×

Події

11 Переглядів

26 грудня 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

Перед початком засідання директор Інституту І.І. Драч вручила Ю.А. Скибі, доктору педагогічних наук, доценту, заступнику директора з наукової роботи Почесний диплом лауреата – «Науковому керівнику авторського колективу за монографію «Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії та в умовах воєнного стану»».

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

 • затвердження рішень атестаційної комісії Інституту;
 • погодження графіка проведення атестації наукових працівників Інституту вищої освіти НАПН України у 2024 році;
 • схвалення анотованих та наукових звітів за результатом проведення наукових досліджень в Інституті;
 • схвалення заявки на відкриття в Інституті в 2024 році наукового дослідження з проблеми розвитку освіти, що потребує невідкладного розгляду;
 • звіт про стан науково-організаційної роботи з аспірантами і докторантами Інституту у 2023 році;
 • поновлення на навчання аспірантки К.Є. Тюхменьової;
 • рекомендацію до друку аналітичного звіту «Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України: результати соціологічного опитування»;
 • внесення змін до складу разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.456.003 Інституту вищої освіти НАПН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації О.М. Гулько «Розвиток лідерських якостей здобувачів вищої освіти у процесі здійснення студентського самоврядування»;
 • звіт роботу Вченої ради Інституту в 2023 році.

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

24 Переглядів

Науково-аналітичну доповідь «Вища освіта України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення: виклики і відповіді», представлену на Загальних зборах НАПН України 17 листопада 2023 року, розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України.

У науково-аналітичній доповіді проаналізовано основні проблеми, які постають перед вищою освітою в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України, зокрема: загроза життю і здоров’ю здобувачів вищої освіти та персоналу ЗВО; масштабні руйнування та пошкодження інфраструктури; вимушене переміщення закладів; вплив війни на контингент здобувачів вищої освіти та склад науково-педагогічних працівників; загострення проблеми забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти; труднощі провадження наукової та інноваційної діяльності; обмеження реалізації міжнародної співпраці; проблема невідповідності кваліфікацій випускників вимогам ринку праці; недостатнє фінансування вищої освіти.

У пошуку відповідей для подолання окреслених викликів запропоновано ключові пріоритети розвитку вищої освіти та висловлено рекомендації щодо: забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти; вдосконалення викладання і навчання; розвитку дослідницького потенціалу ЗВО в умовах відкритої науки; реалізації соціальної відповідальності ЗВО; оптимізації мережі закладів вищої освіти України; посилення інтернаціоналізації вищої освіти; розвитку університетської автономії; використання штучного інтелекту у вищій освіті, подальшого розширення внеску НАПН України у розв’язання проблем вітчизняної вищої освіти.

19 Переглядів

Інститут взяв участь у CoARA General Assembly

15 грудня 2023 р. Інститут вищої освіти НАПН України взяв участь у CoARA General Assembly (agenda).

На загальних зборах учасників коаліції обговорено звіт про діяльність у другому півріччі 2023 р., репрезентовано трирічний проєкт CoARA Boost, внесено зміни до ряду документів  (CoARA Core Documents Update Procedure, CoARA Governance Document, Rules of Participation Observers). Керівниками створених робочих груп представлено інформацію про їх діяльність, презентовано національні осередки CoARA в Італії та Польщі.

Протягом місяця до зборів відбувалося голосування за претендентів до CoARA Steering Board, за підсумками якого переобрано та обрано п’ять членів: Lidia Borrell-Damián (Science Europe, Бельгія), Elizabeth Gadd (International Network of Research Management Societies, Великобританія), Luciana Balboa (Global Young Academy, Аргентина), Paul Boyle (European University Association, Великобританія) та Janne Pölönen (Federation of Finnish Learned Societies, Фінляндія). Вітаємо вчених та бажаємо плідної роботи у рамках CoARA!

Довідково: Станом на 15 грудня 2023 р. до коаліції приєдналися понад 580 інституцій, найбільше з Іспанії (66), Італії (59), Польщі (48) та Франції (44).

13 Переглядів

12 грудня 2023 р. в Інституті вищої освіти НАПН України відбулася презентація та експертне обговорення наукового дослідження

«Розвиток університетів у контексті післявоєнного відновлення: синергія соціальних і інституційних трансформацій вищої освіти, науки та економіки», запланованого до виконання відділом соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті у 2024-2025 рр.

Науковий керівник теми, доктор філософських наук, старший дослідник Ю.О. Мєлков презентував мету дослідження, окреслив його актуальність та основні завдання, а також представив колектив виконавців та очікувані результати. У дискусії взяли участь представники різних закладів вищої освіти України, зокрема Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології та соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Національного університету фізичного виховання і спорту України та ін., які підтримали проєкт дослідження, експертно оцінили запропоновані завдання та напрями дослідження, а також висловили зацікавленість в очікуваних наукових результатах.

Ініціативу щодо обговорення проєктів наукових досліджень Інституту вищої освіти НАПН України з ключовими стейкхолдерами регламентовано політикою Інституту, зокрема схваленими Вченою радою Рекомендаціями для покращення якості наукових досліджень та їх представлення (протокол № 10/1 від 31 серпня 2023 р.).

23 Переглядів

XII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: цифровізація та забезпечення якості вищої освіти» (14.12.23, онлайн)

Інститут вищої освіти НАПН України  спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, а також  Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошують взяти участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: цифровізація та забезпечення якості вищої освіти», що відбудеться 14 грудня 2023 р. у форматі онлайн.

Що? XII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» (он-лайн)

ПРОГРАМА заходу – завантажити.

Коли? 14 грудня 2023 р. в онлайн форматі.

Де? На платформі ZOOM. Даний захід має доступ на 500 зареєстрованих учасників, також запрошуємо долучитися до YouTube трансляції на сторінці НЕО в Україні.

Реєстрація обов’язкова. Форми для заповнення будуть відкриті до 13 грудня 2023 р. (14:00 за Києвом). Підтвердження щодо участі будуть надіслані учасникам на вказану е-пошту до 13 грудня 2023 р. (16:00 за Києвом).

Мова заходу: українська, англійська (синхронний переклад забезпечується).

Цільова група: викладачі, здобувачі вищої освіти, працівники ЗВО, наукових установ, представники МОН України, Національного агентства, експерти.

Сертифікати: надаються за умови реєстрації та участі у заході.

Контактні особи: Вероніка ТКАЧЕНКО, менеджер НЕО в Україні, office@erasmusplus.org.ua, Олена ЛИТОВЧЕНКО, Інститут вищої освіти НАПН України, office@ilid.org.ua.

До зустрічі в он-лайн просторі!
Оргкомітет Конференції

21 Переглядів

Презентація та експертне обговорення проєкту наукового дослідження Інституту вищої освіти НАПН України на засіданні Національного осередку CoARA в Україні

30 листопада 2023 р. на засіданні Національного осередку Coalition for Advancing Research Assessment в Україні відбулася презентація та експертне обговорення наукового дослідження «Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки в умовах післявоєнного відновлення країни», запланованого до виконання відділом дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України у 2024-2025 рр.

Науковим керівником, доктором педагогічних наук, професором Іриною Драч презентовано мету дослідження, його етапи та завдання, а також очікувані наукові результати і колектив виконавців. У ході дискусії членами Національного осередку CoARA в Україні підтримано проєкт дослідження, запропоновано можливості щодо залучення міжнародних експертів, фахово й критично оцінено запропоновані завдання, висловлено зацікавленість в очікуваних наукових результатах.

Ініціативу щодо обговорення проєктів наукових досліджень Інституту з ключовими стейкхолдерами регламентовано політикою Інституту, зокрема схваленими Вченою радою Рекомендаціями для покращення якості наукових досліджень та їх представлення (протокол № 10/1 від 31 серпня 2023 р.).

16 Переглядів

30 листопада 2023 року в змішаному режимі відбулося засідання Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України

Перед початком засідання директор Інституту І.І. Драч вручила відзнаки працівникам Інституту:
– Л.М. Червоній, кандидату філософських наук, старшому науковому співробітнику, завідувачу відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці – Медаль НАПН України «Леся Українка» за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти і філософської науки, багаторічну активну наукову діяльність та з нагоди ювілею;
– О.Ю. Оржель, доктору наук з державного управління, доценту, головному науковому співробітнику відділу взаємодії університетів та суспільства – Сертифікат доповідача Інтерактивного семінару «Соціальна роль вищої освіти під час війни та повоєнного відновлення».
Директором Інституту І.І. Драч відзначено науково-методичну діяльність О.Г. Ярошенко, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, головного наукового співробітника відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці – співавтора підручника «Пізнаємо природу» та робочого зошита «Пізнаємо природу» для 6 класу.

Під час роботи Вченої ради були розглянуті питання:

 • результатів атестації кандидатів у члени атестаційної комісії;
 • присвоєння О.Ф. Паламарчук вченого звання старшого дослідника;
 • утворення в Інституті разової спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації О.М. Гулько на здобуття ступеня доктора філософії;
 • хід виконання та моніторинг впровадження результатів наукових досліджень;
 • рекомендацію до друку: наукової продукції за результатами наукових досліджень; чергових номерів журналів «Університети і лідерство. Universities and Leadership», «Філософія освіти. Philosophy of Education»;
 • внесення змін до складу редколегії журналу «Філософія освіти. Philosophy of Education»;
 • рекомендацію навчальних дисциплін до викладання у межах освітніх програм Інституту.

За результатом розгляду цих питань Вченою радою Інституту прийняті відповідні рішення.

18 Переглядів

21 листопада для аспірантів та наукових співробітників Інституту відбулась лекція Володимира Бахрушина, голови Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, «Перспективи та тренди розвитку вищої освіти України у контексті євроінтеграції»

Володимир Бахрушин презентував основні тенденції розвитку вітчизняної вищої освіти. У фокусі уваги були питання інтеграції ЗВО України у європейський освітній простір, порівняльний аналіз забезпечення автономії університетів в ЄПВО та Україні, цифрові компетентності та можливості/ризики застосування штучного інтелекту в освітньому процесі. Важливою частиною зустрічі було обговорення новацій, запропонованих в законопроектах МОН України, які покращать управління вищої освіти України.
Дякуємо усім присутнім за активну участь у дискусії та чекаємо на пропозиції щодо спікерів для наступної зустрічі!

12 Переглядів

Завершилась сесія аспірантів 2-го року навчання за ОНП «Політика і лідерство у вищій освіті».

Нормативно-правові основи реалізації освітнього процесу в Україні та ЄПВО, лідерство та соціальна відповідальність університетів, міжнароднІ та національнІ рейтинги ЗВО, відкрита наука  – основні питання, які опановували аспіранти. Корисним був досвід аспірантів щодо академічної комунікації та підготовки професійного резюме англійською мовою. Аспіранти також взяли участь в першій онлайн-школі «Цифровізація досліджень», яка організована Радою молодих учених у співпраці з Офісом підтримки вченого, Інститутом цифровізації освіти НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ) та Освітнім хабом «Центр неперервної освіти / Lifelong Education Centre».
Чекаємо на результати навчання!

14 Переглядів

Навчальний візит до Лундського університету (Швеція ) 6-9 листопада 2023 року

Значним внеском у розуміння ролі університетів у розвиток громади та суспільства запам’ятається учасникам українських проєктних команд проєкту UNICOM навчальний візит до Лундського університету (Швеція ) 6-9 листопада 2023 року.

Учасники візиту від Інституту вищої освіти Ольга Петроє та Наталія Шофолова ознайомились з найцікавішими кейсами та проєктами взаємодії університету та громади, що ініціює Університет Лунду в рамках третьої місії не лише для громади Лунду, а усієї країни.

Проєктні менеджери від Університету Лунду Анамарія Дутчеак Сегестен (Anamaria Dutceac Segesten) та Ніклас Бернсанд (Niklas Bernsand) привітали команди партнерів та ознайомили з науковими дослідженнями, відмітивши визначну роль Університету в соціально-економічному розвитку країни. На важливості кооперації університету з громадою наголошували всі спікери.


→ Докладніше