×

Події

16 Переглядів

Виступи на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції

Вчені Інституту вищої освіти НАПН України Олена Отич і Михайло Бойченко виступи на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика», яка відбулася 14–16 лютого 2024 р.
Конференція організована Інститутом обдарованої дитини, Інститутом соціальної та політичної психології та Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.
У Конференції взяли участь близько 300 учасників, серед яких науковці Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України; представники департаментів та управлінь освіти; викладачі закладів вищої, післядипломної, загальної середньої і позашкільної освіти; представники адміністрації освітніх закладів, психологи, соціальні педагоги; аспіранти, докторанти, здобувачі вищої освіти.
Метою проведення Конференції було обговорення актуальних наукових і практичних проблем формування та розвитку лідерського потенціалу обдарованої особистості.

Запис пленарного засідання Конференції розміщено на платформі You Tube за посиланням

→ Докладніше

17 Переглядів

Сесія аспірантів ІІ року навчання ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті»

З 12 до 16 лютого 2024 року відбулась сесія для аспірантів освітньо-наукової програми «Політика і лідерство вищій освіті» другого року навчання. Під час заліково-екзаменаційної сесії аспіранти закріпили результати навчання з навчальних дисциплін «Лідерство у вищій освіті», «Іноземна мова та академічне письмо», «Викладання і навчання у вищій освіті». Аспіранти поділились враженням щодо їх участі в І-ій онлайн-школі «Цифрові технології в наукових дослідженнях», яка складалась з двох модулів. Сесія була насиченою за змістом та корисною для провадження індивідуальних досліджень аспірантів!

13 Переглядів

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Олени Гулько

14 лютого 2024 р. в Інституті вищої освіти НАПН України на засіданні разової спеціалізованої вченої ради, під головуванням д.п.н. Світлани Калашнікової, відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Олени ГУЛЬКО.

Під час проведення захисту відбулася цікава дискусія з питань, присвячених розвитку лідерських якостей у здобувачів вищої освіти у процесі здійснення студентського самоврядування.

Офіційні опоненти (д.п.н. Світлана Нестуля., к.п.н. Володимир Мороз) та рецензенти (д.п.н. Юрій Скиба, к.філос.н. Леся Червона) відзначили високий рівень теоретичної підготовки здобувачки, ґрунтовне володіння нею методологією наукового дослідження, що дало їй можливість одержати нові науково обґрунтовані теоретичні й експериментальні результати з проблеми розвитку лідерських якостей у здобувачів вищої освіти у процесі здійснення студентського самоврядування.

Вітаємо Олену ГУЛЬКО та її наукового керівника д.п.н. Ольгу Ярошенко з успішним захистом дисертації!

15 Переглядів

Сесія аспірантів І року навчання ОНП «Викладання і навчання у вищій освіті»

З 05 до 9 лютого 2024 р. в Інституті вищої освіти НАПН України відбулась сесія для аспірантів освітньо-наукової програми «Викладання і навчання у вищій освіті» першого року навчання. Під час залікової сесії аспіранти закріпили результати навчання з навчальних дисциплін «Філософія освіти та методологія освітніх досліджень», «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій освіті», «Політика і врядування у вищій освіті», «Організація освітнього процесу у вищій освіті України». Аспіранти отримали рекомендації провідних науковців щодо організації власної освітньої траєкторії навчання та досліджень задля розвитку загальних та фахових компетентностей. Сесія була наповнена змістовною взаємодією викладачів та аспірантів на засадах довіри та поваги.

27 Переглядів

Звітна наукова конференція Інституту вищої освіти НАПН України відбулася 01-02 лютого 2024 р. (у змішаному форматі)

Мета конференція – оприлюднення результатів наукових досліджень отриманих науковими співробітниками у 2023 році. У роботі конференції взяли участь 28 осіб.
З вітальним словом виступила  Ірина Драч, директор Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Під час конференції відбулося 4 панельних  дискусій за темами:

 • Підвищення дослідницької спроможності університетів України в умовах війни та повоєнного відновлення у контексті імплементації концепції «Відкрита наука»
 • Політика та механізми забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах України в контексті євроінтеграції та в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення країни
 • Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності університетів України в умовах війни та під час повоєнного відновлення країни
 • Теоретичні основи і механізми взаємодії вищої освіти та ринку праці в умовах воєнного стану

Під час звітної конференції науковими співробітниками представлено основні здобутки та прикладні результати. Загалом у 2023 році науковими співробітниками опубліковано 151 одиницю продукції, а саме 3 монографії, 1 препринт (аналітичні матеріали), 84 статті, із них 18 статей, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection, 45 – у вітчизняних наукових періодичних виданнях, внесених до Переліку наукових фахових видань України, та 66 – у виданнях, що індексуються іншими наукометричними базами. Результати наукових досліджень оприлюднено на 63 науково-практичних конференціях, науково-методичних заходах різного рівня, круглих столах, тренінгах, вебінарах тощо.
Підготовлені монографії та аналітичні матеріали будуть розміщені у вільному доступі на веб-сайті Інституту вищої освіти НАПН України та в Електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України.

Програма звітної конференції

7 Переглядів

29 січня 2024 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Перед початком засідання директор Інституту І.І. Драч вручила  О.М. Петроє, доктору наук з державного управління, професору, завідувачу відділу дослідницької діяльності університетів, Почесну грамоту Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, багаторічну активну наукову діяльність та з нагоди ювілею.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

 • схвалення Плану роботи Інституту вищої освіти НАПН України на 2024 рік;
 • внесення змін до складу Вченої ради Інституту;
 • схвалення звітів:

першого заступника директора Інституту О.М. Слюсаренко та старшого лаборанта відділу науково-організаційної та кадрової роботи Інституту О.С. Литовченко про результати відрядження до м. Прага (Чехія) для участі у навчальному візиті-тренінгу в Чеському університеті природничих наук у Празі в рамках реалізації Проєкту ЄС Еразмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (UNICOM);

головного наукового співробітника відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту О.Ю. Оржель, завідувача відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту Н.М. Шофолової та провідного наукового співробітника відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту М.І. Бойченка про результати відрядження до м. Білефельд (Німеччина) для участі у навчальному візиті-тренінгу в Професійній вищій школі середнього бізнесу в рамках реалізації Проєкту ЄС Еразмус+ «Посилення співпраці між університетами і громадами» (UNICOM).

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

14 Переглядів

24 січня 2024 року відбулись публічні консультації з потенційними стейкхолдерами нового наукового дослідження відділу взаємодії університетів та суспільства. 

Дослідження «Соціальна інклюзія у вищій освіті у післявоєнний період» здійснюватиметься в рамках державного замовлення протягом 2024-2025 років і має на меті визначити внутрішні та зовнішні чинники сприяння соціальній інклюзії у закладах вищої освіти України та українському  суспільстві  в цілому.

Призначення публічних консультацій – обговорення наукової теми, змісту і плану дослідження із  широкими колами зацікавлених осіб: освітянами, здобувачами вищої освіти, представниками громадянського суспільства, що репрезентують та захищають інтереси різних соціальних груп і верств населення, врахування їх думок, потреб, запитів.

Запрошення були надіслані університетській спільноті, посадовцям Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах ветеранів, Служби освітнього омбудсмена, представникам громадського суспільства. Учасниками обговорення стали переважно представники університетської спільноти України.

Після презентації дослідження «Соціальна інклюзія у вищій освіті у післявоєнний період» науковим керівником теми Оленою Оржель, представники відділу взаємодії університетів та суспільства відповіли на запитання та вислухали поради та пропозиції учасників публічних консультацій.

→ Докладніше

14 Переглядів

08 січня 2024 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Перед початком засідання голова Вченої ради О.Ю. Оржель вручила І.І. Драч, доктору педагогічних наук, професору, директору Інституту Медаль НАПН України «Григорій Сковорода» за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та педагогічної науки, багаторічну плідну наукову і науково-педагогічну діяльність та з нагоди ювілею.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

 • звіту про діяльність Інституту за 2023 рік;
 • затвердження «Порядку захисту дисертації та присудження ступеня доктора філософії в Інституті вищої освіти НАПН України»;
 • схвалення Плану роботи Вченої ради Інституту на 2024 рік; Тематичного плану наукових досліджень Інституту на 2024 рік;
 • напряму (тематики) та проблеми фундаментального наукового дослідження, виконання якого розпочнеться в 2025 році.

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

8 Переглядів

26 грудня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Перед початком засідання директор Інституту І.І. Драч вручила Ю.А. Скибі, доктору педагогічних наук, доценту, заступнику директора з наукової роботи Почесний диплом лауреата – «Науковому керівнику авторського колективу за монографію «Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії та в умовах воєнного стану»».

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

 • затвердження рішень атестаційної комісії Інституту;
 • погодження графіка проведення атестації наукових працівників Інституту вищої освіти НАПН України у 2024 році;
 • схвалення анотованих та наукових звітів за результатом проведення наукових досліджень в Інституті;
 • схвалення заявки на відкриття в Інституті в 2024 році наукового дослідження з проблеми розвитку освіти, що потребує невідкладного розгляду;
 • звіт про стан науково-організаційної роботи з аспірантами і докторантами Інституту у 2023 році;
 • поновлення на навчання аспірантки К.Є. Тюхменьової;
 • рекомендацію до друку аналітичного звіту «Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України: результати соціологічного опитування»;
 • внесення змін до складу разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.456.003 Інституту вищої освіти НАПН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації О.М. Гулько «Розвиток лідерських якостей здобувачів вищої освіти у процесі здійснення студентського самоврядування»;
 • звіт роботу Вченої ради Інституту в 2023 році.

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

23 Переглядів

Науково-аналітичну доповідь «Вища освіта України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення: виклики і відповіді», представлену на Загальних зборах НАПН України 17 листопада 2023 року, розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України.

У науково-аналітичній доповіді проаналізовано основні проблеми, які постають перед вищою освітою в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України, зокрема: загроза життю і здоров’ю здобувачів вищої освіти та персоналу ЗВО; масштабні руйнування та пошкодження інфраструктури; вимушене переміщення закладів; вплив війни на контингент здобувачів вищої освіти та склад науково-педагогічних працівників; загострення проблеми забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти; труднощі провадження наукової та інноваційної діяльності; обмеження реалізації міжнародної співпраці; проблема невідповідності кваліфікацій випускників вимогам ринку праці; недостатнє фінансування вищої освіти.

У пошуку відповідей для подолання окреслених викликів запропоновано ключові пріоритети розвитку вищої освіти та висловлено рекомендації щодо: забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти; вдосконалення викладання і навчання; розвитку дослідницького потенціалу ЗВО в умовах відкритої науки; реалізації соціальної відповідальності ЗВО; оптимізації мережі закладів вищої освіти України; посилення інтернаціоналізації вищої освіти; розвитку університетської автономії; використання штучного інтелекту у вищій освіті, подальшого розширення внеску НАПН України у розв’язання проблем вітчизняної вищої освіти.