diialnist/spetsializovana-rada-filosofiia.html)

1 Переглядів

Квітень 2016 рокуApril 2016

6-7 квітня – Тренінг для координаторів Програми розвитку лідерського потенціалу України

15-16 квітня – IV Морозівські читання “Академічні свободи і автономія університетів”

18 квітня – Семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів (початок – 11.00). Доповідь “Педагогічний експеримент як метод дослідження”, Ярошенко О.Г (завантажити).

18 квітня – Атестація аспірантів, докторантів і здобувачів )початок – 14.00)

18 квітня – Засідання Вченої ради (початок – 14.00)

19-26 квітня – Тренінги “Методологія розроблення стандартів вищої освіти” для представників НМК (спільно з МОН України, Британською Радою в Україні, Альянсом USETI, Національною командою з реформування вищої освіти) (за окремим графіком та цільовими запрошеннями)April 6-7, 2016. – Training for University Team Coordinators, Ukraine Leadership Development Programme

April 15-16, 2016. – IV Morozov’s readings “Academic freedoms and autonomy of universities”

April 18, 2016. – Academic and methodical seminar for students of doctoral and postdoctoral programmes of the Institute. Report “Pedagogical experiment as aresearch method”, speaker: Olha Yaroshenko, head of the Department of Integration of education and science, IHE NAPSU.

April 18, 2016. – Certification of students of postgraduate and postdoctoral programmes

April 18, 2016. – Session of the Academic board

April 19-26, 2016. – Training “Methodology of developing standards of higher education” for members of Academic and Methodic Committee (with Ministry of Education and Science of Ukraine, British Council in Ukraine, USETI Alliance, the National Team of Higher Education Reform Experts)

References:

Handouts (__), Methodic Guidelines on Development of Standards of Higher Education (__)

ESG; ISCED 2011; ISCED 2013

Law of Ukraine “On Higher Education”, National Qualification FrameworkFields of Study and List of Specialties

TUNINGQAA – UK;

National Glossary of higher Education, 2014

ECTS User’s Guide

Methodic Guidelines on Development of Study Programmes, 2015

Ju. Rashkevych: Presentation, Monograph

Video record of the Training on 26th April, 2016

1 Переглядів

Березень 2016 рокуMarch 2016

2-4 березня 2016 р. – Центр розвитку, Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

24 березня 2016 р. – Засідання спецради Д 26.456.01

25 березня 2016 р. – Загальні збори НАПН України

28 березня 2016 р. – Семінар журналу “Філософія освіти” – “Масова культура, освіта та індивідуальність”

28 березня 2016 р. – Дирекція

28 березня 22016 р. – Атестація аспірантів і докторантів

31 березня 2016 р. – Вчена рада ІнститутуMarch 2-4, 2016. – Development Centre, Ukraine Leadership Development Programme

March 24, 2016. – Session of the Academic board Д 26.456.01

March 25, 2016. – The General Assembly of the NAES of Ukraine

March 28, 2016. – Seminar of the Journal “Philosophy of Education” – “Mass culture, education and individuality”

March 28, 2016. – Directorate meeting

March 28, 2016. – Certification of students of postgraduate and postdoctoral programmes

March 31, 2016. – Session of the Academic board

1 Переглядів

Лютий 2016 рокуFebruary 2016

9-10 лютого – Міжнародний семінар “Запровадження та підтримка академічних стандартів у вищій освіті” (за підтримки Британської Ради в Україні)

25 лютого – Вчена рада Інституту (14.30); Збори колективу (15.30)

25-26 лютого – Засідання спеціалізованої Вченої ради Д 26.456.01

22 лютого (11:00) – Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів Інституту. Тема: “Економічні відносини у сфері вищої освіти: проблеми та основні шляхи їх розв’язання”. Доповідач: Ю. М. Вітренко,  к.е.н., доцент, завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту.February 9-10, 2016. – International Seminar “Setting and Maintaining Academic Standards in Higher Education” (supported by British Council Ukraine)

February 25, 2016. – Session of the Academic board (14.30); the General Assembly of the personnel (15.30)

February 25-26, 2016. – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

1 Переглядів

Грудень 2015 рокуDecember 2015

8.12.2015 р. (11.00) – Семінар «Академічна англійська мова» (доповідачі – О. Боднарук, М. Дебич, О. Паламарчук)

11.12.2015 р. – Засідання Спецради К 26.053.11

14-17.12.2015 р. – Тренінг для експертів Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України

17.12.2015 р. (10.00) – Засідання Президії НАПН України

17.12.2015 р. (14.00) – Засідання Дирекції Інституту

17.12.2015 р. (15.00) – Засідання Вченої ради Інституту

21.12.2015 р. (14.00) – Тренінг з розроблення стандартів вищої освіти (спільно з МОН України, за підтримки Британської Ради в Україні, для представників ВНЗ) (за цільовим запрошенням)

22.12.2015 р. (11.00; 14.00) – Засідання Спецради Д 26.456.02

23.12.2015 р. (11.00) – Засідання Спецради Д 26.456.02

24.12.2015 р. (12.00) – Збори трудового колективу Інституту

24.12.2015 р. (14.00) – Засідання  Вченої ради Інституту

28.12.2015 р. (11.00; 14.00) – Засідання Спецради Д 26.456.01

29.12.2015 р. (11.00; 14.00) – Засідання Спецради Д 26.456.01December 8, 2015 (11.00) – Seminar on Academic English (Speakers – Bodnaruk, O., Debych, M., Palamarchuk, O.)

December 11,  2015. – Session of the Specialized academic board К 26.053.11

December 14-17, 2015. – Training for Experts Training for Trainers of Ukraine Higher Education Leadership Development Programme

December 17, 2015. (10.00) – Session of the Presidium of the NAES of Ukraine

December 17, 2015. (14.00) – Directorate meeting.

December 17, 2015. (15.00) – Session of the Academic board

December 21, 2015. (14.00) – Training on Developing Standards in Higher Education (in cooperation with Ministry of Education and Science od Ukraine,  supported by British Council Ukraine, for representatives from HEIs)

December 22, 2015. (11.00; 14.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.02

December 23, 2015. (11.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.02

December 24, 2015. (14.00) – Session of the Academic board

December 28, 2015. (11.00; 14.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

December 29, 2015. (11.00; 14.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01