×

Події

31 Переглядів

12 квітня 2023 р. відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін», Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, Україна (онлайн формат)

Конференція ініційована консорціумом партнерів Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (https://ihed.org.ua/internationalization/redu/) у складі: Інститут вищої освіти НАПН України, Маріупольський державний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Британська Рада в Україні. Партнерами в організації Конференції також є: Національний Еразмус+ офіс в Україні, Національна агенція Advance HE (Велика Британія).

Мета Конференції – обговорити проблеми та виклики, що є актуальними для університетів України в умовах нових реалій, спричинених військовою агресією та завданнями післявоєнного відновлення країни.

Докладніше на сторінці Проєкту

111 Переглядів

Дні відкритих дверей в Інституті вищої освіти НАПН України

13 та 20 квітня 2023 р. відбудуться «Дні відкритих дверей» (онлайн-формат) з презентацією освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Запрошуємо до участі науково-педагогічних та педагогічних працівників, випускників магістерських програм та усіх зацікавлених осіб.
Реєстрація учасників за посиланням: https://forms.gle/HSsjpKEp5X9gy7Ma8

Підключення до заходу 13 квітня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 13/04/2023
Ідентифікатор конференції: 847 2230 5994
Код доступу: 490627

Підключення до заходу 20 квітня 2023 р. (початок о 14 годині) за посиланням:
Zoom 20/04/2023
Ідентифікатор конференції: 830 5658 6910
Код доступу: 595907

 

13 Переглядів

Заступника директора з наукової роботи Юрія СКИБУ нагороджено медаллю НАПН України «Григорій Сковорода»

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, плідну наукову та науково-педагогічну діяльність та з нагоди ювілейної дати Юрія СКИБУ нагороджено медаллю НАПН України «Григорій Сковорода» .

Колектив Інституту вітає Юрія Скибу з високою відзнакою!

9 Переглядів

30 березня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

  • внесення змін до складу Вченої ради Інституту та присвоєння Жаннеті Талановій, доктору педагогічних наук, головному науковому співробітнику відділу забезпечення якості вищої освіти вченого звання професора;
  • створення в Інституті спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук;
  • Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту в 2023 році;
  • звіт про роботу Ради молодих вчених Інституту у 2019–2022 роках;
  • план роботи Ради молодих вчених на 2023 рік;
  • підготовка до ІІ Міжнародної конференції «Особистість, університет, суспільство: проблеми взаємодії та розвитку»;
  • внесення змін до складу редакційної колегії журналу «Філософія освіти. Philosophy of Education».

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповіді рішення.

18 Переглядів

Опубліковано тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку», яка відбулася 30 листопада 2022 р.

Мета Конференції — обговорення проблем та викликів, що є актуальними для університетів України в умовах нових реалій, спричинених військовою агресією та завданнями післявоєнного відновлення країни. Особливим акцентом Конференції є діяльність і розвиток переміщених університетів.

28 Переглядів

22-25 березня 2023 р. Тренінг «Стратегування у вищій освіті» (очний формат, с. Поляна)

У рамках виконання Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) відбувся тренінг «Стратегування у вищій освіті» (очний формат, с. Поляна) (Робота 2.4, 3.2)
Експерти Інституту вищої освіти НАПН України: Світлана Калашнікова, Олена Оржель, Наталія Шофолова
Запрошені експерти: Олена Юзькова, Тарас Добко, Євген Глібовицький, Валерія Міляєва
Тематика сесій:
1. Завдання Проєкту
2. Ключові параметри Стратегії
3. Цінності, що об’єднують
4. Оновлення бізнес-моделі. Управління змінами
5. Університет, який надихає. Культура служіння
6. Розширення горизонтів. Спроможність Університету
7. Комунікація з «людським обличчям»
8. Виклики реалізації Стратегії у часи кризи (психологічний аспект)
9. Прогромадський університет (Civic University): специфіка стратегій та ресурси
10. Стратегічна мапа
11. Розроблення технічного завдання для оновлення Стратегії розвитку Університету
Участь у тренінгу взяли 22 особи – управлінський персонал Маріупольського державного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Програма тренінгу

80 Переглядів

27 квітня 2023 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України” (онлайн).

Шановні колеги – науковці, аспіранти, докторанти, представники влади, бізнесу, громади!
Запрошуємо Вас до участі в роботі тематичної дискусійної панелі конференції з обговорення проблем та перспектив розвитку «Відкритої науки як чинника повоєнного відновлення та розбудови України як сильної європейської країни»  та пропонуємо  до 10 квітня 2023 р. заповнити електронну заявку учасника за посиланням https://forms.gle/qpZACprepWwwqfhS8, до якої прикріпити тези обсягом 200-250 слів.

За результатами роботи конференції планується публікація міжнародної колективної монографії (електронне видання), що буде рекомендована до друку вченою радою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Монографії буде присвоєно номер ISBN. Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 25 квітня 2023 року надіслати на електронну адресу оргкомітету economistori@ukr.net розділи монографії обсягом від 12 до 30 сторінок формату А4 (Шрифт – Тіmеs New Rоmаn, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Участь в конференції, публікація тез і розділів монографії є безкоштовними.
Більш детальна інформація про конференцію розміщена за посиланням: https://bit.ly/3Tj2Nok

Сподіваємось на Вашу участь.
Будемо також вдячні за поширення інформації про конференцію.
До зустрічі 27.04.2023 р. на тематичній дискусійній панелі «Відкрита наука як чинник повоєнного відновлення та розбудови України як сильної європейської країни».
Контактна особа з питань участі в роботі тематичної дискусійної панелі – Ольга Петроє,
тел. 050 552 62 99, e-mail: o.petroye@ihed.org.ua

13 Переглядів

9 березня 2023 року на Загальних зборах наукових працівників Інституту вищої освіти НАПН України заслухано звіт Ірини Драч про діяльність на посаді директора Інституту за 2022 рік.

І. Драч акцентувала увагу на орієнтирах діяльності на посаді директора Інституту; охарактеризувала дії у зв’язку з війною рф проти України (публічні заяви, підтримку ЗСУ та колег); проаналізувала показники публікаційної активності наукових працівників у контексті вимог до атестації наукової установи; охарактеризувала основні результати наукової, експертної, освітньої та міжнародної діяльності. Було також визначено основні завдання Інституту на 2023 рік. Після широкого обговорення звіту директора за участі першого віце-президента НАПН України В.І. Лугового, академіка-секретаря відділення вищої освіти НАПН України П.Ю. Сауха та співробітників Інституту звіт директора І. Драч одностайно схвалено.

23 Переглядів

Круглий стіл «Розвиток педагогічних ідей І. Зязюна у теорії і практиці сучасної освіти».

1 березня 2023 року Інститут вищої освіти НАПН України спільно з Товариством «Знання» України провели Круглий стіл «Розвиток педагогічних ідей І. Зязюна у теорії і практиці сучасної освіти».
У заході узяли участь науковці НАПН України, члени Товариства «Знання» України, керівники й викладачі закладів вищої та післядипломної освіти Києва, Полтави, Херсону, Львова, Черкас, Запоріжжя; педагогічні працівники авторських закладів загальної середньої освіти – учасників педагогічного експерименту з проблем педагогічної майстерності з Миколаєва, Опішні Полтавської обл., а також учні, колеги, соратники і друзі академіка Івана Зязюна. Модерувала круглий стіл О. Отич.

Засідання круглого столу розпочалося з привітання Президента НАПН України, Президента  Товариства «Знання» України академіка В. Кременя та виступів голови Правління Товариства «Знання» України члена-кореспондента НАПН України В. Кушерця і академіка-секретаря Відділення вищої освіти НАПН України П. Сауха. Вітальні слова передали учасникам заходу перший віце-президент НАПН України В. Луговий та ректор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка член-кореспондент НАПН України М. Гриньова.

У задушевній і водночас науково змістовній розмові поділилися своїми спогадами про академіка І. Зязюна екс-ректор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького А. Кузьмінський, голова Правління Київської організації Товариства «Знання» України В. Неволов, ректор Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського В. Зелюк, проректор з науково-методичної роботи Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О. Варецька, декан факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету М. Левченко.

Про сучасний стан упровадження та розвитку ідей педагогічної майстерності академіка І.Зязюна у Полтавському національному педагогічному університеті розповіли колишня і теперішня завідувачки кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна Н. Тарасевич і О. Жданова-Неділько, а також професори А. Ткаченко і В. Моргун.

Науковому осмисленню творчого доробку великого Майстра педагогічної дії та окресленню шляхів його подальшого філософського, психологічного та педагогічного дослідження були присвячені виступи професорів В. Рибалки, Т. Усатенко, Г. Васяновича, Е. Помиткіна, Н. Білик, М. Піддячого, доцента Н. Флегонтової, адміністратора Центру вільного спілкування «Діалог»  Товариства «Знання» України Л. Лавріненко.

До ювілейної дати академіка І. Зязюна Товариством «Знання» України у тісній співпраці з Інститутом Вищої освіти НАПН України підготовлено випуск Всеукраїнського громадсько-політичного і теоретичного журналу «Трибуна», присвячений видатному педагогу і філософу (https://znannya.org.ua/index.php/okremi-statti/4128-tribuna-2-2023).

Інститут вищої освіти НАПН України шанує пам’ять академіка І. Зязюна і робить свій вагомий внесок у розвиток ідей викладацької досконалості науково-педагогічних працівників вищої школи України.

https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2960/