×

Події

24 Переглядів

Тренінги для НМК

Тренінги для НМК, 19-26 квітня 2016 р. (джерела):

Роздатковий матеріал; Методичні рекомендації з розроблення стандартів вищої освіти

ESG; ISCED 2011; ISCED 2013

Закон України “Про вищу освіту“; Національна рамка кваліфікацій; Перелік галузей і спеціальностей

TUNINGQAA – UK;

Національний глосарій вищої освіти 2014

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні

ЄКТС довідник користувача

Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм 2015

Ю. Рашкевич: презентаціямонографія

Відеозапис тренінгу від 26 квітня 2016 р. (Педагогічна преса)

16 Переглядів

Конференції 2016 р.Conferences of 2016

15-16 квітня – IV Морозівські читання “Академічні свободи і автономія університетів” (сайт)

26-28 травня – Міжнародна наукова конференція “”Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні” (сайт)

1-3 червня – Звітна наукова конференція Інституту “Наука і вища освіта” (серія круглих столів)

Вересень – XV Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і доля нації”

Жовтень – ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Університет і лідерство”

Жовтень – VI Міжнародна науково-практична конференція “Ефективність організації економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України” (сайт)

Листопад – V Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”April 15-16, 2016. – IV Morozov’s readings “Academic freedoms and autonomy of universities”

May 26-28, 2016. – II International Conference “Creative Destruction: innovative practices in academic research and teaching” (Chernivtsi) (http://www.edu-trends.info/cher-ukraine-conference-2016/)

June 1-3, 2016. – Reporting Academic Conference of the Institute of Higher Education “Science and Higher Education (series of round-tables)

November 9, 2016. – ІІ International Academic-Practical Conference «University and Leadership»

November 28-29, 2016. – XV International Academic-Practical Conference «Education and Fate of the Nation»

November 23, 2016. – V International Academic-Practical Conference «European Integration of Higher Education of Ukraine in the Context of Bologna Process»(http://ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html)

11 Переглядів

Травень 2016 рокуMay 2016

3-7 травня 2016 р. – Координаційна зустріч за Проектом ELITE (м. Кунас, Литва)

10-11 травня 2016 р. – Модуль 1 Компоненту FLP Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України

16 травня 2016 р. – Дирекція (початок о 13.00)

20 травня 2016 р. – Щорічний науково-методичний семінар для молодих учених (у рамках Фестивалю науки) (початок о 11.00). Теми доповідейЗаявка на реєстрацію.

26-28 травня 2016 р. – ІІ Міжнародна конференція “Креативна деструкція” (м. Чернівці)

30 травня 2016 р. – Засідання Вченої ради Інституту (початок о 14.00)

31 травня 2016 р. – Засідання Спеціалізованої Вченої ради Д 26.456.01 (11.00; 14.00)May 3-7, 2016. – Coordination Meeting, Tempus project “ELITE” (Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) (http://ihed.org.ua/ua/diialnist/proekty.html)

May 10-11, 2016. – Future Leaders Programme, Module I, Ukraine Leadership Development Programme (http://ihed.org.ua/ua/diialnist/programa-z-rozvitku-liderstva.html)

May 16, 2016. – Directorate meeting.

May 20, 2016. – Annual academic and methodic seminar for young researchers (in terms of the Science Festival)

May 26-28, 2016. – II International Conference “Creative Destruction: innovative practices in academic research and teaching” (Chernivtsi) (http://www.edu-trends.info/cher-ukraine-conference-2016/)

May 30, 2016. – Session of the Academic board

May 31, 2016. – Session of the Specialized Academic board Д 26.456.01 (http://ihed.org.ua/ua/diialnist/spetsializovana-rada-filosofiia.html)

13 Переглядів

Квітень 2016 рокуApril 2016

6-7 квітня – Тренінг для координаторів Програми розвитку лідерського потенціалу України

15-16 квітня – IV Морозівські читання “Академічні свободи і автономія університетів”

18 квітня – Семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів (початок – 11.00). Доповідь “Педагогічний експеримент як метод дослідження”, Ярошенко О.Г (завантажити).

18 квітня – Атестація аспірантів, докторантів і здобувачів )початок – 14.00)

18 квітня – Засідання Вченої ради (початок – 14.00)

19-26 квітня – Тренінги “Методологія розроблення стандартів вищої освіти” для представників НМК (спільно з МОН України, Британською Радою в Україні, Альянсом USETI, Національною командою з реформування вищої освіти) (за окремим графіком та цільовими запрошеннями)April 6-7, 2016. – Training for University Team Coordinators, Ukraine Leadership Development Programme

April 15-16, 2016. – IV Morozov’s readings “Academic freedoms and autonomy of universities”

April 18, 2016. – Academic and methodical seminar for students of doctoral and postdoctoral programmes of the Institute. Report “Pedagogical experiment as aresearch method”, speaker: Olha Yaroshenko, head of the Department of Integration of education and science, IHE NAPSU.

April 18, 2016. – Certification of students of postgraduate and postdoctoral programmes

April 18, 2016. – Session of the Academic board

April 19-26, 2016. – Training “Methodology of developing standards of higher education” for members of Academic and Methodic Committee (with Ministry of Education and Science of Ukraine, British Council in Ukraine, USETI Alliance, the National Team of Higher Education Reform Experts)

References:

Handouts (__), Methodic Guidelines on Development of Standards of Higher Education (__)

ESG; ISCED 2011; ISCED 2013

Law of Ukraine “On Higher Education”, National Qualification FrameworkFields of Study and List of Specialties

TUNINGQAA – UK;

National Glossary of higher Education, 2014

ECTS User’s Guide

Methodic Guidelines on Development of Study Programmes, 2015

Ju. Rashkevych: Presentation, Monograph

Video record of the Training on 26th April, 2016

15 Переглядів

Березень 2016 рокуMarch 2016

2-4 березня 2016 р. – Центр розвитку, Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

24 березня 2016 р. – Засідання спецради Д 26.456.01

25 березня 2016 р. – Загальні збори НАПН України

28 березня 2016 р. – Семінар журналу “Філософія освіти” – “Масова культура, освіта та індивідуальність”

28 березня 2016 р. – Дирекція

28 березня 22016 р. – Атестація аспірантів і докторантів

31 березня 2016 р. – Вчена рада ІнститутуMarch 2-4, 2016. – Development Centre, Ukraine Leadership Development Programme

March 24, 2016. – Session of the Academic board Д 26.456.01

March 25, 2016. – The General Assembly of the NAES of Ukraine

March 28, 2016. – Seminar of the Journal “Philosophy of Education” – “Mass culture, education and individuality”

March 28, 2016. – Directorate meeting

March 28, 2016. – Certification of students of postgraduate and postdoctoral programmes

March 31, 2016. – Session of the Academic board

16 Переглядів

Лютий 2016 рокуFebruary 2016

9-10 лютого – Міжнародний семінар “Запровадження та підтримка академічних стандартів у вищій освіті” (за підтримки Британської Ради в Україні)

25 лютого – Вчена рада Інституту (14.30); Збори колективу (15.30)

25-26 лютого – Засідання спеціалізованої Вченої ради Д 26.456.01

22 лютого (11:00) – Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів Інституту. Тема: “Економічні відносини у сфері вищої освіти: проблеми та основні шляхи їх розв’язання”. Доповідач: Ю. М. Вітренко,  к.е.н., доцент, завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту.February 9-10, 2016. – International Seminar “Setting and Maintaining Academic Standards in Higher Education” (supported by British Council Ukraine)

February 25, 2016. – Session of the Academic board (14.30); the General Assembly of the personnel (15.30)

February 25-26, 2016. – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

9 Переглядів

Грудень 2015 рокуDecember 2015

8.12.2015 р. (11.00) – Семінар «Академічна англійська мова» (доповідачі – О. Боднарук, М. Дебич, О. Паламарчук)

11.12.2015 р. – Засідання Спецради К 26.053.11

14-17.12.2015 р. – Тренінг для експертів Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України

17.12.2015 р. (10.00) – Засідання Президії НАПН України

17.12.2015 р. (14.00) – Засідання Дирекції Інституту

17.12.2015 р. (15.00) – Засідання Вченої ради Інституту

21.12.2015 р. (14.00) – Тренінг з розроблення стандартів вищої освіти (спільно з МОН України, за підтримки Британської Ради в Україні, для представників ВНЗ) (за цільовим запрошенням)

22.12.2015 р. (11.00; 14.00) – Засідання Спецради Д 26.456.02

23.12.2015 р. (11.00) – Засідання Спецради Д 26.456.02

24.12.2015 р. (12.00) – Збори трудового колективу Інституту

24.12.2015 р. (14.00) – Засідання  Вченої ради Інституту

28.12.2015 р. (11.00; 14.00) – Засідання Спецради Д 26.456.01

29.12.2015 р. (11.00; 14.00) – Засідання Спецради Д 26.456.01December 8, 2015 (11.00) – Seminar on Academic English (Speakers – Bodnaruk, O., Debych, M., Palamarchuk, O.)

December 11,  2015. – Session of the Specialized academic board К 26.053.11

December 14-17, 2015. – Training for Experts Training for Trainers of Ukraine Higher Education Leadership Development Programme

December 17, 2015. (10.00) – Session of the Presidium of the NAES of Ukraine

December 17, 2015. (14.00) – Directorate meeting.

December 17, 2015. (15.00) – Session of the Academic board

December 21, 2015. (14.00) – Training on Developing Standards in Higher Education (in cooperation with Ministry of Education and Science od Ukraine,  supported by British Council Ukraine, for representatives from HEIs)

December 22, 2015. (11.00; 14.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.02

December 23, 2015. (11.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.02

December 24, 2015. (14.00) – Session of the Academic board

December 28, 2015. (11.00; 14.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

December 29, 2015. (11.00; 14.00) – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01

10 Переглядів

Листопад 2015 року November 2015

2.11.2015 р. (15.00) – Дирекція, Конкурсна комісія

2.11.2015 р. (12.00-15.00) – Семінар “Розроблення освітніх програм підготовки докторів філософії” (спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні) (експерт – М. Винницький)

2-9.11.2015 р. – Кандидатські іспити (за окремим графіком)

3-4.11.2015 р. – Тренінг з діагностики лідерського потенціалу особистості (Проект Програми TEMPUS ELITE)

10.11.2015 р. – IV Міжнародна конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”

12-13.11.2015 р. – Тренінг з діагностики лідерського потенціалу команди (Проект Програми TEMPUS ELITE)

13.11.2015 р. – Засідання Спецради К26.053.11

17.11.2015 р. (14.00) – Інформаційна зустріч Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (спільно з Британською Радою в Україні)

17-18.11.2015 р. – Засідання Спецради Д26.456.02

23.11.2015 р. (14.00) – Презентація монографії Л. Горбунової “Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики” (інформаційний листок)

24.11.2015 р. (11.00-12.30) – семінар “Докторська підготовка в американських університетах” (мова спілкування – англійська) (інформаційний листок)

25.11.2015 р. (12.00) – Експертний круглий стіл з економіки вищої освіти

30.11.2015 р. (11.00) – Науково-методичний семінар для аспірантів, докторантів, здобувачів Інституту

30.11.2015 р. (14.00) – Засідання Вченої ради ІнститутуNovember 2, 2015. (15.00) – Directorate meeting. Сompetitive commission

November 2, 2015. (12.00-15.00) – Seminar «Development of Doctor of Philosophy programmes»(in collaboration with National Erasmus+ Office in Ukraine) (expert – M. Vynnytskyi)

November 2-9, 2015. – Qualifyingexaminations for the Candidate degree (according to the separate schedule)

November 3-4, 2015. – Training on Diagnostics of Leadership potential of a Person(Programme TEMPUS  TEMPUS Project “Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging” (ELITE)

November 10, 2015. – IV International Academic-Practical Conference «European Integration of Higher Education of Ukraine in the Context of Bologna Process»

November 12-13, 2015.– Training on Diagnostics of Leadership potential of aTeam(Programme TEMPUS TEMPUS Project “Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging” (ELITE)

November 13,2015. – Session of the Specialized academic board К26.053.11

November 17, 2015. (14.00) – Informational meeting in the framework of  Ukraine Higher Education Leadership Development Programme(in collaboration with British Council in Ukraine)

November 17-18, 2015. – Session of the Specialized academic board Д26.456.02

November 23, 2015. (14.00) – Preentation of the L. Horbunova’s Monograph “Philosophy of the transformative adult education: university strategies and practices”

November 25, 2015. (12.00) – Expert round-table on Economics in Higher Education

November 30, 2015. (11.00) – Academic and methodical seminar for students of doctoral and postdoctoral programs, Ph.D. Seekers of the Institute

November 302015. (14.00) – Session of the Academic board

13 Переглядів

Конференції 2015 рокуConferences of 2015

17-19 червня 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Правове забезпечення реформ освіти в Україні” (презентації: 134567) (м. Київ)

27-28 вересня 2015 р. – XIV Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і доля нації” (м. Харків)

2 жовтня 2015 р. – V Міжнародна науково-практична конфренція “Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

7 жовтня 2015 р. – І Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція вищої освіти і науки” (матеріали конференції) (м. Київ)

14-15 жовтня 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи” (м. Кременчуг)

10 листопада 2015 р. – IV Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу” (сайт конференції,програма) (м. Київ)

УВАГА! ІІ Міжнародна науково-практична конференція конференція “Університет і лідерство” (сайт конференції) – відбудеться у квітні-травні 2016 р. 

June 17-19, 2015. – International Academic-Practical Conference «Legal Provision of Education in Ukraine»

October 2, 2015. – V International Academic-Practical Conference «Effectiveness of organizational and economic mechanism of innovative development of higher education of Ukraine»

October 7, 2015. – І International Academic-Practical Conference «Integration of Higher Educationand Science»

October 14-15, 2015. – International Academic-Practical Conference «Contemporary Higher Educationrealiaissuesprospects»

October 2015. (The date will be specified later) – XIV International Academic-Practical Conference «Education and Fate of the Nation»

November 102015. – IV International Academic-Practical Conference «European Integration of Higher Education of Ukraine in the Context of Bologna Process»

ІІ International Academic-Practical Conference «University and Leadership» – April – May 2016

10 Переглядів

Жовтень 2015 рокуOctober 2015

1 жовтня 2015 р. – Дирекція

1 жовтня 2015 р. – Засідання Вченої ради Інституту

2 жовтня 2015 р. – V Міжнародна науково-практична конференція “Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України”

7 жовтня 2015 р. – І Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція вищої освіти і науки”

9 жовтня 2015 р. – Презентація посібників для вивчення англійської мови видавництва “Express Publishing”

12 жовтня 2015 р. – Атестація аспірантів і докторантів

15 жовтня 2015 р.  – Засідання спецради Д 26.456.02

19 жовтня 2015 р.  – Засідання спецради Д 26.456.01

20-21 жовтня 2015 р. – Міжнародний круглий стіл із забезпечення якості вищої освіти (Національний Еразмус+ офіс в Україні) (реєстрація)

26 жовтня 2015 р.  – Семінар для аспірантів, докторантів і здобувачів

26 жовтня 2015 р. – Засідання Вченої ради ІнститутуOctober 1, 2015.Directorate meeting 

October 1, 2015. Session of the Academic board 

October 2, 2015. – V International Academic-Practical Conference «Effectiveness of organizational and economic mechanism of innovative development of higher education of Ukraine» 

October 7, 2015. – І International Academic-Practical Conference «Integration of Higher Education and Science» 

October 9, 2015. – Methodical seminar-presentation of new training and teaching materials for teaching English by publishing house «Express Publishing». The Seminar is organized on the initiative of the Greek Embassy in Ukraine and the Embassy of Ukraine in Greece, with the assistance of the Verkhovna Rada Committee for Science and Education and the Ministry of Educationand Science of Ukraine.

October 12, 2015. – Certification of students of postgraduate and postdoctoral programmes 

October 15, 2015. – Session of the Specialized academic board Д 26.456.02 

October 19, 2015. – Session of the Specialized academic board Д 26.456.01 

October 20-21, 2015. – Round table on Development Quality Assurance system in Ukraine in line with Bologna Process organised by National Erasmus+ Office in Ukraine.

October 26, 2015. – Seminarforstudentsof doctoral and postdoctoral programs, Ph.D. Seekers of the Institute. 

October 26, 2015. Session of the Academic board