×

Події

195 Переглядів

Звітна конференція

Щорічна Звітна наукова конференція Інституту вищої освіти НАПН України

“Наука і вища освіта”

3 березня 2014 р., 11.00, Зал Вченої ради Інституту

Інформаційний лист

178 Переглядів

Міжнародна конференціяConference of 2013

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

“Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”

7 листопада 2013 р., м. Київ

Детальна інформація

 II International Scientific Conference “European Integration of Higher Education of Ukraine in Context of Bologna Process”

November 7, 2013

Program

196 Переглядів

Conference of 2011

27-28th October 2011. V International Academic-Practical Conference “Managing the Process of Staff Provision for the Innovative Development of Higher Educational Institutions of Ukraine” took place in Ukrainian Humanitarian Institute.

Experts from Belarus, Latvia, Germany, Poland, Russia, USA and Ukraine participated in the conference.

179 Переглядів

Семінар для аспірантів і докторантів

Реформування вищої освіти: європейські орієнтири та вітчизняні реалії

4 листопада 2013 р., 11.00-13.00

Зал Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Доповідачі:

1. Калашнікова С.А., д.п.н., доцент, перший заступник директора з науково-дослідної роботи ІВО НАПН України (презентація)

2. Таланова Ж.В., д.п.н., доцент, завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті ІВО НАПН України (презентація)

Відповідальна особа: 

Линьова І.О., к.п.н., в. о. завідувача аспірантури та докторантури ІВО НАПН України

183 Переглядів

Прийом до докторантури та аспірантури

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує у 2013 році прийом до докторантури за спеціальностями:

 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.10 – філософія освіти
 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Перелік документів для вступу в докторантуру

Інститут вищої освіти НАПН України оголошує у 2013 році прийом до аспірантури (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальностями:

 • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.10 – філософія освіти
 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 • 13.00.06 – теорія і методика управління освітою

Перелік документів для вступу в аспірантуру

Підготовку в докторантурі та аспірантурі Інститут здійснює за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Прийом документів: з 27 серпня по 16 вересня 2013 року (пн. та чт. 11.00-18.00) каб. 811.

Довідки за тел. +38-044-285-71-24

208 Переглядів

Конференції 2013 року

 • 24-27 червня 2013 р. – “Мова і культура” імені Сергія Бураго (інфолист)
 • 26-27 вересня 2013 р. – Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку ВНЗ України (інфолист)
 • 1-4 жовтня 2013 р. – Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології (інфолист)
 • 3-4 жовтня 2013 р. – Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України (інфолист)
 • 7 листопада 2013 р. – Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу (інфолист)
192 Переглядів

Щорічний міський науково-методичний семінар для молодих учених

Щорічний міський науково-методичний семінар для молодих учених

“Європейські орієнтири для розвитку вищої освіти”

25 квітня 2013 р. 10.00-13.00, зала Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Доповідачі:

 • Степко М.Ф. – директор Інституту вищої освіти НАПН України
 • Таланова Ж.В. – завідувач Відділу політики та врядування у вищій освіті  Інституту вищої освіти НАПН України
 • Сергієнко В. П. – г.н.с. Відділу педагогіки та психології вищої освіти  Інституту вищої освіти НАПН України