×

Події

10 Переглядів

Колектив Інституту вищої освіти НАПН України щиро вітає колег Сумського державного університету із 75-річчям від дня заснування закладу!

За цей період університет став потужним освітнім та науковим центром, що має визнання не тільки в Україні, а й на світовій арені. Традиції університету в поєднанні із сучасними інноваційними підходами є прикладом підготовки висококваліфікованих, компетентних фахівців, яких потребує майбутнє нашої держави.
Бажаємо колективу університету натхнення на шляху до втілення нових ідей, вагомих здобутків, невпинного бажання рухатися вперед, талановитих студентів, перемог і процвітання!

25 Переглядів

Круглий стіл «Кваліфікаційний розрив (qualification qap): шляхи його подолання вищою освітою. Прогнози». (Київ, 17 жовтня 2023 р., онлайн/офлайн)

17 жовтня 2023 року Інститут вищої освіти НАПН України спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України проводить круглий стіл «Кваліфікаційний розрив (qualification qap): шляхи його подолання вищою освітою. Прогнози». До участі запрошуються науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти, представники ринку праці та інші зацікавлені особи.

Підключення до заходу (початок о 10 годині) за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/89264297352?pwd=YTB4N3Fmcnc4Zm5lVUtiZzJhSEFmQT09
Ідентифікатор конференції: 892 6429 7352
Код доступу: 172595

10 Переглядів

25 вересня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:
– результативності вступної кампанії до аспірантури і докторантури Інституту;
– підготовки до XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»;
– схвалення змін до Тематичного плану наукових досліджень Інституту за тематикою НАПН України на 2023 рік;
– представлення до нагородження співробітників Інституту відзнаками НАПН України.
За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

13 Переглядів

Науковці відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України взяли участь у першому засіданні Національного осередку CoARA.

20 вересня 2023 року, відбулося перше засідання Національного осередку CoARA. Серед основних питань, які було винесено на засідання:

  • Презентація місії та візії, базових механізмів, принципів та процедур  функціонування осередку.
  • Розгляд заявки Інституту вищої освіти НАПН України.
  • Презентація проєкту Open4UA.


За результатами обговорення, Інститут вищої освіти НАПН України, який один із перших з України долучився до коаліції CoARA, на сьогоднішньому засіданні, за одностайним рішенням організацій-засновників, увійшов до Національного осередку CoARA.

7 Переглядів

20 вересня 2023 р. відбулась організаційна сесія для аспірантів, які вступили до аспірантури Інституту на освітньо-наукову програму «Викладання і навчання у вищій освіті».

Із словами про війну та науку, про ціну відстоювання незалежності держави та наукові дослідження в умовах російсько-української війни до аспірантів звернувся Олександр Базелюк, старший науковий співробітник Відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту, який зараз в лавах ЗСУ боронить нашу державу.
І. Драч, директор Інституту, звернула увагу аспірантів на важливість систематичної роботи над дисертаційним дослідженням та співпрацю з науковим керівником. Ю. Скиба, гарант ОНП «Викладання і навчання у вищій освіті», відзначив специфіку публікаційної діяльності в процесі оприлюднення результатів дисертаційного дослідження. Про організацію освітнього процесу в аспірантурі доповіла О. Слободянюк, завідувач відділу науково-організаційної та кадрової роботи.

13 Переглядів

19-22 вересня 2023 р. Представники Інституту вищої освіти НАПН України беруть участь у конференції “ICTERI 2023: ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS”

19 вересня 2023 р. на Session 3A: MROL 2: Cloud Technologies in Open Learning and Research у рамках програми 6th International Workshop on Methods, Resources and Technologies for Open Learning and Research (MROL 2023) (https://easychair.org/smart-program/ICTERI2023/index.html), було презентовано результати  дослідження колективу авторів (Ірина Драч, Олександра Бородієнко, Ольга Петроє, Ірина Регейло, Наталія Базелюк, Олена Слободянюк, Олена кузьмінська) на тему «Use of Research E-Infrastructure with the Realm of Open Science: Case of Ukrainian Higher Education Institutions” https://easychair.org/smart-program/ICTERI2023/2023-09-19.html

Результати дослідження ґрунтуються на комплексному аналізі даних опитування, метою якого було вивчити поточний стан організаційного забезпечення дослідницької е-інфраструктури в українських ЗВО. Опитування охоплювало значну вибірку -1502 учасники, які представляли понад 110 ВНЗ. Аналіз отриманих даних показав, що, хоча на національному рівні було досягнуто значного прогресу в просуванні відкритої науки, все ще існує помітна фрагментація у впровадженні комплексної політики відкритої науки, зокрема щодо е-інфраструктури, на інституційному рівні.

Презентуючи результати дослідження  представник авторського колективу Наталія Базелюк, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник окрему увагу приділила  висвітленню запропонованих та обґрунтованих на основі узагальнених матеріалів пропозицій  щодо удосконалення дослідницької е-інфраструктури у ЗВО.

13 Переглядів

Наукова спільнота Інституту вищої освіти НАПН України вітає із успішним вступом до аспірантури Інституту Матвєєву Ларису, Хоменко Ангеліну, Щедріну Марію та до докторантури Інституту – Дудіну Оксану!

Щиро бажаємо новим здобувачам освіти наполегливості, самовіддачі, чесності в пошуку наукових інновацій! Переконані, ваша вмотивованість, наполегливість стануть запорукою дослідницьких досягнень!

20 Переглядів

31 серпня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:
– схвалення рекомендацій для покращення якості досліджень та їх представлення;
– внесення змін до «Положення про організацію освітнього процесу Інституту вищої освіти НАПН України», «Положення про відділ науково-організаційної та кадрової роботи», «Атестаційної форми наукового працівника Інституту вищої освіти НАПН України» (відповідно до зобов’язань Інституту в проєкті UTTERLY);
– затвердження атестації аспірантів першого та четвертого років навчання;
– відрахування з аспірантури здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Політика і лідерство у вищій освіті» (спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки) у зв’язку із закінченням терміну підготовки;
– зарахування до аспірантури на освітньо-наукову програму «Викладання і навчання у вищій освіті» за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки та призначення наукових керівників;
– зарахування до докторантури за галуззю 013 – педагогічні науки та призначення наукових консультантів;
– поновлення на четвертий рік навчання аспірантки З.В. Литвин;
– внесення змін до складу редакційної колегії журналу «Філософія освіти. Philosophy of Education».
За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

12 Переглядів

28 серпня 2023 р. відбувся моніторинговий семінар аспірантів Інституту

Аспіранти 1-го та 4-го року навчання на ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті» презентували наукові результати проведених досліджень. Зустрічі аспірантів та членів атестаційної комісії – це дискусії про цікаві знахідки, протиріччя, пошуки відповідей на запитання, новий досвід презентації здобутків. Моніторинговий семінар є нагодою звірити алгоритм наступного етапу досліджень.

38 Переглядів

24 липня 2023 року в Університеті Генуї розпочався навчальний візит «Сталість через третю місію: Університет як творець глобальних змін»

в рамках Міжнародної літньої школи «Cultural studies and Сultural Dialogue in the Intercultural Environment for Community Engagement» для студентів, молодих дослідників, докторів наук, практиків та академіків, освітян, середніх вчителі школи, громадські активісти, громадськість.
Навчальний візит запланований в синергії проєктів Еразмус+ KA2 «Університети-Громади: Посилення співпраці” 101083077 — UNICOM — ERASMUS-EDU-2022-CBHE, Jean Monnet Centre of Excellence “EU Studies of Social Innovations in Education” (ESSIE) – 101085552 – ERASMUS- JMO-2022-COE, Jean Monnet Chair «Social Cultural Aspects of European Studies» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, and for the support of the sustainability of Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545- EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT. Захід відбувається за підтримки Національного Еразмус+ Офісу в Україні.

Від Інституту вищої освіти НАПН України в заході беруть участь Ольга Петроє та Наталія Шофолова.

Метою навчального візиту є обмін досвідом щодо ролі третьої місії університетів через посилення взаємодії між університетами та громадами, забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості громад та суспільства.

Програма